Førjulshilsen

Visste du at vi kan takke en gruppe driftige kvinner fra tre forskjellige kvinnesaksforeninger for at vi bor her i dag?

På 50- og 60-tallet jobbet de iherdig for å få realisert ideen sin om et kollektivhus. Alle skulle ha sin egen leilighet, men det skulle også være tilbud til beboerne som kunne lette hverdagen og virke kontaktskapende uten noen tvang om å benytte seg av fellestiltakene.

Kvinnene hadde ikke økonomi til å bygge selv, men gjennom et enestående samarbeid  med USBL, sto Borettslaget Kollektivet klart i 1976 med 138 leiligheter, serveringslokalet Camilla, barnehage, hybler, gjesterom og vaskerier.

Fram mot 40-årsjubileet vårt i 2016 ønsker styret å løfte fram borettslagets unike historie og visjon!

Borettslaget har fått tildelt penger fra USBLs miljøfond til dette arbeidet. Pengene skal delvis brukes til å revitalisere Camilla slik at lokalet blir tilpasset et mer fleksibelt bruk.  Styret ønsker også å jobbe med temaet; Hva er et godt fellesskap i dag, og hvilke tilbud kan lette hverdagen for oss? Vi har kanskje ikke behov for nøyaktig de samme tiltakene som for 40 år siden.  Har du gode ideer/forslag så vil vi gjerne høre dem!

Bruk vår e-postadresse og «Åpen tid» før styremøtene for å ta kontakt med oss.

På vegne av styret ønsker jeg alle en god førjulstid!
Solveig Ekedahl
styreleder

advent

Kari, den siste av våre kvinnesakspionerer, og vår grand old lady, fylte nylig 90 år og ble feiret med bursdagssang og marsipankake i Camilla.

Kari

Gratulerer med dagen Kari!