Styret informerer januar 2019

Godt nytt år!

Styret håper at alle er kommet vel inn i det nye året og er godt i gang med hverdagen!

Trefelling i januar

Arbeidet med oppgraderingen av uteområdet fortsetter i januar. Vår gartner har hatt en befaring og kommet med en anbefaling av anbefalt hva som bør gjøres. Trær og busker som enten er syke eller har dårlige vekstvilkår, skal felles, og noen trær skal få hevet kronene. Det betyr det at de laveste grenene fjernes, eller at grenene kortes ned slik at de ikke kommer i konflikt med nabotrær, lamper eller biler. Enkelte mindre trær bak nr. 98 skal felles for å gi beboerne i de laveste etasjene mer lys i leilighetene.  De begynner arbeidet den 21. og holder på i ca. 3 dager.

Trimrom 2019

Nå er det tid for å betale trimromsavgift for 2019. Det gjøres hos vaktmester på morgen. Her er linken til webskjema som man skal fylle ut for å få tilgang: http://bit.ly/Trimrom2019

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Styret har nå utarbeidet digitale HMS- sjekklister for andelseiere. Temaene er: Elektrisitet, brannvern, avfall og skadedyrbekjempelse og våtrom, kjøkken og ventilasjon. De to første sjekklistene vil bli sendt ut i løpet av mars og gjennomgått på generalforsamlingen. Ikke-digitale andelseiere vil kunne få sjekklistene på papir.

Viktige datoer

Datoer for vårens styremøter er: 13/2, 13/3, 29/4

Beboermøte 27/3 kl. 19.00 – tema er borettslagets enøk-satsning.

Vårdugnad 7/5 kl. 17-20

Generalforsamling 27/5 kl. 18.00

Kontakt med styret

Styret holder «Åpent tid» en halv time før hvert styremøte som vanlig. Møt opp om du har spørsmål eller noe du vil diskutere med oss.

Ønsker du skriftlig kontakt, bruk Lettstyrt: https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board

Du finner mye informasjon om Kollektivet på nettsiden vår: http://www.brlkollektivet.no/