Velkommen til høstdugnad lørdag 19. oktober kl. 10-14

Det blir arbeidsoppgaver både inne og ute. Uteområdet skal rakes og ryddes og trimrommet skal vaskes.

Det blir bevertning som vanlig.

Har du ikke mulighet til å være med, men ønsker å bidra, får du gjerne bake en kake!

Styret