Kategoriarkiv: Styret informerer

«Styret informerer» inneholder månedlig informasjon som styret ønsker å få ut til beboerne i Kollektivet. Denne informasjonen henges også opp i alle oppgangene. Her finner du også annen generell informasjon som kommer direkte fra styret og ut til beboerne.

Styret informerer februar 2020

TRIMROM 2020

Det det gamle tilgangssystemet til trimrommet er nå fjernet. Det er fortsatt mulig å få kjøpt ny trimromsnøkkel og betale årsavgiften hos vaktmester. 

AKTIVITETSROMMET

Styret har vedtatt å gi bort stoler og bord som var tilknyttet aktivitetsrommet. Er du interessert i disse stolene eller bordene, kan du ta kontakt med vaktmesteren. Om vi ikke får noen respons innen utgangen av utgangen av denne måneden, legger vi dem ut på Finn.no. Aktivitetsrommet skal være klar til bruk i løpet av mars. 

GJESTEPARKERINGSKORT FOR 2020-2022

De nye kortene har dessverre ikke kommet fra parkeringsselskapet ennå. Styret vil gi beskjed med en gang de kan hentes hos vaktmester. 

HVA SKJER I BORETTSLAGET/HVA JOBBER STYRET MED DENNE VÅREN

Gelendrene på uteområdet er nå ferdigmonter.
Rutiner og regler for leie/bruk av Camilla skal revideres og servise og glass skal suppleres.
Sjekklister for andelseiere for elektrisitet og brannvern skal sendes ut.
Branntrappene på høyblokkene skal sikres slik at det ikke blir mulig å komme inn utenfra.
Styret forsøker å spore opp tekniske tegninger for borettslaget for å kunne få oversikt over blant annet vannrør/stoppekraner og ventilasjonskanaler. 

GJESTEHYBLER

Styret har laget nye regler og rutiner og gjestehyblene har blitt oppdatert med nye tekstiler. Se info på borettslagets nettside. http://www.brlkollektivet.no/?page_id=3310 

ENØK

Veggene i Camilla, trimrommet, aktivitetsrommet, musikkrommet og styrerommet skal etterisoleres før nye enøkvennlig ovner tas i bruk. Styret fortsetter utredning av lysstyring i fellesområder og varmepumper for varmtvannsproduksjon (bergvarmeanlegg og varmegjenvinning av avtrekksluft). 

GENERALFORSAMLING

Årets generalforsamling blir den 27. mai. Frist for innsending av saker til generalforsamlingen er 9. mars. 

VIKTIGE DATOER:

Datoer for vårens styremøter er: 10/3, 16/4 og 14/5
Frist for innsending av saker til generalforsamlingen 9/2
Beboermøte (dato kommer senere)– tema er borettslagets enøk-satsning.
Vårdugnad 6/5 kl. 17-20
Generalforsamling 27/5

Styret holder «Åpent tid» en halv time før hvert styremøte som vanlig. Møt opp om du har spørsmål eller noe du vil diskutere med oss.
Ønsker du skriftlig kontakt, bruk Lettstyrt: https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board
Du finner mye informasjon om Kollektivet på nettsiden vår: http://www.brlkollektivet.no/

Nyttårsinfo fra styret 2019

Nyttår og raketter

Takterrassene har flott utsikt på nyttårsaften, gå gjerne opp og nyt den, men la fyrverkeriet bli igjen hjemme. Vi henstiller alle til å følge Oslo Kommunes retningslinjer for fyrverkeribruk.

Henting av juletrær

Det kommer ingen egen kontainer i borettslaget, men Renovasjonsetaten henter juletrær mandag 6. januar. I år må treet plasseres ved et returpunkt før kl. 12, og så vil trærne hentes i løpet av dagen. Våre nærmeste returpunkter er: Landingsveien 16-50 v/returpunkt/gjesteparkering Jarbakken Borettslag og Landingsveien 80-82 v/sykkelparkering Orebakken Borettslag. Se ellers: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/nar-hentes-avfallet/henting-av-juletrar/#gref

 Røyking på balkongene

Ta hensyn til naboer når du røyker på balkongen, husk at røyken ofte trekker rett inn i naboens leilighet. Tøm askebegre som står ute, for sneiper og aske blåser fort ut og ned på bakken eller balkongene under.

 Generalforsamling 2020

Dato for vårens generalforsamling er 27. mai.

 Styret takker alle dere som har gjort en innsats for borettslaget i 2019 og ønsker alle beboere en flott nyttårsfeiring og et godt nytt år!

Styret informerer desember 2019

Fellesmiddager i Camilla

Julemiddagene og middagen før beboermøtet var godt besøkt, og det var god stemning rundt bordene. Tusen takk til alle gruppemedlemmer som strakk seg litt ekstra for å få det til! Styret håper at både «gamle» og «nye» beboere fortsetter å komme på fellesmiddagene i 2020. Ta kontakt med styret om du har lyst til å være med i en matgruppe.

Fellesmiddagene starter opp igjen i uke 3. Se etter meny på oppslagstavlene eller på nettsiden vår http://www.brlkollektivet.no/?page_id=42

 Nye gelendre på uteområdet

Det er nå satt opp gelender langs den lille gangvei-skråningen ved barnehagen. Lastebilene som jobber i tilknytting til nr. 94 bruker gangveiene «våre» til å manøvrere seg inn og ut av området og at det går ut over alt fra kantstein til trær (og sannsynligvis vår nye asfalt). På bakgrunn av dette må resten av prosjektet utsettes til all slik tungtrafikk er over.

Trimrom

Den årlige treningsavgiften for trimrommet blir på kr 600 for 2020. Informasjon om innmeldingsskjema og betaling kommer i begynnelsen av januar.

Fra og med neste år vil det være nøkkeltilgang til trimrommet. Tilgangen blir årlig som tidligere. For nøkkelen vil det tas et depositum på kr 500 som vil bli refundert om nøkkelen leveres tilbake. Nøkkelen vil bli levert ut i forbindelse ved betalingen av trimromsavgiften og depositum. Hver husstand får kun tilgang til én nøkkel og nøkkelen vil kun ha tilgang til trimrommet.

Husk at husordensreglene om ro mellom kl. 2200 og 0600 gjelder også på trimrommet. Du kan trene, men ikke spille høy musikk og slippe tunge vekter i gulvet.

Parkeringskort

Det kommer nye parkeringskort for 2020-2022. Mer informasjon kommer i januar. De gamle kortene vil gjelde så lenge.

 Styremøte i januar

Årets første styremøte holdes den 10.01.2020. Det blir ingen åpen tid denne gang.

 Ønsker du kontakt med styret eller vaktmester?

Styret har «åpen tid» 30 minutter før hvert styremøte og vaktmester Eriksen treffes på mobil i arbeidstiden. Styret skal kun ringes ved akutte situasjoner (ikke SMS). Kontakt oss skriftlig på https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board. Husk at du finner mye informasjon på www.brlkollektivet.no.

Styret ønsker alle en god desember!

Viktig HMS-informasjon til alle beboere

Sammen skal vi forebygge faren for brann, feil på det elektriske anlegget, vannlekkasjer m.m.

Som beboer (gjelder også hybelboere) er du pliktig til å føre tilsyn i egen leilighet og styret har ansvar for å informere dere om disse pliktene. Styret må også dokumentere at arbeidet er blitt gjort og har derfor utarbeidet fire sjekklister som sendes ut en gang pr. år. Disse sendes ut og fylles ut digitalt, men kan også fås i papirformat hos vaktmester (fylles ut og returneres til vaktmester innen 11.12.19).

 Sjekklister for «Våtrom, kjøkken og ventilasjon» og «Avfall og skadedyrbekjempelse» er nå sendt på epost via Lettstyrt. Send oss en henvendelse på Lettstyrt: https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board

om du ikke har mottatt den.

 

Sjekklister for brannvern og elektrisitet sendes ut på våren.

Takk for at du bidrar til at Borettslaget Kollektivet er et trygt og sikkert sted å bo!

STYRET