Kategoriarkiv: Styret informerer

«Styret informerer» inneholder månedlig informasjon som styret ønsker å få ut til beboerne i Kollektivet. Denne informasjonen henges også opp i alle oppgangene. Her finner du også annen generell informasjon som kommer direkte fra styret og ut til beboerne.

Velkommen til beboermøte

på Camilla tirsdag 30.04. kl. 19.00

Styret informerer om saker til generalforsamlingen og det vil være rom for diskusjoner og spørsmål. Temaene er:

Energiøkonomisering og søppelbrønner

Servering av kringle, kaffe og te

STYRET

Viktig HMS-informasjon til alle beboere

Styret har nå oppdatert HMS-sidene på borettslagets nettside http://www.brlkollektivet.no/?page_id=2703 og revidert HMS-planen (ligger på Lettstyrt). Gi oss gjerne tilbakemelding om du finner feil eller mangler.

Sammen skal vi forebygge faren for brann, feil på det elektriske anlegget, vannlekkasjer m.m.

Som beboer (gjelder også hybelboere) er du pliktig til å føre tilsyn i egen leilighet og styret har ansvar for å informere dere om disse pliktene. Styret må også dokumentere at arbeidet er blitt gjort og har derfor utarbeidet fire sjekklister som sendes ut en gang pr. år. Disse sendes ut og fylles ut digitalt, men kan også fås i papirformat hos vaktmester (fylles ut og returneres til vaktmester innen 30.04.19).

Bilderesultat for sjekkliste

Sjekklister for brannvern og elektrisitet er nå sendt på epost fra Lettstyrt. Send oss en henvendelse på Lettstyrt: https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board om du ikke har mottatt den.

Sjekklister for «Våtrom, kjøkken og ventilasjon» og «Avfall og skadedyrbekjempelse» sendes ut til høsten.

Takk for at du bidrar til at Borettslaget Kollektivet er et trygt og sikkert sted å bo!

STYRET

Styret informerer mars/april

Ventilasjonsrens

Power Clean har startet arbeidet med å rense ventilasjonen. De fortsetter arbeidet frem til og med 2. April. De jobber dagtid og skal innom alle leiligheter. Se egen informasjon.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Digitale HMS-sjekklister for elektrisitet og brannvern vil bli sendt ut i starten av april og gjennomgått på generalforsamlingen. Ikke-digitale andelseiere vil kunne få sjekklistene på papir hos vaktmesteren.

Beboermøtet

Beboermøtet er flyttet til tirsdag 30. April ettersom styret ikke er ferdig med forberedelsene av sakene som skal legges frem.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er mandag 27. Mai. Frist for levere inn saker til generalforsamlingen er 14. April.

 

På generalforsamlingen skal styreleder, ett styremedlem og varamedlemmer velges. Valgkomiteen setter snart i gang med sitt arbeid. Egne oppslag kommer.

 

Kommunikasjonskanaler i borettslaget

Det ligger informasjon på vår nettside www.brlkollektivet.no. For å få kontakt med styret brukes Lettstyrt. Ønsker du å snakke med styret, er det «åpen tid» en halvtime før hvert styremøte. Facebook-gruppen brukes til hygge og nytte.

Viktige datoer

Beboermøte: 30. April Kl. 19.00 – Tema: Enøk-satsning.
Vårdugnad 7. Mai Kl. 17.00 – 20.00
Generalforsamling 27. Mai Kl. 18.00 (Innlevering av saker senest 14. April!)

 

Kommende styremøter

  1. April kl 18.30 til 20.30

Styret holder «Åpen tid» en halv time før hvert styremøte. Møt opp om du har spørsmål eller noe du vil diskutere. Du kan også ta kontakt gjennom Lettstyrt.

Styret ønsker alle en riktig god påske! 

Frist for å melde saker til borettslagets generalforsamling 2019

Er du andelseier og har en sak du ønsker å ta opp på årets generalforsamling? Frist for å melde saker til generalforsamlingen er søndag 14. april. Send den til styret via Lettstyrt eller styrets postkasse i nr. 96.

Styret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er du andelseier og har en sak du ønsker å ta opp på generalforsamlingen den 27. mai, må du sende den til styret via Lettstyrt eller styrets postkasse i nr. 96 innen søndag 14. april.

 

Styret