Forfatterarkiv: Solveig Ekedahl

STYRET INFORMERER MARS 2020

SMITTEFOREBYGGENDE TILTAK I BORETTSLAGET

Lokalet Camilla og trimrommet er stengt for bruk inntil videre.

Alle planlagte fellesarrangement avlyses og det er heller ikke mulig å leie lokalet.

Korona-viruset sprer seg nå raskt, og det er viktigere enn noen gang at alle bidrar til å bremse spredningen. Fortsett å vaske hender, vis hensyn når du hoster og hold avstand til andre (dette gjelder spesielt i heisene). Følg myndighetens anbefalinger på helsenorge.no

NABO-OMSORG

Det er mange har hjemmeskole og hjemmekontor for tiden og det er dermed ikke den beste tiden for større oppussingsprosjekter. Styret anmoder alle om å ta hensyn til hverandre og være nøye med nabovarsler om støyende aktiviteter gjennomføres.

RYDDING I BORETTSLAGET

Noen beboere har tatt initiativ til utendørsrydding. Har flere lyst til å bidra, er det bare å hente utstyr innenfor sykkelboden i nr. 96. Husk å sette alt utstyr tilbake på plass.

Styret minner om at det ikke er lov å bruke oppgangen til oppbevaring av ting/møbler og ber alle om å rydde utenfor egen dør.

Det er en hyggelig tradisjon i borettslaget å ville tilby naboene gjenstander man selv ikke trenger lenger. Disse tingene kan averteres på borettslagets facebook-gruppe eller via oppslag i oppgangene, MEN IKKE SETTES UT I OPPGANGENE.

AKTIVITETSOMRÅDET

Styret har i en periode jobbet med å lage et enhetlig aktivitetsområde med felles inngang og garderobe/toaletter i underetasjen i nr. 98. Området skal bestå av trimrommet, musikkrommet og det nye aktivitetsrommet (vedtatt på generalforsamlingen i 2019).

Fellesinngangen er gjennom inngangsdøren som nå er til musikkrommet. Den vil kunne åpnes med vanlig nøkkel.

Nytt om aktivitetsrommet

Du vil også komme inn i aktivitetsrommet med vanlig nøkkel. Rommet kan reserveres til eget bruk eller til felles arrangementer for beboere i borettslaget. Regler for bruk vil komme snart.

Nytt om trimrommet

Styret har inngått en avtale med et firma om service av alle apparater to ganger pr. år. Første service er allerede utført og vi har fått tilbakemelding om at vi må skjerpe renholdet på trimrommet fordi det var alt for mye skitt i apparatene.

Det vil fortsatt være mulighet for å komme inn i trimrommet gjennom kjellerdøren, men da kun med innesko. Alle som kommer utenifra skal benytte den nye inngangen.

Nytt om musikkrommet

For å beskytte verdiene i musikkrommet (pianoet), vil musikkrommet få samme lås som trimrommet. Det vil si at du må betale trimromsavgift og kjøpe egen nøkkel for å kunne bruke musikkrommet.

GJESTEPARKERINGSKORT FOR 2020-2022

De nye kortene har fortsatt ikke kommet fra parkeringsselskapet. Styret ber alle om å bruke de gamle inntil videre. Ingen får bot ved bruk av disse.

INNSAMLING AV FARLIG AVFALL

Borettslaget har fått være med i kommunens innsamlingsordning av farlig og elektronisk avfall. I uke 19 (5/5-12/5) vil det stå fire kasser for farlig avfall og en kasse for EE-avfall utenfor nr. 96.

VIKTIGE DATOER

Datoer for vårens styremøter er: 16/4 og 14/5
Beboermøte 28/4– tema er borettslagets enøk-satsning.
Vårdugnad 6/5 kl. 17-20
Generalforsamling 27/5

Beboermøte, dugnad og generalforsamling kan bli utsatt på pga. koronavirus-situasjonen. Styret følger med på myndighetenes anbefalinger og vil holde dere oppdatert.

Styret holder «Åpent tid» en halv time før hvert styremøte som vanlig.
Ønsker du skriftlig kontakt, bruk Lettstyrt: https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board
Du finner mye informasjon om Kollektivet på nettsiden vår: http://www.brlkollektivet.no/

Forebygging av koronasmitte i borettslaget

Lokalet Camilla og trimrommet er stengt for bruk inntil videre.

Alle planlagte fellesarrangement avlyses og det er heller ikke mulig å leie lokalet. Beboere som allerede har leid Camilla, må selv beslutte om de skal gjennomføre sine arrangementer.

Korona-viruset sprer seg nå raskt, og det er viktigere enn noen gang at alle bidrar til å bremse spredningen. Fortsett å vaske hender, vis hensyn når du hoster og hold avstand til andre. Nå kommer det nye tiltak. Følg myndighetens anbefalinger på helsenorge.no

Meny fellesmiddag i borettslaget uke 10

Tirsdag 3/3:  Dessverre ingen servering

Onsdag 4/3: Glad laksepanne m/blomkål, brokkoli og poteter. Kaffe og te

Torsdag 5/3: Mors kjøttkaker med ertestuing, potetet, brun saus og tyttebær. Lun eplekake m/is

Velkommen begge dager kl. 17.30

Hilsen gruppe 6

Styret informerer februar 2020

TRIMROM 2020

Det det gamle tilgangssystemet til trimrommet er nå fjernet. Det er fortsatt mulig å få kjøpt ny trimromsnøkkel og betale årsavgiften hos vaktmester. 

AKTIVITETSROMMET

Styret har vedtatt å gi bort stoler og bord som var tilknyttet aktivitetsrommet. Er du interessert i disse stolene eller bordene, kan du ta kontakt med vaktmesteren. Om vi ikke får noen respons innen utgangen av utgangen av denne måneden, legger vi dem ut på Finn.no. Aktivitetsrommet skal være klar til bruk i løpet av mars. 

GJESTEPARKERINGSKORT FOR 2020-2022

De nye kortene har dessverre ikke kommet fra parkeringsselskapet ennå. Styret vil gi beskjed med en gang de kan hentes hos vaktmester. 

HVA SKJER I BORETTSLAGET/HVA JOBBER STYRET MED DENNE VÅREN

Gelendrene på uteområdet er nå ferdigmonter.
Rutiner og regler for leie/bruk av Camilla skal revideres og servise og glass skal suppleres.
Sjekklister for andelseiere for elektrisitet og brannvern skal sendes ut.
Branntrappene på høyblokkene skal sikres slik at det ikke blir mulig å komme inn utenfra.
Styret forsøker å spore opp tekniske tegninger for borettslaget for å kunne få oversikt over blant annet vannrør/stoppekraner og ventilasjonskanaler. 

GJESTEHYBLER

Styret har laget nye regler og rutiner og gjestehyblene har blitt oppdatert med nye tekstiler. Se info på borettslagets nettside. http://www.brlkollektivet.no/?page_id=3310 

ENØK

Veggene i Camilla, trimrommet, aktivitetsrommet, musikkrommet og styrerommet skal etterisoleres før nye enøkvennlig ovner tas i bruk. Styret fortsetter utredning av lysstyring i fellesområder og varmepumper for varmtvannsproduksjon (bergvarmeanlegg og varmegjenvinning av avtrekksluft). 

GENERALFORSAMLING

Årets generalforsamling blir den 27. mai. Frist for innsending av saker til generalforsamlingen er 9. mars. 

VIKTIGE DATOER:

Datoer for vårens styremøter er: 10/3, 16/4 og 14/5
Frist for innsending av saker til generalforsamlingen 9/3
Beboermøte (dato kommer senere)– tema er borettslagets enøk-satsning.
Vårdugnad 6/5 kl. 17-20
Generalforsamling 27/5

Styret holder «Åpent tid» en halv time før hvert styremøte som vanlig. Møt opp om du har spørsmål eller noe du vil diskutere med oss.
Ønsker du skriftlig kontakt, bruk Lettstyrt: https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board
Du finner mye informasjon om Kollektivet på nettsiden vår: http://www.brlkollektivet.no/