Styret informerer mars

HMS

Borettslaget har inngått en brannvernavtale med Anticimex. I løpet av våren vil alle boenheter få kontrollert røykvarslere og slukkeapparater. De vil også kontrollere fellesområdene.

Vårdugnad

Årets vårdugnad blir tirsdag 8. mai kl. 17.00-ca. 20.00. Vi ønsker alle velkommen til en nyttig og hyggelig ettermiddag!

Balkongsjekk

Det er noen få balkonger som fortsatt ikke er blitt sjekket og styret ønsker å få kontrollert disse i løpet av kort tid. Vær så snill og følg opp når du får melding om at din balkong står for tur!

Camillakjøkkenet

Kjøkkenet har fått en grundig profesjonell rundvask og vi ber både matgrupper og leietakere om å være nøye med rengjøringen framover slik at kjøkkenet fortsetter å være hygienisk og rent. Styret vil gå til innkjøp av en damprenser og det vil komme nye rengjøringsrutiner.

Nabovarsel

Orebakken borettslag ønsker å bygge en driftsbygning. Styret har ingen kommentarer til varselet. Dokumentene ligger tilgjengelig for beboere på Lettstyrt.

Kommunikasjonskanaler i borettslaget

Det ligger mye informasjon på nettsiden vår www.brlkollektivet.no For å få kontakt med styret, bruk aller helst Lettstyrt. Ønsker du å snakke med styret, kom på «Åpen tid». Facebookgruppen brukes til hygge og nytte og ikke klaging eller for å få kontakt med styret.

Neste styremøte

Neste styremøte er onsdag 4. april. Det blir «Åpen tid» fra 18.00-19.00 som vanlig.

Styret ønsker alle en god påske!