Kategoriarkiv: Styret informerer

«Styret informerer» inneholder månedlig informasjon som styret ønsker å få ut til beboerne i Kollektivet. Denne informasjonen henges også opp i alle oppgangene. Her finner du også annen generell informasjon som kommer direkte fra styret og ut til beboerne.

Velkommen til beboermøte

på Camilla tirsdag 30.10. kl. 19.00

Styret informerer om saker i arbeid og det vil være rom for diskusjoner og spørsmål. Temaene er blant annet: Asfaltering, garasjesaken, trimrommet, HMS, energiøkonomisering med mer.

Servering av kringle, kaffe og te

STYRET

Styret informerer oktober 2018

Asfaltering av borettslaget sitt område

Styret har godkjent et tilbud for asfaltering av borettslaget sitt område. Første del av asfalteringen vil bli gjennomført allerede i 2018. Det vil bli byttet asfalt foran 98 og 100-102. Mer informasjon vil komme. 

Skifte av brannslukningsapparater

Tirsdag 25. september delte Norsk Brannvern ut nye brannslukningsapparater til alle leilighetene og de aller fleste husket å sette ut sitt gamle for retur. Beboere som ikke fikk gjort dette må selv sørge for å kvitte seg med det gamle apparatet.

Sidepanelene på balkongene

Under kontrollen av balkongene uttrykte enkelte beboere bekymring over at glassene bøyer/beveger seg mye, blant annet ved mye vind. Dette er kontrollert og bekreftet at er normalt, og utgjør ingen fare.

Høstdugnaden

Nå på lørdag blir det høstdugnad fra kl. 10.00 til 14.00. Det vil bli oppgaver både ute og inne. Det blir servering som vanlig.

Lørdag 20. oktober kl. 10.00 – 14.00.

Beboermøtet

Styret vil informere om viktige saker som asfalteringen, garasjesaken, trimrommet, HMS, energiøkonomisering med mer. Det vil bli tid til diskusjoner og spørsmål.

Tirsdag 30. oktober kl. 19.00 til 21.00.

Økonomi

Styret har gjennomgått halvårsregnskapet og økonomien i borettslaget er god. Vi har også begynt arbeidet med budsjett for 2019.

Styremøtene ut året

Mandag 12. november kl. 18.30 – 20.30

Mandag 10. desember kl. 18.30 – 20.30

Det blir åpen tid fra 18.00 til 18.30 (kun en halvtime, ikke en hel time som før).

Bytte av brannslukningsapparat tirsdag 25. september

Informasjon fra styret angående avtale med Norsk Brannvern

I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme for å levere ett pulverapparat til hver boenhet hos oss

Tirsdag 25. september fra klokken 10:00.

Norsk Brannvern vil levere ut ett pulverapparat til hver boenhet. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at du setter det gamle apparatet utenfor leilighetsdøren før Norsk Brannvern kommer, slik at de får med seg dette.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no

Styre informerer september 2018

Skifte av brannslukningsapparater 25. september

Tirsdag 25. september kommer Norsk Brannvern for å bytte ut alle våre brannslukningsapparater. For mer informasjon les eget informasjonsskriv som henger på opplysningstavlene.

 Kontroll av brannvarslere

Anticimex har vært rundt og kontrollert brannvarslerne i leilighetene. Styret vil følge opp kontrollen som er gjennomført.

Asfaltering av borettslaget sitt område

Styret har startet prosessen med å legge ny asfalt på vårt område. Asfalteringen vil bli gjennomført senere i år eller ut på våren neste år.

Camilla-middagene

Det har vært en gledelig start for Camilla-middagene, og vi håper at flere og flere kommer innom for en middag.

 Trimrommet

Har du noen tanker om hva trimrommet mangler, eller har ideer på hvordan trimrommet kan bli utviklet? Vi ønsker å få dine ideer. Ta kontakt med Henrik Hammer gjennom Lettstyrt, eller ved å sende en sms på telefon 980 46 208.

Styremøtene i høst

15. oktober kl. 18.30 – 20.30

12. november kl. 18.30 – 20.30

10. desember kl. 18.30 – 20.30

Det blir åpen tid fra 18.00 til 18.30 (kun en halvtime, ikke en hel time som før).

 

Dugnad (høst) og beboermøte

Dugnad: 20. oktober kl. 10.00 – 14.00

Beboermøte 30. oktober kl. 19.00 til 21.00

Mer informasjon kommer!