Frist for å melde saker til generalforsamlingen 2018

Er du andelseier og har en sak du ønsker å ta opp på årets generalforsamlingen den 23. mai, må du sende den til styret via Lettstyrt eller styrets postkasse i nr. 96 innen søndag 18. mars.

Styret