Hovseterhjemmet -info september

 Arbeidene fortsetter for fullt på prosjektet og ligger der de skal være iht fremdriftsplanen.

Stillasene forventes ferdig revet ila september. Utvendig så fortsetter utomhusarbeidene og de vil pågå frem til slutten av november. Det vil være fokus på områdene ved hovedinngangen samt området på nordsiden av bygget. Det må påregnes noe anleggsstøy fra det. Hovedandelen av utomhus vil skje til neste år.

Innvendig går arbeidene for fullt og i følge planen er det  i overgangen mellom november og desember kun mindre komplettering som gjenstår samt igangkjøring og testing av bygget.