Branninstruks

VED BRANNALARM

–       Lukk alle dører og vinduer

–       Varsle naboene ved å bruke ringeklokkene

–       Evakuer bygningen. Barn, eldre/uføre hjelpes ut

–       Gå deretter raskt til oppmøteplass (se kart)

NÅR DET BRENNER:

Varsle:   – Meld fra til brannvesenet på tlf: 110 og trykk inn knappen i den manuelle melderen

Redde:   – Evakuer bygningen. Barn, eldre/uføre hjelpes ut. Gå deretter raskt til oppmøteplass.

Slokke:   – Prøv å slokke ved mindre branntilløp med tilgjengelig slokkeutstyr

 

Rekkefølgen for hva du skal gjøre ved brann må du avgjøre selv ut fra den aktuelle situasjonen. «Varsle, redde, slokke» er en nyttig huskeregel.

 OBS! BRANNALARMEN VÅR ER IKKE DIREKTE KOBLET TIL BRANNVESENET.

Oppmøteplassen er plassen mellom Hovseterveien 94 og 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLD DEG ALLTID ORIENTERT OM:

–       Branninstruksen

–       Rømningsveiene fra din leilighet/etasje

–       Plassering og bruk av manuelle meldere og slokkeutstyr

–       Oppmøtested ved evakuering

 

Brann: 110                                             Politi 112                                              Ambulanse 113