Kategoriarkiv: Styret informerer

«Styret informerer» inneholder månedlig informasjon som styret ønsker å få ut til beboerne i Kollektivet. Denne informasjonen henges også opp i alle oppgangene. Her finner du også annen generell informasjon som kommer direkte fra styret og ut til beboerne.

Informasjonsmøte reguleringsplan Hovseterveien

Bydel Vestre Aker, Omsorgsbygg, Utdanningsetaten og Undervisningsbygg inviterer til informasjonsmøte om planene for etablering av Omsorg+boliger i Hovseterveien 20, nytt skolebygg i Hovseterveien 72 og ny gateutforming for Hovseterveien.
Tid: Mandag 21. januar kl. 19.00
Sted: Hovseter skoles aula
Det blir enkel servering.
Velkommen!

https://www.facebook.com/events/703129296755154/

Nyttårsinfo fra styret

Nyttår og raketter

Takterrassene har flott utsikt på nyttårsaften, gå gjerne opp og nyt den, men la fyrverkeriet bli igjen hjemme. Vi henstiller alle til å følge Oslo Kommunes retningslinjer for fyrverkeribruk.

Henting av juletrær

Det settes ikke opp egen kontainer i borettslaget, men Renovasjonsetaten henter juletrær lørdag 5. januar kl. 12.45-13.10: Landingsveien 16-50 v/returpunkt/ gjesteparkering Jarbakken Borettslag og kl. 13.10-13.40: Landingsveien 80-82 v/sykkelparkering Orebakken Borettslag

 Røyking på balkongene

Ta hensyn til naboer når du røyker på balkongen, husk at røyken ofte trekker rett inn i naboens leilighet. Tøm askebegre som står ute, for sneiper og aske blåser fort ut og ned på bakken eller balkongene under.

Styremøte i januar

Årets første styremøte holdes den 12.01.19. Det blir ingen åpen tid denne gang.

Ønsker du kontakt med styret eller vaktmester?

Styret har «åpen tid» 30 minutter før hvert styremøte og vaktmester Eriksen treffes på mobil i arbeidstiden. Styret skal kun ringes ved akutte situasjoner (ikke SMS). Kontakt oss skriftlig på https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board. Husk at du finner mye informasjon på www.brlkollektivet.no.

Styret takker alle dere som har gjort en innsats for borettslaget i 2018 og ønsker alle beboere en flott nyttårsfeiring og et godt nytt år!

Styret informerer desember 2018

Oppgradering av barnehagens uteområdet

Gjerdet/porten til og uteboden i barnehagen vil bli byttet ut.

Spørreundersøkelse om fremtidig behov for garasjeplass

Takk for alle svar. Det var en høy svarprosent på spørreundersøkelsen og det setter vi stor pris på. Styret har kommunisert et behov videre til eierne av Landingsveien 14, men påpeker at vi er imot omreguleringen av tomten.

Garasjesaken

Landing Sør planlegger å levere sitt planforslag til Plan og Bygningsetaten i månedsskifte desember/januar. Har du et politisk nettverk er det viktig at du begynner å påvirke dem nå i tilfelle saken går til politisk behandling. Ønsker du å være med i en av gruppene i borettslaget som jobber mot utbyggingen, så meld fra til styret. Følg med på https//innsyn.pbe.oslo.kommune.no (Landingsveien 14).

Camillamiddager 2019

Fra januar 2019 øker vi prisen til 50,- for voksne, men beholder prisen på barn og ungdom som 2018.

Trimrom

Den årlige treningsavgiften for trimrommet blir på 600,- for 2019. Informasjon om innmeldingsskjema og betaling kommer i begynnelsen av januar.

Husk at husordensreglene om ro mellom kl. 2200 og 0600 gjelder også på trimrommet. Du kan trene, men ikke spille høy musikk og slippe tunge vekter i gulvet.

Vaskeriene

Husk å skrive tydelig etternavn og etasjenummer når du skriver deg opp på vaskelisten.

HMS

Brannvarslingsanlegget vårt ble kontrollert 12. og 13. Desember og det fungerer som det skal.

Styret ønsker alle en god desember!