Hovseterhjemmet – info juli

Arbeidene med fasadene nærmer seg ferdigstillesle og mot slutten av august er disse i all hovedsak ferdig. Innvendig foregår innredningsarbeidene for fullt og disse vil pågå ut over høsten.

Nå etter ferien vil vi starte opp med utomhusarbeidene så det vil igjen bli noe maskinstøy. Dette vil pågå frem til vinteren og så starte opp til våren igjen.

Gjennom ferien vil det være aktivitet innvendig i bygget samt noe på fasadene. Det vil være noe redusert nivå, men det vil være produksjon.