Bytte av brannslukningsapparat tirsdag 25. september

Informasjon fra styret angående avtale med Norsk Brannvern

I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme for å levere ett pulverapparat til hver boenhet hos oss

Tirsdag 25. september fra klokken 10:00.

Norsk Brannvern vil levere ut ett pulverapparat til hver boenhet. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at du setter det gamle apparatet utenfor leilighetsdøren før Norsk Brannvern kommer, slik at de får med seg dette.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no