Kategoriarkiv: Styret informerer

«Styret informerer» inneholder månedlig informasjon som styret ønsker å få ut til beboerne i Kollektivet. Denne informasjonen henges også opp i alle oppgangene. Her finner du også annen generell informasjon som kommer direkte fra styret og ut til beboerne.

Oppryddingsaksjon i sykkelbodene, Tirsdag 4. juni, 2019

Sykkelbodene i borettslaget er fylt opp med mange sykler som tydeligvis ikke er i bruk, og heller ikke har vært det på lenge. Det kan være «fraflyttede» sykler, fravokste sykler og sykler som av andre årsaker ikke benyttes. Dette gjør det vanskelig for de som bruker syklene sine å finne plass.

Den enkelte anmodes om snarest å fjerne sine sykler som ikke lengre skal brukes.

Det er på tide med en opprydding: Alle som har sykler i sykkelboden må merke disse med: Fullt navn, blokk, etasje og telefonnummer innen Mandag 3. juni.

Sykler som ikke er merket vil bli kastet eller gitt bort til et veldedig formål.

Du finner merkelapper og hyssing i posen på oppslagstavla i  oppgangen.

Spørsmål kan rettes på mail til :  gerd_sylvi_sellevold@hotmail.com     

Hilsen styret.

Styret inforermer mai

Dugnad Tirsdag 7. Mai

Tirsdag 7.mai skal det være dugnad i borettslaget fra kl 1700-2000. Vi skal rydde, feie og rake utendørs og trimrommet skal få en vårrengjøring. Vi serverer pølser, og har noen anledning til å bake, så blir det kaffe og kaker også. Vi håper på godt oppmøte, godt humør og godt vær!

 Ventilasjonsrens

Vi har fått tilbakemelding fra ventilasjonsrensen PowerClean gjorde for oss i månedsskifte mars/april. Basert på tilbakemeldingene vil styret ta kontakt med de som har fått merknader.

Beboermøtet

På beboermøtet tirsdag 30. april ble det presentert mulige Enøk-tiltak for borettslaget og ny renovasjonsløsning. Takk for fremmøte og nyttige innspill. Powerpointene fra møtet vil bli lagt på Lettstyrt.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er mandag 27. mai. På generalforsamlingen skal styreleder, ett styremedlem og varamedlemmer velges. Valgkomiteen har satt i gang med sitt arbeid. Se egne oppslag.

Innkallingen til generalforsamlingen sendes snart til trykkeriet og deles ut så snart den blir klar.

Kommunikasjonskanaler i borettslaget

Det ligger informasjon på vår nettside www.brlkollektivet.no. For å få kontakt med styret brukes Lettstyrt. Ønsker du å snakke med styret, er det «åpen tid» en halvtime før hvert styremøte. Facebook-gruppen brukes til hygge og nytte.

 

Viktige datoer

Vårdugnad 7. Mai Kl. 17.00 – 20.00
Generalforsamling 27. Mai Kl. 18.00

 

Velkommen til beboermøte

på Camilla tirsdag 30.04. kl. 19.00

Styret informerer om saker til generalforsamlingen og det vil være rom for diskusjoner og spørsmål. Temaene er:

Energiøkonomisering og søppelbrønner

Servering av kringle, kaffe og te

STYRET

Viktig HMS-informasjon til alle beboere

Styret har nå oppdatert HMS-sidene på borettslagets nettside http://www.brlkollektivet.no/?page_id=2703 og revidert HMS-planen (ligger på Lettstyrt). Gi oss gjerne tilbakemelding om du finner feil eller mangler.

Sammen skal vi forebygge faren for brann, feil på det elektriske anlegget, vannlekkasjer m.m.

Som beboer (gjelder også hybelboere) er du pliktig til å føre tilsyn i egen leilighet og styret har ansvar for å informere dere om disse pliktene. Styret må også dokumentere at arbeidet er blitt gjort og har derfor utarbeidet fire sjekklister som sendes ut en gang pr. år. Disse sendes ut og fylles ut digitalt, men kan også fås i papirformat hos vaktmester (fylles ut og returneres til vaktmester innen 30.04.19).

Bilderesultat for sjekkliste

Sjekklister for brannvern og elektrisitet er nå sendt på epost fra Lettstyrt. Send oss en henvendelse på Lettstyrt: https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board om du ikke har mottatt den.

Sjekklister for «Våtrom, kjøkken og ventilasjon» og «Avfall og skadedyrbekjempelse» sendes ut til høsten.

Takk for at du bidrar til at Borettslaget Kollektivet er et trygt og sikkert sted å bo!

STYRET

Styret informerer mars/april

Ventilasjonsrens

Power Clean har startet arbeidet med å rense ventilasjonen. De fortsetter arbeidet frem til og med 2. April. De jobber dagtid og skal innom alle leiligheter. Se egen informasjon.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Digitale HMS-sjekklister for elektrisitet og brannvern vil bli sendt ut i starten av april og gjennomgått på generalforsamlingen. Ikke-digitale andelseiere vil kunne få sjekklistene på papir hos vaktmesteren.

Beboermøtet

Beboermøtet er flyttet til tirsdag 30. April ettersom styret ikke er ferdig med forberedelsene av sakene som skal legges frem.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er mandag 27. Mai. Frist for levere inn saker til generalforsamlingen er 14. April.

 

På generalforsamlingen skal styreleder, ett styremedlem og varamedlemmer velges. Valgkomiteen setter snart i gang med sitt arbeid. Egne oppslag kommer.

 

Kommunikasjonskanaler i borettslaget

Det ligger informasjon på vår nettside www.brlkollektivet.no. For å få kontakt med styret brukes Lettstyrt. Ønsker du å snakke med styret, er det «åpen tid» en halvtime før hvert styremøte. Facebook-gruppen brukes til hygge og nytte.

Viktige datoer

Beboermøte: 30. April Kl. 19.00 – Tema: Enøk-satsning.
Vårdugnad 7. Mai Kl. 17.00 – 20.00
Generalforsamling 27. Mai Kl. 18.00 (Innlevering av saker senest 14. April!)

 

Kommende styremøter

  1. April kl 18.30 til 20.30

Styret holder «Åpen tid» en halv time før hvert styremøte. Møt opp om du har spørsmål eller noe du vil diskutere. Du kan også ta kontakt gjennom Lettstyrt.

Styret ønsker alle en riktig god påske!