Forfatterarkiv: Solveig Ekedahl

STYRET INFORMERER MAI 2020

SMITTEFOREBYGGENDE TILTAK I BORETTSLAGET

Lokalet Camilla og trimrommet er fortsatt stengt for bruk. Styret har bedt bydelsoverlegen om retningslinjer for gjenåpning av trimrommet.

Fortsett å vaske hender, vis hensyn når du hoster og hold avstand til andre (dette gjelder spesielt i heisene). Følg myndighetens anbefalinger på helsenorge.no

DET NYE AKTIVITETSOMRÅDET

Bordtennisbordet er flyttet til det nye aktivitetsrommet. Den nye døren inn til trimrommet er montert og garderoben er snart klar til bruk.

VÅRDUGNAD

Noen få og iherdige beboere sørget for at de fleste oppgavene ble utført. Tusen takk for innsatsen!

GENERALFORSAMLING 2020

Den digitale generalforsamlingen forlenges til den 28.05. Møtet deles i en høringsfase og en avstemmingsfase. Høringsfasen åpner onsdag 20.05 og varer fram til fredag 22.05 kl. 13.59. I denne tiden kan du stille spørsmål til sakene og komme med eventuelle benkeforslag til valget. Avstemmingsfasen åpner 22.05 kl. 16.00 og varer til og med den 28.05. I denne tiden er det kun mulig å stemme. Se eget oppslag.

 VIKTIGE DATOER:

Generalforsamling 20/5-28/5

Ønsker du skriftlig kontakt, bruk Lettstyrt: https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board Du finner mye informasjon om Kollektivet på nettsiden vår: http://www.brlkollektivet.no/

 

 

Styret ønsker alle en riktig god 17.mai!

NY INFORMASJON OM BORETTSLAGET KOLLEKTIVETS GENERALFORSAMLING 2020

Den digitale generalforsamlingen forlenges til den 28.05.

Møtet deles i en høringsfase og en avstemmingsfase.

Høringsfasen åpner onsdag 20.05 og varer fram til fredag 22.05 kl. 13.59.

I denne tiden kan du stille spørsmål til sakene og komme med eventuelle benkeforslag til valget. Spørsmål/benkeforslag skal sendes via Lettstyrt (velg «generalforsamling» i henvendelsesfeltet). Spørsmål og svar vil publiseres i «Oppslag og publiseringer» på «MIN SIDE»

Avstemmingsfasen åpner 22.05 kl. 16.00 og varer til og med den 28.05.

I denne tiden er det kun mulig å stemme.

Det er fortsatt mange som ikke har registrert seg som bruker på «MIN SIDE» (via usbl.no).

Styret er behjelpelige med å registrere eventuelle manglende mobilnummer og e-postadresse fram til tirsdag 19.05. Ta kontakt med oss via Lettstyrt (velg «generalforsamling» i henvendelsesfeltet)

Andelseiere som ikke er «på nett» kan hente en papirutgave av innkallingen og en stemmeseddel hos vaktmester i hans arbeidstid fra den 20.05.

Hovseter 16.05.20
Styret

Innsamling av farlig avfall tirsdag 5. mai til mandag 11. mai

Renovasjonsetaten tilbyr oss gratis henting av farlig avfall fra tirsdag 5. mai til mandag 11. mai. Det vil bli satt ut beholdere utenfor nr. 96. Beholderne vil være låst og vaktmester vil ta imot avfall i sin arbeidstid. Det er flott om alle som har farlig avfall å kvitte seg med, benytter av dette tilbudet.

Alt farlig avfall skal leveres i tett emballasje og innholdet må fremkomme av emballasjen.

Det er ikke lov til å levere eksplosiver (f. eks fyrverkeri), smittefarlig avfall (f. eks gule poser med smittvernsutstyr etter kontroll, sprøytespisser), medisiner (feks piller, legemidler) eller radioaktivt materiale.

Lysstoffrør, brannslukkere eller gassbeholdere over 500 gram, tas ikke imot i denne innsamlingsordningen, men vi henviser til matbutikker, minigjenbruksstasjoner eller gjenbruksstasjoner

Følgende avfall skal samles i hver sin gjennomsiktige plastpose:
Sparkel, lim og akryl etc. på tube
Spraybokser med unntak av fugeskum spraybokser.
Fugeskumspraybokser

Følgende avfall skal samles i hver sin bøtte: Småbatterier og alle typer lyspærer

Renovasjonsetaten har dessverre erfart at låser og beholdere forsvinner, eller blir utsatt for hærverk. Økonomisk tap som oppstår i denne forbindelse vil kunne bli krevd erstattet av borettslaget. Det samme gjelder økonomisk tap som kan oppstå på Renovasjonsetaten hånd ved alvorlige brudd på leveringsbetingelsene, typisk levering av eksplosiver, smittefarlig -eller radioaktiv avfall, samt ved sølete/tilgrisete beholdere.