Kategoriarkiv: Styret informerer

«Styret informerer» inneholder månedlig informasjon som styret ønsker å få ut til beboerne i Kollektivet. Denne informasjonen henges også opp i alle oppgangene. Her finner du også annen generell informasjon som kommer direkte fra styret og ut til beboerne.

Styret informerer desember 2018

Oppgradering av barnehagens uteområdet

Gjerdet/porten til og uteboden i barnehagen vil bli byttet ut.

Spørreundersøkelse om fremtidig behov for garasjeplass

Takk for alle svar. Det var en høy svarprosent på spørreundersøkelsen og det setter vi stor pris på. Styret har kommunisert et behov videre til eierne av Landingsveien 14, men påpeker at vi er imot omreguleringen av tomten.

Garasjesaken

Landing Sør planlegger å levere sitt planforslag til Plan og Bygningsetaten i månedsskifte desember/januar. Har du et politisk nettverk er det viktig at du begynner å påvirke dem nå i tilfelle saken går til politisk behandling. Ønsker du å være med i en av gruppene i borettslaget som jobber mot utbyggingen, så meld fra til styret. Følg med på https//innsyn.pbe.oslo.kommune.no (Landingsveien 14).

Camillamiddager 2019

Fra januar 2019 øker vi prisen til 50,- for voksne, men beholder prisen på barn og ungdom som 2018.

Trimrom

Den årlige treningsavgiften for trimrommet blir på 600,- for 2019. Informasjon om innmeldingsskjema og betaling kommer i begynnelsen av januar.

Husk at husordensreglene om ro mellom kl. 2200 og 0600 gjelder også på trimrommet. Du kan trene, men ikke spille høy musikk og slippe tunge vekter i gulvet.

Vaskeriene

Husk å skrive tydelig etternavn og etasjenummer når du skriver deg opp på vaskelisten.

HMS

Brannvarslingsanlegget vårt ble kontrollert 12. og 13. Desember og det fungerer som det skal.

Styret ønsker alle en god desember!

 

Styret informerer november

Budsjett og felleskostnader for 2019

Styret har nå ferdigstilt budsjettet for 2019 og det vil ikke bli noen endringer i felleskostnadene fra 1. januar. Husleien til suppleringsrommene økes med 5 %. Alle leietakere vil få brev om dette.

Trimrom og husordensreglene

Husk at husordensreglene om ro mellom kl. 2200 og 0600 gjelder også på trimrommet. Du kan trene, men ikke spille høy musikk og slippe tunge vekter i gulvet.

Vaskeriene

Husk å skrive tydelig etternavn og etasjenummer når du skriver deg opp på vaskelisten.

Referat fra beboermøtet den 30.10.18

Asfaltering av borettslaget sitt område

Første del av asfalteringen er nå blitt gjennomført. Asfalten vil kreve flere år på å herde fullstendig. Asfalten vil være spesielt sårbar nå når den er nylagt og den første sommeren! Ta hensyn når du kjører bil, parkerer sykkel, setter fra deg stoler og bord. Ved å ta hensynene vil asfalten vare lengre.

 Garasjesaken

Landing sør planlegger å levere sitt planforslag til Plan og Bygningsetaten i månedsskifte desember/januar. Har du et politisk nettverk er det viktig at du begynner å påvirke dem nå i tilfelle saken går til politisk behandling. Ønsker du å være med i en av gruppene i borettslaget som jobber mot utbyggingen, så meld fra til styret. Følg med på https//innsyn.pbe.oslo.kommune.no (Landingsveien 14).

Trimrommet

Styret ser på muligheten til å oppgradere utstyr og utvide trimrommet. Vi mangler medlemmer til trimroms-utvalget, ta kontakt med styret om du ønsker å være med på å legge til rette for egen treningshverdag! Viktig med innspill fra alle.

HMS

Alle har fått kontrollert sine røykvarslere og alle brannslukningsapparater er byttet ut. Styret er i gang med å utarbeide digitale sjekklister for beboere.

Energiøkonomisering

For å få et godt grunnlag for videre beregninger og planer, har styret/energiutvalget brukt tiden etter generalforsamlingen til å kartlegge strømforbruket.

Andre saker

Elbil-lading på gjesteparkeringen. Muligheter for å utvide/organisere sykkelparkeringene. Røyking på balkonger.

Styremøtene ut året

Mandag 10. desember kl. 18.30 – 20.30. Det blir åpen tid fra 18.00 til 18.30 (kun en halvtime, ikke en hel time som før).

Velkommen til beboermøte

på Camilla tirsdag 30.10. kl. 19.00

Styret informerer om saker i arbeid og det vil være rom for diskusjoner og spørsmål. Temaene er blant annet: Asfaltering, garasjesaken, trimrommet, HMS, energiøkonomisering med mer.

Servering av kringle, kaffe og te

STYRET

Styret informerer oktober 2018

Asfaltering av borettslaget sitt område

Styret har godkjent et tilbud for asfaltering av borettslaget sitt område. Første del av asfalteringen vil bli gjennomført allerede i 2018. Det vil bli byttet asfalt foran 98 og 100-102. Mer informasjon vil komme. 

Skifte av brannslukningsapparater

Tirsdag 25. september delte Norsk Brannvern ut nye brannslukningsapparater til alle leilighetene og de aller fleste husket å sette ut sitt gamle for retur. Beboere som ikke fikk gjort dette må selv sørge for å kvitte seg med det gamle apparatet.

Sidepanelene på balkongene

Under kontrollen av balkongene uttrykte enkelte beboere bekymring over at glassene bøyer/beveger seg mye, blant annet ved mye vind. Dette er kontrollert og bekreftet at er normalt, og utgjør ingen fare.

Høstdugnaden

Nå på lørdag blir det høstdugnad fra kl. 10.00 til 14.00. Det vil bli oppgaver både ute og inne. Det blir servering som vanlig.

Lørdag 20. oktober kl. 10.00 – 14.00.

Beboermøtet

Styret vil informere om viktige saker som asfalteringen, garasjesaken, trimrommet, HMS, energiøkonomisering med mer. Det vil bli tid til diskusjoner og spørsmål.

Tirsdag 30. oktober kl. 19.00 til 21.00.

Økonomi

Styret har gjennomgått halvårsregnskapet og økonomien i borettslaget er god. Vi har også begynt arbeidet med budsjett for 2019.

Styremøtene ut året

Mandag 12. november kl. 18.30 – 20.30

Mandag 10. desember kl. 18.30 – 20.30

Det blir åpen tid fra 18.00 til 18.30 (kun en halvtime, ikke en hel time som før).