Sommerhilsen fra styret

På vegne av styret vil jeg ønske alle bebeoere en riktig god sommer og samtidig takke alle som viser engasjement for borettslaget. Vi takker også for konstruktiv ros og ris styret har fått. Sammen gjør vi Kollektivet  til et godt sted å bo. Styret tar nå ferie fram til begynnelsen av august. Epost vil bli sporadisk lest og besvart, men vaktmester Eriksen vil være på jobb hele sommeren (untatt noen langhelger) Han kan treffes på mobil og på kontoret sitt om morgenen som vanlig.

Ha en riktig god sommer!

Vennlig hilsen styreleder Solveig Ekedahl

Blomster4