VALGKOMITEEN TRENGER FORSLAG OG TIPS!

ER DU INTERESSERT I AT BORETTSLAGET KOLLEKTIVET SKAL VÆRE ET GODT STED Å BO?

På generalforsamlingen den 27. mai skal vi velge 1 styreleder, 1 styremedlem, 2 varamedlemmer og en valgkomité.

Vil du sitte i styret eller kjenner du noen andre som kunne ha lyst til å gjøre en innsats?

Du trenger ingen formelle kvalifikasjoner og arbeidet er både givende og interessant, men styrearbeid tar tid og det er viktig at du har du har kapasitet.

 

Ta kontakt med oss innen 29. april (etter påskeferien).

Gry Hege Johansen – gh-jo@online.no – 97 11 30 98

Kristin Irja Enstad – krenstad@online.no – 92 46 61 16

Alv Erik Jaatun – alverikjaatun@gmail.com – 99 41 91 50

 

-DUGNAD -ØKONOMI/BUDSJETT -DRIFTSAVTALER -HJEMMESIDE-

-HMS -UTEOMRÅDER -BYGGESAKER/NÆROMRÅDE- VEDLIKEHOLD-

FELLESTILTAK SOM HYBLER, TRIMROM OG CAMILLA (SERVERINGS OG FESTLOKALE)