Informasjonsmøte reguleringsplan Hovseterveien

Bydel Vestre Aker, Omsorgsbygg, Utdanningsetaten og Undervisningsbygg inviterer til informasjonsmøte om planene for etablering av Omsorg+boliger i Hovseterveien 20, nytt skolebygg i Hovseterveien 72 og ny gateutforming for Hovseterveien.
Tid: Mandag 21. januar kl. 19.00
Sted: Hovseter skoles aula
Det blir enkel servering.
Velkommen!

https://www.facebook.com/events/703129296755154/