Forfatterarkiv: brl_kollektivet

Styret informerer: mars 2014

Mobilmastene: Mobile Norway fjerner de tre senderne som står plassert på taket og veggen i Hovsterveien 96, etter at avtalen er sagt opp.

Rehabiliteringen av balkongene: Usbl er i avsluttende fase av kontraktsinngåelsen med Hallmaker. Søknad sendes om kort tid til Plan- og bygningsetaten. Oppstartsdato er ennå ikke endelig fastsatt, styret vil informere med eget oppslag så snart en oppstartsdatoen er klar. Styret forstår mange beboeres frustrasjon over at tidspunktet for oppstart ikke er kjent ennå, men dette tar altså tid å endelig avgjøre. Les videre

Styret informerer: februar 2014

Mobilmastene: Styret og ressursgruppa jobbar vidare med denne saka. Telenor har komme med eit forslag til løysing, som vi har stilt motforslag til. Saka ligg no hjå Telenor, som må svare på våre motforslag.

Rehabiliteringen av balkongene: Designet er ferdigstilt, og kontrakten er mottatt. Informasjon om design og byggestart vert sendt ut så fort det er klart. Les videre

Sommerhilsen fra styret

På vegne av styret vil jeg ønske alle bebeoere en riktig god sommer og samtidig takke alle som viser engasjement for borettslaget. Vi takker også for konstruktiv ros og ris styret har fått. Sammen gjør vi Kollektivet  til et godt sted å bo. Styret tar nå ferie fram til begynnelsen av august. Epost vil bli sporadisk lest og besvart, men vaktmester Eriksen vil være på jobb hele sommeren (untatt noen langhelger) Han kan treffes på mobil og på kontoret sitt om morgenen som vanlig.

Ha en riktig god sommer!

Vennlig hilsen styreleder Solveig Ekedahl

Blomster4