Kategoriarkiv: Generalforsamling

Spørsmål, kommentarer og benkeforslag til generalforsamlingen

Høringsfasen av den digitale generalforsamlingen er nå åpnet.

Eventuelle spørsmål og benkeforslag skal sendes via Lettstyrt som tidligere informert via epost og nettside. Benkeforslag skal inneholde en kort presentasjon av kandidaten(e) og et bilde

Kommentarfeltene i innkallingen erstatter muntlige innlegg på en vanlig generalforsamling, styret oppfordrer til å bruke dem med omhu.

Tilleggsinformasjon til sakene og valgkomiteens innstilling er publisert i «oppslag og publiseringer» på portalen. Der vil også spørsmål og svar legges ut.

NY INFORMASJON OM BORETTSLAGET KOLLEKTIVETS GENERALFORSAMLING 2020

Den digitale generalforsamlingen forlenges til den 28.05.

Møtet deles i en høringsfase og en avstemmingsfase.

Høringsfasen åpner onsdag 20.05 og varer fram til fredag 22.05 kl. 13.59.

I denne tiden kan du stille spørsmål til sakene og komme med eventuelle benkeforslag til valget. Spørsmål/benkeforslag skal sendes via Lettstyrt (velg «generalforsamling» i henvendelsesfeltet). Spørsmål og svar vil publiseres i «Oppslag og publiseringer» på «MIN SIDE»

Avstemmingsfasen åpner 22.05 kl. 16.00 og varer til og med den 28.05.

I denne tiden er det kun mulig å stemme.

Det er fortsatt mange som ikke har registrert seg som bruker på «MIN SIDE» (via usbl.no).

Styret er behjelpelige med å registrere eventuelle manglende mobilnummer og e-postadresse fram til tirsdag 19.05. Ta kontakt med oss via Lettstyrt (velg «generalforsamling» i henvendelsesfeltet)

Andelseiere som ikke er «på nett» kan hente en papirutgave av innkallingen og en stemmeseddel hos vaktmester i hans arbeidstid fra den 20.05.

Hovseter 16.05.20
Styret

Varsel om generalforsamling i Borettslaget Kollektivet

TIL ANDELSEIERE I BORETTSLAGET KOLLEKTIVET

Iht. gjeldende lov varsles det herved om at ordinær generalforsamling i Borettslaget Kollektivet vil bli avholdt 27.05.20.

Frist for innmelding av saker er 09.03.20.

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamling.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

  • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamling.
  • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møtet med å behandle og ta stilling til saken.
  • Hvis en sak anses lite egnet for behandling på generalforsamling, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter generalforsamling. Du kan også be om et møte med styret om du er i tvil.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig til https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board eller styret postkasse i nr. 96 innen fristen.

Egen innkalling til generalforsamling med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinær generalforsamling

HOVSETER 13.02.20

Styret