Trimrom

oversikt tredemølle

 

 

 

 

 

 

 

kettlebells spinning

 

 

 

 

 

 

 

Kollektivets trimrom finner du i kjelleretasjen i nr. 98 og det kan benyttes av alle fastboende beboere over 16 år. Trimrommet er åpent hele døgnet utenom fredager mellom kl. 09:00 og 11:00 pga. rengjøring (rommet vil ikke rengjøres dersom det er i bruk).

For å benytte trimrommet må du betale en årsavgift (gjelder for hele husstanden begrenset oppad til 5 personer).  Årsavgiften bidrar til å dekke kostnader til vedlikehold, innkjøp av utstyr og renhold av gulv. Betalt avgift vil IKKE tilbakebetales. Avgiften kan endres ved behov. I 2020 er den på kr. 600,-

Det er nøkkeltilgang til trimrommet (samme nøkkelsystem som ytterdørene). Nøkkelen koster kr. 500,- og kjøpes hos vaktmester samtidig som årsavgiften betales. Hver husstand får tilgang til én nøkkel, og nøkkelen vil kun ha tilgang til trimrommet. Nøkkelen kan ikke overdras til nye beboere (ved salg av leilighet) eller lånes ut til andre.

Nøkkelen må bare kjøpes en gang. Nøkkelens tilgang fornyes hvert år når ny årsavgift betales. Beboere som ikke lenger ønsker tilgang til trimrommet, kan returnere nøkkelen og få refundert beløpet (gjelder kun for fullt fungerende nøkler).

Årsavgiften betales hos vaktmester i arbeidstiden hans. Hver januar vil også styret være tilgjengelig noen ettermiddager (blir annonsert via oppslag). Betalingen skjer via kort (borettslagets iZettle-betalingsløsning).

Når du har betalt årsavgiften må du fylle ut et digitalt brukerskjema. Skjemaet skal gi informasjon om alle personer (med mobilnummer) i din husstand som skal benytte trimrommet. Du må også godta vilkårene for bruk av trimrommet.

VILKÅR FOR BRUK:

Trimromsbrukere må være beboere i borettslaget og over 16 år.

Kjøperen av trimromsnøkkelen er ansvarlig nøkkelen og for bruken av den. Tap av nøkkel må meldes til styret slik at tilgangen blir sperret. Ny nøkkel kan deretter kjøpes av husstanden.

Reglene for trimrommet skal følges.

TRIMROMSREGLER:

Bruk innesko. Utesko ødelegger bånd på tredemøller og gjør gulvet skittent.

Bruk apparatene som de er ment å brukes.

Forlat trimrommet som du selv ønsker å finne det. Rydd etter deg: ta vekter av vektstangen etter bruk og ta med tingene dine hjem igjen (flasker, håndklær etc.) Tørk av apparatene du har brukt og kast brukt papir i søppelbøtten.

Gi beskjed til vaktmesteren om det er tomt for papir og vaskemidler. Mobil 92610977

Skader/mangler/feil ved apparater skal meldes til styret.

Respekter at husordensreglene om ro også gjelder for trimrommet. Mellom kl.2200 og 0600 skal det ikke utføres støyende aktiviteter.

Klikk her om du har spørsmål til styrets trimromsansvarlig eller vil melde fra om skader/mangler/feil ved apparater

 

løft trekk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vekter