KONTROLL AV RØYKVARSLERE OG UTSKIFTING AV BRANNSLUKNINGSAPPARAT

Anticimex fortsetter nå kontrollen av røykvarslere

MANDAG 17. SEPTEMBER MELLOM KL. 15.00-21.00

Styret ber alle om å sørge for at det er tilgang til leiligheten sin i dette tidsrommet.  NB: Dette gjelder kun beboere som ikke fikk sine røykvarslere kontrollert i våres.

Da det viser seg at våre brannslukningsapparater har gått ut på dato har styret innhentet tilbud på nye brannslukningsapparater og gjort en avtale med Norsk Brannvern om utskifting av de gamle pulverapparatene. De vil levere ett apparat til hver boenhet tirsdag 25. september fra kl. 10.00 og de vil også ta de gamle apparatene i retur.

Det er ikke å nødvendig være hjemme denne dagen, og det vil komme et eget oppslag med nærmere informasjon.