Kategoriarkiv: Styret informerer

«Styret informerer» inneholder månedlig informasjon som styret ønsker å få ut til beboerne i Kollektivet. Denne informasjonen henges også opp i alle oppgangene. Her finner du også annen generell informasjon som kommer direkte fra styret og ut til beboerne.

Styret informerer august 2020

Fra august vil den digitale versjonen av “Styret informerer” publiseres på Lettstyrt, og annen info til beboere vil også sendes fra Lettstyrt (som SMS eller epost). Alle beboere som ønsker å motta denne informasjonen, må være registrert i Lettstyrt med epost og mobilnummer. Beboere som mangler personinfo i Lettstyrt, kan sende en henvendelse til styret her: https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board

Styret informerer vil fortsatt henges opp på papir i hver oppgang og i heisene.

STYRET INFORMERER JUNI 2020

STYRET

Det nye styret er nå konstituert og består av:

Styremedlemmer: Solveig Wahl Ekedahl (styreleder), Morten Rambech Dahl (nestleder), Isabelle Morstøl Øvremo, Knut Bryn og Veronica Alberti-Gerhardsen.

Varamedlemmer: Johan-André Halse Eikrem og Hans Hamid Rasmussen

 TRIMROMMET

Det har kommet flere forespørsler om når trimrommet åpner. Styret ønsker å åpne trimrommet i begynnelsen av juli om vi klarer å få på plass et tilfredsstillende renhold og gode «koronasikre» rutiner. Det vil komme eget oppslag i løpet av kort tid.

 UTEOMRÅDET VÅRT

Nåletreet utenfor nr. 96 var invadert av barkbiller og måtte fjernes. Gangveien ned til gjesteparkeringen og på baksiden av lavblokkene er nesten ferdige.

 SOMMERINFO

Styret har ferie i uke 27 til og med uke 32. Henvendelser på Lettstyrt vil leses og besvares sporadisk. Vaktmester Eriksen har ferie uke 26, 27, og 29, 30. Se eget oppslag.

Kos dere på balkongen i sommer, men husk husordensreglene og ta hensyn til naboene rundt deg. Vær forsiktig når du vanner, du må ikke la det renne ned til naboene under!

Det er fryktelig tørt ute og styret ber at det ikke grilles på borettslagets fellesområder i sommer.

Slipp ikke uvedkommende inn i bygget, hold spesielt oppsyn med takterrasser og branntrapper, og hold branndørene lukket!

Fortsett å vaske hender, vis hensyn når du hoster og hold avstand til andre (dette gjelder spesielt i heisene). Følg myndighetens anbefalinger på helsenorge.no

Styret starter høstens styrearbeid med et arbeidsseminar på Camilla den 22.08. Det vil ikke være noen åpen tid før møtet.

Ønsker du skriftlig kontakt, bruk Lettstyrt: https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board 
Du finner mye informasjon om Kollektivet på nettsiden vår: http://www.brlkollektivet.no/

 Styret ønsker alle en riktig god sommer!

Vaktmesteren er på ferie i uke 26, 27 og 29, 30

Han vil ikke være tilgjengelig for borettslagets beboere i diesse periodene.

Hovseter vaktmestersentral vil sørge for at de viktigste vaktmesteroppgavene blir utført. Det vil ikke være mulig å leie hybel eller få utført andre vaktmesteroppgaver i ferien.

Se beredskapsoppslag i oppgangene/etasjene for kontakt med styret i beredskapssituasjoner og andre akutte situasjoner.

STYRET INFORMERER MAI/JUNI 2020

SMITTEFOREBYGGENDE TILTAK I BORETTSLAGET

Styret åpner nå for utleie av lokalet Camilla for inntil 20 personer. Som leietaker må du ha oversikt over hvem som er til stede og ha ansvaret for at gjeldende smittevernregler overholdes.

Trimrommet er fortsatt stengt for bruk. Styret har bedt bydelsoverlegen om retningslinjer for gjenåpning av trimrommet.

Fortsett å vaske hender, vis hensyn når du hoster og hold avstand til andre (dette gjelder spesielt i heisene). Følg myndighetens anbefalinger på helsenorge.no

GENERALFORSAMLING 2020

Den digitale generalforsamlingen ble avsluttet den 28.05. kl. 18.00. Protokollen vil signeres og legges ut på Lettstyrt når stemmene som ble avgitt på papir er telt opp. Styret vil sende ut en melding når protokollen er klar. For ikke-digitale andelseiere vil det være mulig å hente en papirutgave hos vaktmesteren.

Styreleder vil innkalle det nye styret til et konstituerende styremøte i juni.

UTEOMRÅDET

Noen beboere i nr. 98 har dannet «en grønn gerilja» og plantet blomster på uteområdet vårt. En annen gruppe beboere har startet å luke på haugen foran lavblokkene. Ta kontakt med styret om du ønsker å bidra og kom gjerne med gode ideer som kan gjøre området vårt grønnere og vakrere!

Vårt gartnerfirma vil i løpet av sommeren erstatte den ødelagte trappen ned til gjesteparkeringen med en gangsti. De vil også utføre vedlikehold av gangveien bak lavblokken.

 

Ønsker du skriftlig kontakt, bruk Lettstyrt: https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board

Du finner mye informasjon om Kollektivet på nettsiden vår: http://www.brlkollektivet.no/

Styret ønsker alle en riktig fin langhelg!

STYRET INFORMERER MAI 2020

SMITTEFOREBYGGENDE TILTAK I BORETTSLAGET

Lokalet Camilla og trimrommet er fortsatt stengt for bruk. Styret har bedt bydelsoverlegen om retningslinjer for gjenåpning av trimrommet.

Fortsett å vaske hender, vis hensyn når du hoster og hold avstand til andre (dette gjelder spesielt i heisene). Følg myndighetens anbefalinger på helsenorge.no

DET NYE AKTIVITETSOMRÅDET

Bordtennisbordet er flyttet til det nye aktivitetsrommet. Den nye døren inn til trimrommet er montert og garderoben er snart klar til bruk.

VÅRDUGNAD

Noen få og iherdige beboere sørget for at de fleste oppgavene ble utført. Tusen takk for innsatsen!

GENERALFORSAMLING 2020

Den digitale generalforsamlingen forlenges til den 28.05. Møtet deles i en høringsfase og en avstemmingsfase. Høringsfasen åpner onsdag 20.05 og varer fram til fredag 22.05 kl. 13.59. I denne tiden kan du stille spørsmål til sakene og komme med eventuelle benkeforslag til valget. Avstemmingsfasen åpner 22.05 kl. 16.00 og varer til og med den 28.05. I denne tiden er det kun mulig å stemme. Se eget oppslag.

 VIKTIGE DATOER:

Generalforsamling 20/5-28/5

Ønsker du skriftlig kontakt, bruk Lettstyrt: https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board Du finner mye informasjon om Kollektivet på nettsiden vår: http://www.brlkollektivet.no/

 

 

Styret ønsker alle en riktig god 17.mai!