Til alle elbileiere i Borettslaget Kollektivet

VIKTIG MELDING FRA GARASJEEIER (LANDING SØR):

Vi har vært på befaring med elektriker og fått bekreftet at det elektriske anlegger i parkeringshuset ikke er dimensjonert for lading av elbiler. Dette kan i ytterste konsekvens resultere i brann og et erstatningsansvar. Vi må derfor be om at dette opphører omgående.

De som har montert ladere må fjerne disse og det er ikke lov til å lade via stikkontaktene i anlegget. Vi vil også benytte anledning til å si at montering av ladere ikke har blitt godkjent og det har heller ikke blitt betalt for merkostnaden dette har påført eier av anlegget. Det vil bli foretatt kontroll om 2 uker og dersom utstyr oppdages vil dette bli fjernet på bekostning av den som benytter parkeringsplassen. Likeledes vil stikkontakter som benyttes til lading bli fjernet på bekostning av den som benytterparkeringsplassen.

Mvh

Hans Even Helle

Landing Sør AS

 

Dette brevet er også hengt opp i alle oppganger  og satt på frontruten til elbilene i garasjen. Ønsker noen å få kontakt med Landing Sør, finner dere kontaktinfo der.