Beredskap

TEMA BESKRIVELSE TILTAK
BRANN Egen bolig eller fellesområder Se branninstruks
ORDENSFORSTYRRELSER Mindre alvorlige forhold

Alvorlige forhold

Vennlig kontakt med nabo

Ring politi 22669050 eller 112

SKADE PÅ PERSON ELLER MEDISINSKE NØDTILFELLER Iverksett førstehjelp. Ring 113
VANNLEKKASJE Egen bolig eller fellesområder Egen bolig: Stopp lekkasjen ved å stenge stoppekranen og kontakt rørlegger. Kontakt styret (leder) og fyll ut skadeskjema som ligger på hjemmesiden eller hos vaktmester.

Ved behov for akutt hjelp etter arbeidstid/helg: Kontakt forsikringsselskap (se under)

Fellesområder: Stopp lekkasjen om mulig og kontakt vaktmester og styret (leder)

Akutte situasjoner som BRANN, ULYKKER og VANNLEKKASJER skal styreleder/styret alltid kontaktes og all eventuell kontakt med media skal gå gjennom styreleder.

 

KONTAKTINFO STYRET OG VAKTMESTER:

Leder:                 Solveig Ekedahl                       900 67 128

Nestleder:          Morten Rambech Dahl              930 80 670

Medlem:             Knut Bryn                                    414 18 819

Medlem:            Isabelle Morstøl Øvremo           902 19 064

Medlem:            Veronica I Alberti-Gerhardsen  401 210 10

Vaktmester:       John Eriksen                                 926 109 77

 

ANNEN NYTTIG KONTAKTINFO:

USBL Kundesenter tlf: 22 98 38 00 (08:30–16:00, tors. 08:30–18:00) Be om forsikringsavdelingen.

IF (polisenummer SP586943) tlf: 21 49 24 00.

Forslag til rørlegger: Storoslo Rørleggerbedrift VVS-gruppen mobil 91 88 28 72