Vedlikehold

Både borettslaget og den enkelte andelseier har plikter knyttet til vedlikehold av boligmassen, både innvendig og utvendig, og uteområder.

Borettslagsloven regulerer hva som er borettslagets eller andelseiers vedlikeholdsplikt, men ikke uttømmende.

Du har som andelseier plikt til å foreta det innvendige vedlikeholdet av leiligheten og holde denne i god stand. Du har også ansvaret for å skifte ut det som er nødvendig og som ikke gjelder selve bygningene og gjennomgående rør og ledninger. Du kan bli økonomisk ansvarlig for skader som oppstår som følge av manglende vedlikehold.
Les mer om andelseiers vedlikeholdsplikt og ansvar her.

Borettslaget, representert ved styret, har hovedansvaret for det utvendige vedlikeholdet av bygningene og fellesarealene. Du skal melde fra til styret om eventuelle skader/mangler som vil være borettslagets ansvar og som kan ha betydning for andre andelseiere i borettslaget.
Er du i tvil om ansvaret er ditt eller borettslagets, kontakt styret.

Du kan lese hele Borettslagsloven her [lovdata.no]

Du kan lese mer om dine rettigheter og plikter som andelseier her [usbl.no]