Kategoriarkiv: Styret informerer

«Styret informerer» inneholder månedlig informasjon som styret ønsker å få ut til beboerne i Kollektivet. Denne informasjonen henges også opp i alle oppgangene. Her finner du også annen generell informasjon som kommer direkte fra styret og ut til beboerne.

Innsamling av farlig avfall tirsdag 5. mai til mandag 11. mai

Renovasjonsetaten tilbyr oss gratis henting av farlig avfall fra tirsdag 5. mai til mandag 11. mai. Det vil bli satt ut beholdere utenfor nr. 96. Beholderne vil være låst og vaktmester vil ta imot avfall i sin arbeidstid. Det er flott om alle som har farlig avfall å kvitte seg med, benytter av dette tilbudet.

Alt farlig avfall skal leveres i tett emballasje og innholdet må fremkomme av emballasjen.

Det er ikke lov til å levere eksplosiver (f. eks fyrverkeri), smittefarlig avfall (f. eks gule poser med smittvernsutstyr etter kontroll, sprøytespisser), medisiner (feks piller, legemidler) eller radioaktivt materiale.

Lysstoffrør, brannslukkere eller gassbeholdere over 500 gram, tas ikke imot i denne innsamlingsordningen, men vi henviser til matbutikker, minigjenbruksstasjoner eller gjenbruksstasjoner

Følgende avfall skal samles i hver sin gjennomsiktige plastpose:
Sparkel, lim og akryl etc. på tube
Spraybokser med unntak av fugeskum spraybokser.
Fugeskumspraybokser

Følgende avfall skal samles i hver sin bøtte: Småbatterier og alle typer lyspærer

Renovasjonsetaten har dessverre erfart at låser og beholdere forsvinner, eller blir utsatt for hærverk. Økonomisk tap som oppstår i denne forbindelse vil kunne bli krevd erstattet av borettslaget. Det samme gjelder økonomisk tap som kan oppstå på Renovasjonsetaten hånd ved alvorlige brudd på leveringsbetingelsene, typisk levering av eksplosiver, smittefarlig -eller radioaktiv avfall, samt ved sølete/tilgrisete beholdere.

Rettelse ang. sykkebodene, det gjelder også i nr. 96

DE NYE SYKKELSTATIVENE KOMMER ONSDAG (29.04)

 

 

 

 

 

Styret ber alle om å passe på at egen sykkel IKKE ER LÅST FAST eller HELST FJERNE den fra sykkelbodene før kl.10.00.

Styret vil montere nye stativer og få dem på plass i løpet av dagen.

Vi vil også sette inn syklene i bodene når alt er klart.

Disse stativene gjør parkering av sykler trygt og godt. I tillegg vil det bli noen flere sykkelstativer utenfor blokkene.

På forhånd takk for hjelpen.
Med vennlig hilsen Styret

BESKJED TIL ALLE BEBOERE I NR. 98 OG LAVBLOKKENE

DE NYE SYKKELSTATIVENE KOMMER ONSDAG (29.04)

 

 

 

 

 

Styret ber alle om å passe på at egen sykkel IKKE ER LÅST FAST eller HELST FJERNE den fra sykkelbodene før kl.10.00.

Styret vil montere nye stativer og få dem på plass i løpet av dagen.

Vi vil også sette inn syklene i bodene når alt er klart.

Disse stativene gjør parkering av sykler trygt og godt. I tillegg vil det bli noen flere sykkelstativer utenfor blokkene.

På forhånd takk for hjelpen.
Med vennlig hilsen Styret

STYRET INFORMERER APRIL 2020

SMITTEFOREBYGGENDE TILTAK I BORETTSLAGET

Lokalet Camilla og trimrommet er fortsatt stengt for bruk. Fellesarrangementer, inkludert beboermøtet, er avlyst. Styret vil åpne trimrommet så snart vi mener det er forsvarlig. Vaskemidler og nye rutiner for bruk må også på plass før åpning.

Fortsett å vaske hender, vis hensyn når du hoster og hold avstand til andre (dette gjelder spesielt i heisene). Følg myndighetens anbefalinger på helsenorge.no

RENHOLD

Vaskefirmaet vasker trapper og oppganger hver fredag formiddag. Om alle kan tar inn sine dørmatter torsdag kveld/fredag morgen, kan renholderne gjøre en mye bedre jobb!

VÅRDUGNAD

Pga. koronasituasjonen blir dugnaden annerledes i år. For at vi ikke skal være for mange sammen på en gang, sprer vi dugnaden over en hel uke. Du velger selv når du kan bidra. Du kan enten jobbe alene eller alliere deg med naboene (f.eks. via borettslagets Facebookgruppe). Arbeidsoppgavene er hengt opp i sykkelboden i nr. 96, innerst finner du også utstyr og søppelsekker. Spør vaktmesteren om du trenger noe mer. Hageavfall som skal fraktes bort, settes nede ved gjesteparkeringen. Se eget oppslag.

GENERALFORSAMLING 2020

Pga. koronapandemien blir det ingen vanlig generalforsamling i år. Vår forretningsfører USBL har laget en digital løsning for alle sine borettslag som styret har vedtatt å bruke. Alle andelseiere skal kunne logge seg «min side» på USBLs portal og lese innkallingen og avgi stemme. Generalforsamlingen vil være åpen i en uke. Det vil være mulighet for å stille spørsmål til styret i løpet av denne tiden. Det vil også bli mulighet for en papirløsning. Det kommer mer informasjon snart.

GJESTEPARKERINGSKORT FOR 2020-2022

De nye kortene har fortsatt ikke kommet fra parkeringsselskapet. Styret ber alle om å bruke de gamle inntil videre. Ingen får bot ved bruk av disse.

 INNSAMLING AV FARLIG AVFALL

Borettslaget har fått være med i kommunens innsamlingsordning av farlig og elektronisk avfall. I uke 19 vil det stå fire kasser for farlig avfall og en kasse for EE-avfall utenfor nr. 96. Det kommer eget oppslag.

SYKKELSTATIVER

Styret har kjøpt inn sykkelstativer til sykkelbodene i lavblokkene og 98. De vil komme i slutten av april.

VIKTIGE DATOER:

Vårdugnad 22/4-29/4
Neste styremøte er 14/5
Generalforsamling 20/5-27/5

Styret holder «Åpent tid» på telefon en halv time før hvert styremøte.
Ring styreleder på 900 67 128.
Ønsker du skriftlig kontakt, bruk Lettstyrt: https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board
Du finner mye informasjon om Kollektivet på nettsiden vår: http://www.brlkollektivet.no/