Kategoriarkiv: Generalforsamling

Varsel om generalforsamling i Borettslaget Kollektivet

TIL ANDELSEIERE I BORETTSLAGET KOLLEKTIVET

Iht. gjeldende lov varsles det herved om at ordinær generalforsamling i Borettslaget Kollektivet vil bli avholdt 27.05.20.

Frist for innmelding av saker er 09.03.20.

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamling.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

  • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamling.
  • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møtet med å behandle og ta stilling til saken.
  • Hvis en sak anses lite egnet for behandling på generalforsamling, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter generalforsamling. Du kan også be om et møte med styret om du er i tvil.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig til https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board eller styret postkasse i nr. 96 innen fristen.

Egen innkalling til generalforsamling med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinær generalforsamling

HOVSETER 13.02.20

Styret

VALGKOMITEEN TRENGER FORSLAG OG TIPS!

ER DU INTERESSERT I AT BORETTSLAGET KOLLEKTIVET SKAL VÆRE ET GODT STED Å BO?

På generalforsamlingen den 27. mai skal vi velge 1 styreleder, 1 styremedlem, 2 varamedlemmer og en valgkomité.

Vil du sitte i styret eller kjenner du noen andre som kunne ha lyst til å gjøre en innsats?

Du trenger ingen formelle kvalifikasjoner og arbeidet er både givende og interessant, men styrearbeid tar tid og det er viktig at du har du har kapasitet.

 

Ta kontakt med oss innen 29. april (etter påskeferien).

Gry Hege Johansen – gh-jo@online.no – 97 11 30 98

Kristin Irja Enstad – krenstad@online.no – 92 46 61 16

Alv Erik Jaatun – alverikjaatun@gmail.com – 99 41 91 50

 

-DUGNAD -ØKONOMI/BUDSJETT -DRIFTSAVTALER -HJEMMESIDE-

-HMS -UTEOMRÅDER -BYGGESAKER/NÆROMRÅDE- VEDLIKEHOLD-

FELLESTILTAK SOM HYBLER, TRIMROM OG CAMILLA (SERVERINGS OG FESTLOKALE)

Frist for å melde saker til borettslagets generalforsamling 2019

Er du andelseier og har en sak du ønsker å ta opp på årets generalforsamling? Frist for å melde saker til generalforsamlingen er søndag 14. april. Send den til styret via Lettstyrt eller styrets postkasse i nr. 96.

Styret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er du andelseier og har en sak du ønsker å ta opp på generalforsamlingen den 27. mai, må du sende den til styret via Lettstyrt eller styrets postkasse i nr. 96 innen søndag 14. april.

 

Styret

VALGKOMITEEN TRENGER FORSLAG OG TIPS!

På generalforsamlingen den 23. mai skal vi velge 4 styremedlemmer, 2 varamedlemmer og en valgkomité.

Vil du sitte i styret eller kjenner du noen andre som kunne ha lyst til å gjøre en innsats? Du trenger ingen formelle kvalifikasjoner og arbeidet er både givende og interessant, men styrearbeid tar tid og det er viktig at du har du har kapasitet.

Ta kontakt med oss innen 16. april (etter påskeferien).

Harriet Hovind (102 A)     harriet.hovind@gmail.com                    mobil 41691266

Gurid Aga Askeland (96)  gurid.aga@gmail.com                             mobil 48037985

Andreas Hardhaug Olsen (98) andreas.hardhaug.olsen@nifu.no mobil 41662086