Styret informerer oktober 2018

Asfaltering av borettslaget sitt område

Styret har godkjent et tilbud for asfaltering av borettslaget sitt område. Første del av asfalteringen vil bli gjennomført allerede i 2018. Det vil bli byttet asfalt foran 98 og 100-102. Mer informasjon vil komme. 

Skifte av brannslukningsapparater

Tirsdag 25. september delte Norsk Brannvern ut nye brannslukningsapparater til alle leilighetene og de aller fleste husket å sette ut sitt gamle for retur. Beboere som ikke fikk gjort dette må selv sørge for å kvitte seg med det gamle apparatet.

Sidepanelene på balkongene

Under kontrollen av balkongene uttrykte enkelte beboere bekymring over at glassene bøyer/beveger seg mye, blant annet ved mye vind. Dette er kontrollert og bekreftet at er normalt, og utgjør ingen fare.

Høstdugnaden

Nå på lørdag blir det høstdugnad fra kl. 10.00 til 14.00. Det vil bli oppgaver både ute og inne. Det blir servering som vanlig.

Lørdag 20. oktober kl. 10.00 – 14.00.

Beboermøtet

Styret vil informere om viktige saker som asfalteringen, garasjesaken, trimrommet, HMS, energiøkonomisering med mer. Det vil bli tid til diskusjoner og spørsmål.

Tirsdag 30. oktober kl. 19.00 til 21.00.

Økonomi

Styret har gjennomgått halvårsregnskapet og økonomien i borettslaget er god. Vi har også begynt arbeidet med budsjett for 2019.

Styremøtene ut året

Mandag 12. november kl. 18.30 – 20.30

Mandag 10. desember kl. 18.30 – 20.30

Det blir åpen tid fra 18.00 til 18.30 (kun en halvtime, ikke en hel time som før).