Kategoriarkiv: Styret informerer

«Styret informerer» inneholder månedlig informasjon som styret ønsker å få ut til beboerne i Kollektivet. Denne informasjonen henges også opp i alle oppgangene. Her finner du også annen generell informasjon som kommer direkte fra styret og ut til beboerne.

Til alle elbileiere i Borettslaget Kollektivet

VIKTIG MELDING FRA GARASJEEIER (LANDING SØR):

Vi har vært på befaring med elektriker og fått bekreftet at det elektriske anlegger i parkeringshuset ikke er dimensjonert for lading av elbiler. Dette kan i ytterste konsekvens resultere i brann og et erstatningsansvar. Vi må derfor be om at dette opphører omgående.

De som har montert ladere må fjerne disse og det er ikke lov til å lade via stikkontaktene i anlegget. Vi vil også benytte anledning til å si at montering av ladere ikke har blitt godkjent og det har heller ikke blitt betalt for merkostnaden dette har påført eier av anlegget. Det vil bli foretatt kontroll om 2 uker og dersom utstyr oppdages vil dette bli fjernet på bekostning av den som benytter parkeringsplassen. Likeledes vil stikkontakter som benyttes til lading bli fjernet på bekostning av den som benytterparkeringsplassen.

Mvh

Hans Even Helle

Landing Sør AS

 

Dette brevet er også hengt opp i alle oppganger  og satt på frontruten til elbilene i garasjen. Ønsker noen å få kontakt med Landing Sør, finner dere kontaktinfo der.

Styret informerer juni

Det nye styret er nå konstituert og består av:

Styremedlemmer

Solveig Wahl Ekedahl (styreleder)

Morten Rambech Dahl (nestleder)

Roman Grinsted

Turid Dahlen Thofte

Henrik Paulov Hammer

Varamedlemmer

Knut Bryn

Saurav Sharma

Generalforsamling 2018

Protokoll fra generalforsamlingen er lagt ut på nettsiden og kan også fås i papirutgave hos vaktmester Eriksen.

Avregning strøm

USBL har nå avregnet strømmen for 2017 og 2018 og sendt ut brev til andelseierne.

Sommerinfo

Styret har ferie fra uke 27 til 32. E-poster og henvendelser på Lettstyrt vil leses og besvares sporadisk. Vaktmester Eriksen har ferie i uke 29 og 30. Det vil komme eget oppslag om hvilke styremedlemmer som kan kontaktes ved eventuelle akutte situasjoner.

Kos dere på balkongen i sommer, men husk husordensreglene og ta hensyn til naboene rundt deg. Vær forsiktig når du vanner, du må ikke la det renne ned til naboene under!

Det ikke lov til å grille på borettslagets fellesområder i sommer.

Slipp ikke uvedkommende inn i bygget, hold spesielt oppsyn med takterrasser og branntrapper og hold branndørene lukket.

Styret ønsker alle en riktig god sommer!

Styret informerer mai

 Vårdugnaden

Tusen takk for flott innsats til alle deltakere!

Vaktmester og tilgjengelighet

Vaktmester Eriksen vil ikke lenger være tilgjengelig for beboerne i helgene. Må dere ha kontakt med ham på en hverdag utenom vanlig arbeidstid så ikke ring, men send en sms med hva det gjelder. Om det ikke er akutt, vil han svare deg neste arbeidsdag. Han er selvfølgelig tilgjengelig på telefon fram til lunsj hver arbeidsdag og dere kan besøke ham på kontoret i 7.30-tiden hver morgen.

 Helse, miljø og sikkerhet

HMS-tavlene er nå på plass i høyblokkene og de vil snart henges opp i lavblokkene også. Det skal ikke henges andre typer informasjon på tavlene og styret ber om at alle leser oppslagene

Parkeringskort

Det er fortsatt en del beboere som ikke har hentet sine nye parkeringskort. De kan hentes hos vaktmester Eriksen i hans arbeidstid. Mister du et kort, vil det fra av nå koste kroner 100,-  å få laget et nytt.

 Generalforsamling

Styret minner om årets generalforsamling onsdag 23. mai. Kl. 18.00 på Camilla. Innkallingen er nå sendt til trykkeriet og vil deles ut så snart den er klar.

 Felleskostnader

Det blir ingen endring i felleskostnadene fra 1.juli 2018.

Dato for neste styremøte blir satt etter generalforsamlingen.

Påminnelse om deltakelse i forskningsprosjektet ”Alternative boformer og bofellesskap”

Styret sendte den 14. april følgende forespørsel via Lettstyrt:

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet ”Alternative boformer og bofellesskap”

Styret sender på vegne av masterstudent Eline Solheim en forespørsel til alle beboere i Kollektivet om å delta i forskningsprosjektet ”Alternative boformer og bofellesskap” Eline er student ved fakultetet for Arkitektur og Design på NTNU og spørreundersøkelsen skal brukes i forbindelse med masteroppgaven hvor tema for oppgaven er alternative boformer slike som for eksempel Borettslaget Kollektivet. Styret håper at riktig mange ønsker å hjelpe henne ved å fylle ut spørreskjemaet.

Klikk på linken for å komme til skjemaet: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScadwiIX7QFepb1Aj3xxr_Nx6oT41L6DQfUuxTlkLodDD9gtQ/viewform?usp=sf_link

Er ikke linken klikkbar, kan du kopiere linken og lime den inn i søkefeltet selv.

Pdf Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet.pdf

Infoskrivet trenger IKKE å signeres og leveres tilbake. Det holder med samtykke man gir når man faktisk velger å svare på spørreskjema. Det viktigste er at brevet er lest.