Velkommen til kickoff i Camilla

Camillautvalget inviterer alle nye og «gamle» matgruppemedlemmer til en hyggelig, inspirerende og nyttig kveld i Camilla. Se invitasjon: Kickoff august 2019

Husk påmelding til Tore Lange eller Gry Hege Johansen innen søndag 18. august.