Forfatterarkiv: Solveig Ekedahl

Oppryddingsaksjon i sykkelbodene, Tirsdag 4. juni, 2019

Sykkelbodene i borettslaget er fylt opp med mange sykler som tydeligvis ikke er i bruk, og heller ikke har vært det på lenge. Det kan være «fraflyttede» sykler, fravokste sykler og sykler som av andre årsaker ikke benyttes. Dette gjør det vanskelig for de som bruker syklene sine å finne plass.

Den enkelte anmodes om snarest å fjerne sine sykler som ikke lengre skal brukes.

Det er på tide med en opprydding: Alle som har sykler i sykkelboden må merke disse med: Fullt navn, blokk, etasje og telefonnummer innen Mandag 3. juni.

Sykler som ikke er merket vil bli kastet eller gitt bort til et veldedig formål.

Du finner merkelapper og hyssing i posen på oppslagstavla i  oppgangen.

Spørsmål kan rettes på mail til :  gerd_sylvi_sellevold@hotmail.com     

Hilsen styret.

Styret inforermer mai

Dugnad Tirsdag 7. Mai

Tirsdag 7.mai skal det være dugnad i borettslaget fra kl 1700-2000. Vi skal rydde, feie og rake utendørs og trimrommet skal få en vårrengjøring. Vi serverer pølser, og har noen anledning til å bake, så blir det kaffe og kaker også. Vi håper på godt oppmøte, godt humør og godt vær!

 Ventilasjonsrens

Vi har fått tilbakemelding fra ventilasjonsrensen PowerClean gjorde for oss i månedsskifte mars/april. Basert på tilbakemeldingene vil styret ta kontakt med de som har fått merknader.

Beboermøtet

På beboermøtet tirsdag 30. april ble det presentert mulige Enøk-tiltak for borettslaget og ny renovasjonsløsning. Takk for fremmøte og nyttige innspill. Powerpointene fra møtet vil bli lagt på Lettstyrt.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er mandag 27. mai. På generalforsamlingen skal styreleder, ett styremedlem og varamedlemmer velges. Valgkomiteen har satt i gang med sitt arbeid. Se egne oppslag.

Innkallingen til generalforsamlingen sendes snart til trykkeriet og deles ut så snart den blir klar.

Kommunikasjonskanaler i borettslaget

Det ligger informasjon på vår nettside www.brlkollektivet.no. For å få kontakt med styret brukes Lettstyrt. Ønsker du å snakke med styret, er det «åpen tid» en halvtime før hvert styremøte. Facebook-gruppen brukes til hygge og nytte.

 

Viktige datoer

Vårdugnad 7. Mai Kl. 17.00 – 20.00
Generalforsamling 27. Mai Kl. 18.00

 

Velkommen til vårdugnad

                                             

 

 

 Tirsdag 7/5-1 kl. 17.00-20.00                                                               

Vi skal rydde, feie og rake utendørs og trimrommet skal få en vårrengjøring. 

Vi serverer pølser og har noen anledning til å bake, så blir det også kaffe og kaker.

Vi håper på godt oppmøte, godt humør og godt vær!

 STYRET

Velkommen til beboermøte

på Camilla tirsdag 30.04. kl. 19.00

Styret informerer om saker til generalforsamlingen og det vil være rom for diskusjoner og spørsmål. Temaene er:

Energiøkonomisering og søppelbrønner

Servering av kringle, kaffe og te

STYRET