Vil du trene på borettslagets trimrom? Da er det tid for å betale årsavgift for 2020

Årsavgiften for 2020 er på kr. 600,- og gjelder for hele husstanden (begrenset oppad til 5 personer) over 16 år.

Det er viktig at du leser vilkår for bruk og regler for bruk av trimrommet. Disse finner du her: Trimrom og på oppslag i trimrommet.

 

Årsavgiften kan betales hos vaktmesteren på hverdager fra kl. 07.15 til 11.00. Betalingen skjer via kort (borettslagets iZettle-betalingsløsning).

I tillegg vil styret være tilgjengelige for betaling på styrerommet:

Mandag 20. januar kl. 18-20
Onsdag 22. januar kl. 18-20

Samtidig med betalingen skal du fylle ut et digitalt brukerskjema der vi også ber om navn og mobilnummer på alle personer i husstanden som skal benytte trimrommet.

Frist for betaling er 7.februar, kl.10:00 (og 7.februar stenges alle 2019-tilganger).

NYTT ADGANGSSYSTEM

Fra og med 2020 vil det være nøkkeltilgang (samme nøkkelsystem som ytterdørene). Selv om dagens system har fungert fint for de fleste av brukerne av trimrommet, har det vært problemer med den tekniske løsningen og med administreringen av tilganger og det tekniske systemet.

Ved å gå over til nøkkelsystemet vårt vil vi ha ett adgang/kontroll-system. Dette blir en bedre, billigere og sikrere løsning totalt sett.

Nøkkelen koster kr. 500,- og kjøpes hos vaktmester samtidig som årsavgiften betales. Hver husstand får tilgang til én nøkkel og nøkkelen vil kun ha tilgang til trimrommet. Nøkkelen kan ikke overdras til nye beboere (ved salg av leilighet) eller lånes ut til andre.

Nøkkelen må bare kjøpes en gang. Nøkkelens tilganger fornyes hvert år når ny årsavgift betales. Beboere som ikke lenger ønsker tilgang til trimrommet, kan returnere nøkkelen og få refundert beløpet (gjelder kun for fullt fungerende nøkler).

Godt trimår!
HILSEN STYRET