Kategoriarkiv: Det nye Hovseterhjemmet

I februar begynte HENT, som totalentreprenør av rive- og byggeprosjekt av Hovseterhjemmet, med fysisk oppstart av prosjektet. HENT skal på vegne av Omsorgsbygg Oslo KF rive det eksisterende sykehjemmet, og bygge et nytt, topp moderne, sykehjem. Dette skal stå ferdig til sommeren 2017, og bestå av 163 beboerrom samt et dagsenter.

Styret vil få jevnlig informasjon om overordnet fremdrift og hvilken påvirkning fra byggeprosjektet nabolaget vil kunne oppleve i kommende periode. Vi kommer til å legge ut denne på nettsiden vår under kategorien “det nye Hovseterhjemmet”

Arbeidstiden vil være fra mandag-fredag klokken 07.00-19.00, men det kan også forekomme arbeide utover denne tidsperioden.

Hovseterhjemmet – info juli

Arbeidene med fasadene nærmer seg ferdigstillesle og mot slutten av august er disse i all hovedsak ferdig. Innvendig foregår innredningsarbeidene for fullt og disse vil pågå ut over høsten.

Nå etter ferien vil vi starte opp med utomhusarbeidene så det vil igjen bli noe maskinstøy. Dette vil pågå frem til vinteren og så starte opp til våren igjen.

Gjennom ferien vil det være aktivitet innvendig i bygget samt noe på fasadene. Det vil være noe redusert nivå, men det vil være produksjon.

Hovseterhjemmet – info 2 april

Førstkommende torsdag og fredag, 28.04.16/29.04.16, skal byggeplassens kran demonteres. I all hovedsak skal dette foregå innenfor byggegjerdene og vil dermed ikke påvirke nabolaget. Ved enkelte løft kan det likevel kunne forekomme noe ventetid for å passere pga sikkerhetssoner ved løfting. Dette dirigeres manuelt utenfor byggegjerdene. Nødetatene påvirkes ikke av demonteringen.

Arbeidene foregår frem til kl 20 på torsdag.

De håper på en smidig prosess, men beklager eventuelle ulemper dette skulle medføre.

Hovseterhjemmet – info mars

Prosjektet skrider videre iht fremdriftsplanen. Bygget er oppe i den høyden det skal og arbeidene på fasadene pågår for fullt bak presenningene på stillasene.

 Innvendig pågår tømrearbeider med vegger, neste uke støpes første runde med gulv og videre starter malerarbeider og øvrige arbeider. Stillasene vil bli stående til i sommer, men krana vil demonteres i overgangen april/mai. Det vil medføre en del utfordringer mht. kjøring og parkering. Det kommer vi tilbake til dere med når det nærmer seg.

 Utenfor bygget blir det noe arbeider med klargjøring for nye veier og støttemurer inn på plassen.

Det vil i fortsettelsen være en del varetransport og de vil tilstrebe å styre dette så det blir minst mulig plunder og heft for oss naboer, men dette er ikke bestandig mulig.

Hovseterhjemmet – info januar

Prosjektet går videre og er i rute iht fremdriftsplanen. De ligger litt bak på råbygget på grunn av kulden, men dette kjører de inn på tømrerarbeidene. Om en uke starter de opp med arbeid innvendig.

VA arbeidene er snart ferdigstilt, men det kan hende det må pigges noe mer pga fjell og tæle i bakken.