Velkommen til beboermøte

på Camilla tirsdag 30.10. kl. 19.00

Styret informerer om saker i arbeid og det vil være rom for diskusjoner og spørsmål. Temaene er blant annet: Asfaltering, garasjesaken, trimrommet, HMS, energiøkonomisering med mer.

Servering av kringle, kaffe og te

STYRET