Forfatterarkiv: Solveig Ekedahl

Rettelse ang. sykkebodene, det gjelder også i nr. 96

DE NYE SYKKELSTATIVENE KOMMER ONSDAG (29.04)

 

 

 

 

 

Styret ber alle om å passe på at egen sykkel IKKE ER LÅST FAST eller HELST FJERNE den fra sykkelbodene før kl.10.00.

Styret vil montere nye stativer og få dem på plass i løpet av dagen.

Vi vil også sette inn syklene i bodene når alt er klart.

Disse stativene gjør parkering av sykler trygt og godt. I tillegg vil det bli noen flere sykkelstativer utenfor blokkene.

På forhånd takk for hjelpen.
Med vennlig hilsen Styret

BESKJED TIL ALLE BEBOERE I NR. 98 OG LAVBLOKKENE

DE NYE SYKKELSTATIVENE KOMMER ONSDAG (29.04)

 

 

 

 

 

Styret ber alle om å passe på at egen sykkel IKKE ER LÅST FAST eller HELST FJERNE den fra sykkelbodene før kl.10.00.

Styret vil montere nye stativer og få dem på plass i løpet av dagen.

Vi vil også sette inn syklene i bodene når alt er klart.

Disse stativene gjør parkering av sykler trygt og godt. I tillegg vil det bli noen flere sykkelstativer utenfor blokkene.

På forhånd takk for hjelpen.
Med vennlig hilsen Styret

STYRET INFORMERER APRIL 2020

SMITTEFOREBYGGENDE TILTAK I BORETTSLAGET

Lokalet Camilla og trimrommet er fortsatt stengt for bruk. Fellesarrangementer, inkludert beboermøtet, er avlyst. Styret vil åpne trimrommet så snart vi mener det er forsvarlig. Vaskemidler og nye rutiner for bruk må også på plass før åpning.

Fortsett å vaske hender, vis hensyn når du hoster og hold avstand til andre (dette gjelder spesielt i heisene). Følg myndighetens anbefalinger på helsenorge.no

RENHOLD

Vaskefirmaet vasker trapper og oppganger hver fredag formiddag. Om alle kan tar inn sine dørmatter torsdag kveld/fredag morgen, kan renholderne gjøre en mye bedre jobb!

VÅRDUGNAD

Pga. koronasituasjonen blir dugnaden annerledes i år. For at vi ikke skal være for mange sammen på en gang, sprer vi dugnaden over en hel uke. Du velger selv når du kan bidra. Du kan enten jobbe alene eller alliere deg med naboene (f.eks. via borettslagets Facebookgruppe). Arbeidsoppgavene er hengt opp i sykkelboden i nr. 96, innerst finner du også utstyr og søppelsekker. Spør vaktmesteren om du trenger noe mer. Hageavfall som skal fraktes bort, settes nede ved gjesteparkeringen. Se eget oppslag.

GENERALFORSAMLING 2020

Pga. koronapandemien blir det ingen vanlig generalforsamling i år. Vår forretningsfører USBL har laget en digital løsning for alle sine borettslag som styret har vedtatt å bruke. Alle andelseiere skal kunne logge seg «min side» på USBLs portal og lese innkallingen og avgi stemme. Generalforsamlingen vil være åpen i en uke. Det vil være mulighet for å stille spørsmål til styret i løpet av denne tiden. Det vil også bli mulighet for en papirløsning. Det kommer mer informasjon snart.

GJESTEPARKERINGSKORT FOR 2020-2022

De nye kortene har fortsatt ikke kommet fra parkeringsselskapet. Styret ber alle om å bruke de gamle inntil videre. Ingen får bot ved bruk av disse.

 INNSAMLING AV FARLIG AVFALL

Borettslaget har fått være med i kommunens innsamlingsordning av farlig og elektronisk avfall. I uke 19 vil det stå fire kasser for farlig avfall og en kasse for EE-avfall utenfor nr. 96. Det kommer eget oppslag.

SYKKELSTATIVER

Styret har kjøpt inn sykkelstativer til sykkelbodene i lavblokkene og 98. De vil komme i slutten av april.

VIKTIGE DATOER:

Vårdugnad 22/4-29/4
Neste styremøte er 14/5
Generalforsamling 20/5-27/5

Styret holder «Åpent tid» på telefon en halv time før hvert styremøte.
Ring styreleder på 900 67 128.
Ønsker du skriftlig kontakt, bruk Lettstyrt: https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board
Du finner mye informasjon om Kollektivet på nettsiden vår: http://www.brlkollektivet.no/

Vårdugnad i borettslaget

Velkommen til VÅRDUGNAD i Borettslaget Kollektivet

 Onsdag 22/4 til onsdag 29/4-20 kl. 08.00-20.00

Pga. koronasituasjonen blir dugnaden annerledes i år.

For at vi ikke skal være for mange sammen på en gang, sprer vi dugnaden over en hel uke. Du velger selv når du kan bidra. Du kan enten jobbe alene eller alliere deg med naboene (f.eks. via borettslagets Facebookgruppe)

Arbeidsoppgaver:

 Flere beboere har allerede gjort en stor innsats, men det er flere oppgaver igjen. Styret henger opp en liste i sykkelboden i nr. 96, stryk over oppgaver når den er utført. Innerst i boden finner du også utstyr og søppelsekker. Spør vaktmesteren om du trenger noe mer.

Hageavfall som skal fraktes bort, settes nede ved gjesteparkeringen.

Det blir dessverre ingen annen servering enn det du evt. tar med deg selv, men vi håper allikevel på

godt oppmøte, godt humør og godt vær!

STYRET

STYRET INFORMERER MARS 2020

SMITTEFOREBYGGENDE TILTAK I BORETTSLAGET

Lokalet Camilla og trimrommet er stengt for bruk inntil videre.

Alle planlagte fellesarrangement avlyses og det er heller ikke mulig å leie lokalet.

Korona-viruset sprer seg nå raskt, og det er viktigere enn noen gang at alle bidrar til å bremse spredningen. Fortsett å vaske hender, vis hensyn når du hoster og hold avstand til andre (dette gjelder spesielt i heisene). Følg myndighetens anbefalinger på helsenorge.no

NABO-OMSORG

Det er mange har hjemmeskole og hjemmekontor for tiden og det er dermed ikke den beste tiden for større oppussingsprosjekter. Styret anmoder alle om å ta hensyn til hverandre og være nøye med nabovarsler om støyende aktiviteter gjennomføres.

RYDDING I BORETTSLAGET

Noen beboere har tatt initiativ til utendørsrydding. Har flere lyst til å bidra, er det bare å hente utstyr innenfor sykkelboden i nr. 96. Husk å sette alt utstyr tilbake på plass.

Styret minner om at det ikke er lov å bruke oppgangen til oppbevaring av ting/møbler og ber alle om å rydde utenfor egen dør.

Det er en hyggelig tradisjon i borettslaget å ville tilby naboene gjenstander man selv ikke trenger lenger. Disse tingene kan averteres på borettslagets facebook-gruppe eller via oppslag i oppgangene, MEN IKKE SETTES UT I OPPGANGENE.

AKTIVITETSOMRÅDET

Styret har i en periode jobbet med å lage et enhetlig aktivitetsområde med felles inngang og garderobe/toaletter i underetasjen i nr. 98. Området skal bestå av trimrommet, musikkrommet og det nye aktivitetsrommet (vedtatt på generalforsamlingen i 2019).

Fellesinngangen er gjennom inngangsdøren som nå er til musikkrommet. Den vil kunne åpnes med vanlig nøkkel.

Nytt om aktivitetsrommet

Du vil også komme inn i aktivitetsrommet med vanlig nøkkel. Rommet kan reserveres til eget bruk eller til felles arrangementer for beboere i borettslaget. Regler for bruk vil komme snart.

Nytt om trimrommet

Styret har inngått en avtale med et firma om service av alle apparater to ganger pr. år. Første service er allerede utført og vi har fått tilbakemelding om at vi må skjerpe renholdet på trimrommet fordi det var alt for mye skitt i apparatene.

Det vil fortsatt være mulighet for å komme inn i trimrommet gjennom kjellerdøren, men da kun med innesko. Alle som kommer utenifra skal benytte den nye inngangen.

Nytt om musikkrommet

For å beskytte verdiene i musikkrommet (pianoet), vil musikkrommet få samme lås som trimrommet. Det vil si at du må betale trimromsavgift og kjøpe egen nøkkel for å kunne bruke musikkrommet.

GJESTEPARKERINGSKORT FOR 2020-2022

De nye kortene har fortsatt ikke kommet fra parkeringsselskapet. Styret ber alle om å bruke de gamle inntil videre. Ingen får bot ved bruk av disse.

INNSAMLING AV FARLIG AVFALL

Borettslaget har fått være med i kommunens innsamlingsordning av farlig og elektronisk avfall. I uke 19 (5/5-12/5) vil det stå fire kasser for farlig avfall og en kasse for EE-avfall utenfor nr. 96.

VIKTIGE DATOER

Datoer for vårens styremøter er: 16/4 og 14/5
Beboermøte 28/4– tema er borettslagets enøk-satsning.
Vårdugnad 6/5 kl. 17-20
Generalforsamling 27/5

Beboermøte, dugnad og generalforsamling kan bli utsatt på pga. koronavirus-situasjonen. Styret følger med på myndighetenes anbefalinger og vil holde dere oppdatert.

Styret holder «Åpent tid» en halv time før hvert styremøte som vanlig.
Ønsker du skriftlig kontakt, bruk Lettstyrt: https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board
Du finner mye informasjon om Kollektivet på nettsiden vår: http://www.brlkollektivet.no/