Viktig HMS-informasjon til alle beboere

Sammen skal vi forebygge faren for brann, feil på det elektriske anlegget, vannlekkasjer m.m.

Som beboer (gjelder også hybelboere) er du pliktig til å føre tilsyn i egen leilighet og styret har ansvar for å informere dere om disse pliktene. Styret må også dokumentere at arbeidet er blitt gjort og har derfor utarbeidet fire sjekklister som sendes ut en gang pr. år. Disse sendes ut og fylles ut digitalt, men kan også fås i papirformat hos vaktmester (fylles ut og returneres til vaktmester innen 11.12.19).

 Sjekklister for «Våtrom, kjøkken og ventilasjon» og «Avfall og skadedyrbekjempelse» er nå sendt på epost via Lettstyrt. Send oss en henvendelse på Lettstyrt: https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board

om du ikke har mottatt den.

 

Sjekklister for brannvern og elektrisitet sendes ut på våren.

Takk for at du bidrar til at Borettslaget Kollektivet er et trygt og sikkert sted å bo!

STYRET