Kategoriarkiv: Det nye Hovseterhjemmet

I februar begynte HENT, som totalentreprenør av rive- og byggeprosjekt av Hovseterhjemmet, med fysisk oppstart av prosjektet. HENT skal på vegne av Omsorgsbygg Oslo KF rive det eksisterende sykehjemmet, og bygge et nytt, topp moderne, sykehjem. Dette skal stå ferdig til sommeren 2017, og bestå av 163 beboerrom samt et dagsenter.

Styret vil få jevnlig informasjon om overordnet fremdrift og hvilken påvirkning fra byggeprosjektet nabolaget vil kunne oppleve i kommende periode. Vi kommer til å legge ut denne på nettsiden vår under kategorien “det nye Hovseterhjemmet”

Arbeidstiden vil være fra mandag-fredag klokken 07.00-19.00, men det kan også forekomme arbeide utover denne tidsperioden.

Hovseterhjemmet -info februar

Prosjektet er nå i sluttfasen. Produksjonen går som planlagt og i april overleveres bygget til byggherren. I neste uke blir brakkeriggen fjernet og vi i ledelsen flytter kontorplassene våre inn i bygget

Innvendig og på fasadene pågår de siste arbeidene og testing/igangkjøringen av bygget. Utvendig vil det pågå gartnerarbeider frem til juni.

Hovseterhjemmet -info november

De er nå inne i sluttspurten av arbeidene innvendig i bygget og er iht fremdriftsplanen. Utvendig så gjenstår det noe komplettering på fasadene. Dette vil ferdigstilles til jul.

Gartnerarbeidene går fremover og vil pågå så lenge været tillater det.  Det vil være noe støy fra anleggsmaskiner som kappeutstyr for granitt.

Det vil pågå arbeider fra 0700 til 1900 på ukedagene, men etter 1600 vil det roe seg.  Det vil også pågå noe lørdagsjobbing.

Hovseterhjemmet -info oktober

Utomhusarbeidene går framover og vil pågå så lenge været tillater det. Denne uka blir det litt ekstra med støy med en pelerigg som skal sette noen peler for en støttemur. Det gjenstår noen stillaser og det er montasje av metallarbeider på fasaden. Det står mer igjen på hovedinngangen.

Innvendig går fortsatt arbeidene for fult iht fremdriftsplanen.

Lørdagsarbeid Hovseterhjemmet

Det må dessverre jobbes noen timer med gravemaskiner i dag lørdag 1.oktober. Arbeidet vil pågå mellom 0900 til 1500.

Dette skyldes en leveranse av viktige deler for VA anlegget som ikke har kommet som avtalt. Prosjektledelsen beklager sen varsling.

Hovseterhjemmet -info september

 Arbeidene fortsetter for fullt på prosjektet og ligger der de skal være iht fremdriftsplanen.

Stillasene forventes ferdig revet ila september. Utvendig så fortsetter utomhusarbeidene og de vil pågå frem til slutten av november. Det vil være fokus på områdene ved hovedinngangen samt området på nordsiden av bygget. Det må påregnes noe anleggsstøy fra det. Hovedandelen av utomhus vil skje til neste år.

Innvendig går arbeidene for fullt og i følge planen er det  i overgangen mellom november og desember kun mindre komplettering som gjenstår samt igangkjøring og testing av bygget.