Overgang fra felles til individuell måling av strøm

Myndighetene (ved Norges vassdrags- og energidirektorat) har besluttet at det ikke lenger skal være tillatt med fellesmåling av strøm i borettslag og boligsameier og derfor går nå Borettslaget Kollektivet over til individuell måling av strøm.

Hver leilighet i har fått en (ny) egen automatisk strømmåler (AMS) og de nye smarte målerne registrerer strømforbruket på timebasis og sender via internett automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Dette gir en raskere og riktigere innhenting av måleverdier.

Akontobetaling via husleien avsluttes og du vil istedenfor få egen faktura direkte fra strømleverandør. Det er viktig å huske at både strømpriser og forbruk varierer mye i løpet av året. Fakturaene som kommer om vinteren, med høye priser og høyt forbruk, vil være vesentlig høyere enn de som kommer om sommeren. Strømprisene kan også variere på forskjellige tider av døgnet.

For å sikre en ryddig overgang har styret gjort en avtale med Hjemkraft på vegne av hver enkelt beboer. Denne avtalen vil løpe inntil den enkelte beboer eventuelt forhandler en egen avtale med en annen leverandør.

Alle vil få et tilbudsbrev med svarslipp fra Hjemkraft og Hjemkraft ber om at alle som ønsker å fortsette med dem som leverandør, kontrollerer at det er registrert riktige opplysninger (e-post, mobil mm.) og så returnerer svarslippen innen tidsfristen.

I tillegg til at du nå skal betale strømkostnadene direkte til strømleverandør, må du også betale egen nettleie. Det er Hafslund som er nettleverandør og alle vil få et brev fra dem som omhandler nettleieavtalen. I brevet finner du målernummeret ditt og startdato for avtalen. Hjemkraft (og flere andre kraftleverandører) fakturerer nettleien slik at du bare vil motta en faktura månedlig.

Styret ber om at du venter en måned med å evt. bytte kraftleverandør.

Les mer om ”Avanserte Måle- og Styringssystemer” AMS

Les mer om Elsertifikatordningen

Les mer om Hjemkraft