Solgardiner til innglassingene

Flere andelseiere har ytret et ønske om å kjøpe solgardiner til sine innglassinger. For at fasadene skal bli mest mulig like, har styret valgt ut fargen grå. Disse bestillingene skal ikke gå gjennom styret, men bestilles direkte hos Lumon AS.

Du kan velge meollom:

Gjennomsiktig grå
R=42% A=34% T=24%
Ugjennomsiktig grå
R=60% A=20% T=20%

Se  brosjyre her

 

Bilde solgardin