Oppryddingsaksjon i sykkelbodene, Tirsdag 4. juni, 2019

Sykkelbodene i borettslaget er fylt opp med mange sykler som tydeligvis ikke er i bruk, og heller ikke har vært det på lenge. Det kan være «fraflyttede» sykler, fravokste sykler og sykler som av andre årsaker ikke benyttes. Dette gjør det vanskelig for de som bruker syklene sine å finne plass.

Den enkelte anmodes om snarest å fjerne sine sykler som ikke lengre skal brukes.

Det er på tide med en opprydding: Alle som har sykler i sykkelboden må merke disse med: Fullt navn, blokk, etasje og telefonnummer innen Mandag 3. juni.

Sykler som ikke er merket vil bli kastet eller gitt bort til et veldedig formål.

Du finner merkelapper og hyssing i posen på oppslagstavla i  oppgangen.

Spørsmål kan rettes på mail til :  gerd_sylvi_sellevold@hotmail.com     

Hilsen styret.