Kategoriarkiv: Styret informerer

«Styret informerer» inneholder månedlig informasjon som styret ønsker å få ut til beboerne i Kollektivet. Denne informasjonen henges også opp i alle oppgangene. Her finner du også annen generell informasjon som kommer direkte fra styret og ut til beboerne.

Nyttårsinfo fra styret 2019

Nyttår og raketter

Takterrassene har flott utsikt på nyttårsaften, gå gjerne opp og nyt den, men la fyrverkeriet bli igjen hjemme. Vi henstiller alle til å følge Oslo Kommunes retningslinjer for fyrverkeribruk.

Henting av juletrær

Det kommer ingen egen kontainer i borettslaget, men Renovasjonsetaten henter juletrær mandag 6. januar. I år må treet plasseres ved et returpunkt før kl. 12, og så vil trærne hentes i løpet av dagen. Våre nærmeste returpunkter er: Landingsveien 16-50 v/returpunkt/gjesteparkering Jarbakken Borettslag og Landingsveien 80-82 v/sykkelparkering Orebakken Borettslag. Se ellers: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/nar-hentes-avfallet/henting-av-juletrar/#gref

 Røyking på balkongene

Ta hensyn til naboer når du røyker på balkongen, husk at røyken ofte trekker rett inn i naboens leilighet. Tøm askebegre som står ute, for sneiper og aske blåser fort ut og ned på bakken eller balkongene under.

 Generalforsamling 2020

Dato for vårens generalforsamling er 27. mai.

 Styret takker alle dere som har gjort en innsats for borettslaget i 2019 og ønsker alle beboere en flott nyttårsfeiring og et godt nytt år!

Styret informerer desember 2019

Fellesmiddager i Camilla

Julemiddagene og middagen før beboermøtet var godt besøkt, og det var god stemning rundt bordene. Tusen takk til alle gruppemedlemmer som strakk seg litt ekstra for å få det til! Styret håper at både «gamle» og «nye» beboere fortsetter å komme på fellesmiddagene i 2020. Ta kontakt med styret om du har lyst til å være med i en matgruppe.

Fellesmiddagene starter opp igjen i uke 3. Se etter meny på oppslagstavlene eller på nettsiden vår http://www.brlkollektivet.no/?page_id=42

 Nye gelendre på uteområdet

Det er nå satt opp gelender langs den lille gangvei-skråningen ved barnehagen. Lastebilene som jobber i tilknytting til nr. 94 bruker gangveiene «våre» til å manøvrere seg inn og ut av området og at det går ut over alt fra kantstein til trær (og sannsynligvis vår nye asfalt). På bakgrunn av dette må resten av prosjektet utsettes til all slik tungtrafikk er over.

Trimrom

Den årlige treningsavgiften for trimrommet blir på kr 600 for 2020. Informasjon om innmeldingsskjema og betaling kommer i begynnelsen av januar.

Fra og med neste år vil det være nøkkeltilgang til trimrommet. Tilgangen blir årlig som tidligere. For nøkkelen vil det tas et depositum på kr 500 som vil bli refundert om nøkkelen leveres tilbake. Nøkkelen vil bli levert ut i forbindelse ved betalingen av trimromsavgiften og depositum. Hver husstand får kun tilgang til én nøkkel og nøkkelen vil kun ha tilgang til trimrommet.

Husk at husordensreglene om ro mellom kl. 2200 og 0600 gjelder også på trimrommet. Du kan trene, men ikke spille høy musikk og slippe tunge vekter i gulvet.

Parkeringskort

Det kommer nye parkeringskort for 2020-2022. Mer informasjon kommer i januar. De gamle kortene vil gjelde så lenge.

 Styremøte i januar

Årets første styremøte holdes den 10.01.2020. Det blir ingen åpen tid denne gang.

 Ønsker du kontakt med styret eller vaktmester?

Styret har «åpen tid» 30 minutter før hvert styremøte og vaktmester Eriksen treffes på mobil i arbeidstiden. Styret skal kun ringes ved akutte situasjoner (ikke SMS). Kontakt oss skriftlig på https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board. Husk at du finner mye informasjon på www.brlkollektivet.no.

Styret ønsker alle en god desember!

Viktig HMS-informasjon til alle beboere

Sammen skal vi forebygge faren for brann, feil på det elektriske anlegget, vannlekkasjer m.m.

Som beboer (gjelder også hybelboere) er du pliktig til å føre tilsyn i egen leilighet og styret har ansvar for å informere dere om disse pliktene. Styret må også dokumentere at arbeidet er blitt gjort og har derfor utarbeidet fire sjekklister som sendes ut en gang pr. år. Disse sendes ut og fylles ut digitalt, men kan også fås i papirformat hos vaktmester (fylles ut og returneres til vaktmester innen 11.12.19).

 Sjekklister for «Våtrom, kjøkken og ventilasjon» og «Avfall og skadedyrbekjempelse» er nå sendt på epost via Lettstyrt. Send oss en henvendelse på Lettstyrt: https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board

om du ikke har mottatt den.

 

Sjekklister for brannvern og elektrisitet sendes ut på våren.

Takk for at du bidrar til at Borettslaget Kollektivet er et trygt og sikkert sted å bo!

STYRET

Styret informerer november 2019

Budsjett og felleskostnader for 2019

Styret har nå ferdigstilt budsjettet for 2019 og det vil ikke bli noen endringer i felleskostnadene fra 1. januar 2020. Husleien til suppleringsrommene økes til 2 700,- for interne leietaker og 3 800,- for eksterne leietakere. Alle leietakere vil få brev om dette.

Referat fra beboermøtet om brannsikring/brannvern den 20.11.19

Cirka 45 beboere var tilstede.

 • Flesteparten av husbranner har en menneskelig årsak.
 • Alle må lese og kunne branninstruksen (oppslag i alle etasjer i høyblokkene og i ved utgangen i alle lavblokkene).
 • Rømningsveier skal være ryddige.
 • Vannkokere og kaffetrakter vanlig brannårsak. Ta ut ledningene når apparatene ikke er i bruk eller bruk en timer. Kaffetraktere, vannkokere, strykejern, hårfønere og lignende er som regel utstyrt med termostat. Svikt i termostaten kan forårsake brann.
 • Bruk så få skjøteledninger som mulig og sjekk at de du bruker tåler effekten (watt) (står på undersiden).
 • Ikke bruk oljefylte/frittstående varmeovner.
 • Ikke lade mobiler, laptoper ol om natten, ta ut ladekabelen av støpselet når du er ferdig. Batteriene kan begynne og brenne og avgir giftig gass.
 • Vi er pålagt å ha et fem kilos pulverapparat i hver leilighet (styret har ansvar for dette). Disse skal vedlikeholdes ved å snus to ganger i året ellers vil de slutte å virke. Det finnes også flere typer brannslukningsapparater blant annet et slukningsapparat for litiumbranner. Disse må du skaffe deg selv om du har behov.

Hvis det brenner:

 • Hver leilighet er en egen branncelle. Det tar minimum en halv time før brannen slår inn.
 • Våre utvendige rømningsveier (branntrappene) er veldig fine og trygge.
 • Den giftige røyken ved brann er usynlig og ligger 0,5-1 meter under den synlige røyken. Krabb eller kryp.
 • Brannvesenet tar initiativ for evakuering av folk.

Borettslaget har ikke ledelys i rømningsveiene – styret skal sørge for dette. 

Energiøkonomisering

Det kommer nye panelovner med styring i Camilla og styret undersøker nå om veggene må isoleres bedre før ovnene blir montert.

Gelendre på uteområdet

Borettslaget har fått et tilskudd fra Velferdsetaten til å sette opp gelendre langs gangveiene på uteområdet. Disse vil settes opp i desember.

HMS

Vi har hatt sakkyndig kontroll av det elektrisk anlegg i fellesområder. Det er funnet noen avvik som vil bli utbedret.

Varmekablene i utetrappen foran lavblokken er dessverre ødelagte og lar seg ikke reparere før til våren. Styret vil finne en alternativ løsning for denne vinteren.

SJEKKLISTE FOR ANDELSEIERE: AVFALL OG SKADEDYRBEKJEMPELSE og SJEKKLISTE FOR ANDELSEIERE: VÅTROM, KJØKKEN OG VENTILASJON vil sendes ut elektronisk i løpet av kort tid. Papirutgaver finnes hos vaktmester.

Styremøtene ut året

Siste styremøte for 2019 er 9. desember kl. 18.30 – 20.30. Det blir åpen tid fra 18.00 til 18.30 som vanlig.