Kategoriarkiv: Styret informerer

«Styret informerer» inneholder månedlig informasjon som styret ønsker å få ut til beboerne i Kollektivet. Denne informasjonen henges også opp i alle oppgangene. Her finner du også annen generell informasjon som kommer direkte fra styret og ut til beboerne.

Vaktmesteren er på ferie

i uke 10 og 11 (05.03. til 18.03.18)

Vi vil ha en vikar i denne perioden.

Vikaren er tilgjengelig på vaktmesterens mobil 92 61 09 77 mellom 07.30-08.30 mandag-fredag.

Ved akutte situasjoner kan du kontakte styret v/Solveig Ekedahl mobil 900 67 128.

Overgang fra felles til individuell måling av strøm

Myndighetene (ved Norges vassdrags- og energidirektorat) har besluttet at det ikke lenger skal være tillatt med fellesmåling av strøm i borettslag og boligsameier og derfor går nå Borettslaget Kollektivet over til individuell måling av strøm.

Hver leilighet i har fått en (ny) egen automatisk strømmåler (AMS) og de nye smarte målerne registrerer strømforbruket på timebasis og sender via internett automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Dette gir en raskere og riktigere innhenting av måleverdier.

Akontobetaling via husleien avsluttes og du vil istedenfor få egen faktura direkte fra strømleverandør. Det er viktig å huske at både strømpriser og forbruk varierer mye i løpet av året. Fakturaene som kommer om vinteren, med høye priser og høyt forbruk, vil være vesentlig høyere enn de som kommer om sommeren. Strømprisene kan også variere på forskjellige tider av døgnet.

For å sikre en ryddig overgang har styret gjort en avtale med Hjemkraft på vegne av hver enkelt beboer. Denne avtalen vil løpe inntil den enkelte beboer eventuelt forhandler en egen avtale med en annen leverandør.

Alle vil få et tilbudsbrev med svarslipp fra Hjemkraft og Hjemkraft ber om at alle som ønsker å fortsette med dem som leverandør, kontrollerer at det er registrert riktige opplysninger (e-post, mobil mm.) og så returnerer svarslippen innen tidsfristen.

I tillegg til at du nå skal betale strømkostnadene direkte til strømleverandør, må du også betale egen nettleie. Det er Hafslund som er nettleverandør og alle vil få et brev fra dem som omhandler nettleieavtalen. I brevet finner du målernummeret ditt og startdato for avtalen. Hjemkraft (og flere andre kraftleverandører) fakturerer nettleien slik at du bare vil motta en faktura månedlig.

Styret ber om at du venter en måned med å evt. bytte kraftleverandør.

Les mer om ”Avanserte Måle- og Styringssystemer” AMS

Les mer om Elsertifikatordningen

Les mer om Hjemkraft

Styret informerer februar 2018

 

 

 

 

 

Generalforsamling

Styret minner om generalforsamlingen den 23. mai. Frist for melding av beboersaker er 18. mars. Se eget oppslag.

Garasjesaken

Det ble avholdt beboermøte den 31. januar og over 30 beboere meldte at de ønsker å jobbe med saken. Ta kontakt med styret om du også ønsker å bidra! Du kan følge med i saken hos Plan- og Bygningsetaten HER

Overgang til individuell strøm

Hafslund er nå i full gang med å skifte ut strømmålerne våre og alt skal være klart i løpet av uke 8. STYRET BER ALLE OM Å VENTE EN MÅNED FRA NÅ FØR DERE EVT. BYTTER STRØMLEVERANDØR.

Snøbrøyting

Som de fleste steder i Oslo er det også store utfordringer for brøytemannskapet å få unna snøen raskt nok på Hovseter. Vaktmester og styret jobber med å få bedret snøryddingen på våre områder. Det største problemet nå er all isen i bakken opp fra Landingsveien og styret er i dialog med eierne av Landingsveien 14 (garasjen) som har overtatt ansvaret for brøyting og strøing der.

Nye parkeringskort

Styret minner om at alle må hente sine nye parkeringskort hos vaktmester innen utgangen av uke 8. Fra uke 9 er ikke de gamle gyldige.

Kommunikasjonskanaler i borettslaget

Det ligger mye informasjon på nettsiden vår www.brlkollektivet.no For å få kontakt med styret, bruk aller helst Lettstyrt. Ønsker du å snakke med styret, kom på «Åpen tid». Facebookgruppen brukes til hygge og nytte og ikke klaging eller for å få kontakt med styret.

Neste styremøte

Neste styremøte er onsdag 7. mars. Det blir «Åpen tid» fra 18.00-19.00 som vanlig.

Nå får du ny strømmåler

Fra den 9. feb.  –  23. feb. kommer det 4 montører for å skifte strømmålere til
nye AMS målere i Hovseter veien 96 , 98 og 100, vi starter i 100 etter avtale med vaktmester Eriksen.

Montørene bytter målere i tidsrommet ca. kl. 07.00 – 19.00. Strømmen vil bli borte i din leilighet i ca. 15 minutter i løpet av dagen byttet skjer. Det er ikke nødvendig at du er hjemme når måler skal byttes.

Med vennlig Hilsen for Hafslund Nett

Smartservice Norge AS

 

Graving på borettslagets eiendom

Telia har fått tillatelse fra styret til å legge en fiberkabel gjennom vår eiendom og opp til sin basestasjon på taket av nr. 98. Kabelen skal trekkes fra Landingsveien og langs gjerdet til barnehagen. Graving av grøft til kabelen vil starte i morgen (mandag 29/1-18).

Styret