Viktig informasjon om rensing ventilasjonskanalene

Fra 25.mars til 2.april 2019 skal alle ventilasjonskanalene i borettslaget renses. Power Clean trenger derfor tilgang til alle ventiler på kjøkken, bad og eventuelt andre ventilasjonspunkter.

Alle andelseiere/hybelboere er ansvarlig for å gi tilgang til sin leilighet/hybel. Se vedlagte fremriftsplan for når firmaet kommer til deg.

Power Clean vil først gå først en inspeksjons- og nøkkelrunde til alle leiligheter den aktuelle dagen mellom kl. 07:00 og 08:00. Dersom dere ikke er hjemme den aktuelle dagen må nøkler leveres til en nabo eller til dem som er på området.
Dersom dere er hjemme den aktuelle dagen, må leiligheten ikke forlates før de har gitt beskjed om at arbeidet i leiligheten er avsluttet.

Dersom dere ikke har mulighet til å være hjemme eller levere fra dere nøkkel, må dere ta kontakt med Power Clean.

Alle ventiler til ventilasjonskanalene i leiligheten må være tilgjengelig!
Dette er nødvendig for å få renset alle kanaler i hele ventilasjonssystemet.

Har dere spørsmål vedrørende fremdrift eller arbeidet som skal foregå, ta kontakt med

Power Clean Ventilasjon AS
TLF. 32 17 87 77

HER FINNER DU FREMDRIFTSPLANEN

INFORMASJONBREV FRA POWER CLEAN

Informasjonen henger også på tavlene i oppgangene.