Styret informerer november 2019

Budsjett og felleskostnader for 2019

Styret har nå ferdigstilt budsjettet for 2019 og det vil ikke bli noen endringer i felleskostnadene fra 1. januar 2020. Husleien til suppleringsrommene økes til 2 700,- for interne leietaker og 3 800,- for eksterne leietakere. Alle leietakere vil få brev om dette.

Referat fra beboermøtet om brannsikring/brannvern den 20.11.19

Cirka 45 beboere var tilstede.

 • Flesteparten av husbranner har en menneskelig årsak.
 • Alle må lese og kunne branninstruksen (oppslag i alle etasjer i høyblokkene og i ved utgangen i alle lavblokkene).
 • Rømningsveier skal være ryddige.
 • Vannkokere og kaffetrakter vanlig brannårsak. Ta ut ledningene når apparatene ikke er i bruk eller bruk en timer. Kaffetraktere, vannkokere, strykejern, hårfønere og lignende er som regel utstyrt med termostat. Svikt i termostaten kan forårsake brann.
 • Bruk så få skjøteledninger som mulig og sjekk at de du bruker tåler effekten (watt) (står på undersiden).
 • Ikke bruk oljefylte/frittstående varmeovner.
 • Ikke lade mobiler, laptoper ol om natten, ta ut ladekabelen av støpselet når du er ferdig. Batteriene kan begynne og brenne og avgir giftig gass.
 • Vi er pålagt å ha et fem kilos pulverapparat i hver leilighet (styret har ansvar for dette). Disse skal vedlikeholdes ved å snus to ganger i året ellers vil de slutte å virke. Det finnes også flere typer brannslukningsapparater blant annet et slukningsapparat for litiumbranner. Disse må du skaffe deg selv om du har behov.

Hvis det brenner:

 • Hver leilighet er en egen branncelle. Det tar minimum en halv time før brannen slår inn.
 • Våre utvendige rømningsveier (branntrappene) er veldig fine og trygge.
 • Den giftige røyken ved brann er usynlig og ligger 0,5-1 meter under den synlige røyken. Krabb eller kryp.
 • Brannvesenet tar initiativ for evakuering av folk.

Borettslaget har ikke ledelys i rømningsveiene – styret skal sørge for dette. 

Energiøkonomisering

Det kommer nye panelovner med styring i Camilla og styret undersøker nå om veggene må isoleres bedre før ovnene blir montert.

Gelendre på uteområdet

Borettslaget har fått et tilskudd fra Velferdsetaten til å sette opp gelendre langs gangveiene på uteområdet. Disse vil settes opp i desember.

HMS

Vi har hatt sakkyndig kontroll av det elektrisk anlegg i fellesområder. Det er funnet noen avvik som vil bli utbedret.

Varmekablene i utetrappen foran lavblokken er dessverre ødelagte og lar seg ikke reparere før til våren. Styret vil finne en alternativ løsning for denne vinteren.

SJEKKLISTE FOR ANDELSEIERE: AVFALL OG SKADEDYRBEKJEMPELSE og SJEKKLISTE FOR ANDELSEIERE: VÅTROM, KJØKKEN OG VENTILASJON vil sendes ut elektronisk i løpet av kort tid. Papirutgaver finnes hos vaktmester.

Styremøtene ut året

Siste styremøte for 2019 er 9. desember kl. 18.30 – 20.30. Det blir åpen tid fra 18.00 til 18.30 som vanlig.