Styret trenger hjelp!

Det skal nå endelig utføres en «ettårs»-kontroll av balkongene. For å kunne gi Hallmaker en fullstendig oversikt over evt. feil og mangler, skal samtlige balkonger kontrolleres i henhold til en ferdig utarbeidet sjekkliste. For å slippe utgifter i forbindelse med dette, trenger styret hjelp av 12 frivillige beboere som kan gå to og to og sjekke balkonger på ettermiddager/kvelder i uke 37 og 38.

Kontakt styreleder Solveig Ekedahl på mobil 900 67 128 innen søndag 10/9 om du kan hjelpe til.