Styret informerer august 2019

 

Håper alle har hatt noen fine sommer-måneder. Styret har hatt sitt første styremøte og satt igang med sitt arbeid. Vi minner om at det er åpen tid mellom 18.00 og 18.30 før hvert styremøte. Der kan dere komme med spørsmål, bringe opp temaer m.m.

Garasjesaken

Endelig planforslag er ikke fremlagt, men Landing Sør har lagt ut dokumenter som grunnlag for et kart- og bestemmelsesmøte med kommunen. Møte skal gi noen siste avklaringer før endelig planforslag legges frem. 

Asfaltering av borettslaget sitt område

Nå er borettslaget sitt område ferdig asfaltert. Siste del var foran 96 bygget. Asfalten vil kreve flere år på å herde fullstendig. Asfalten vil være spesielt sårbar nå når den er nylagt og den første sommeren! Ta hensyn når du kjører bil, parkerer sykkel, setter fra deg stoler og bord. Ved å ta hensynene vil asfalten vare lengre.

Høstdugnaden

Høstdugnaden er lørdag 19. Oktober mellom kl. 10.00 og 14.00. Mer informasjon kommer når dugnaden nærmer seg.

Beboermøte

Beboermøte vil være i uke 47. Der vil blant annet brannvern være tema. 

Viktige datoer

Høstdugnaden       19.      Oktober

Beboermøte                       Uke 47

Høstens styremøter

23. september         Kl. 18.30 – 20.30

21. oktober               Kl. 18.30 – 20.30

18. november          Kl. 18.30 – 20.30

9. desember             Kl. 18.30 – 20.30

Det blir «Åpen tid» fra 18.00 til 18.30!