Om Kollektivet

«En venn i huset er bedre enn ti på den andre siden av byen»

Borettslaget Kollektivet er et resultat av et enestående samarbeid mellom tre kvinneorganisasjoner og et boligbyggelag. Dets historie går tilbake til 1962, da Oslo Kvinnesaksforening, Oslo krets av Norske kvinnelige akademikeres Landsforbund og Oslo Yrkeskvinners klubb holdt et åpent møte i Oslo over temaet «Servicehus – en ny boligform?»

I 1968 inngår de tre organisasjonene et samarbeid med Boligbyggelaget USBL om å bygge et borettslag med leiligheter i ulik størrelse og plass for en del servicefunksjoner. Tilbudene beboerne i borettslaget skulle ha var blant annet: restaurant/middagssalong, selskapsrom, fritidsrom, daginstitusjon for barn, fellesvaskeri, rengjøringstjenester og gjesterom.

Kollektivet inngikk som en del av hele Hovseterutbyggingen. Området ble planlagt ut fra de nye tankene om boservice med skole, butikker og sykehjem og vaktmestersentral innenfor området. De første leilighetene var innflytningsklare i 1975, og i 1976 sto både de to høyblokkene og de to lavblokkene ferdige.

brl 1987 1

Borettslaget Kollektivet 1986

Målet med borettslaget, slik en av initiativtakerne formulerte det, var:

«… alle tiltak som vi gikk særskilt inn for, var ment som tilbud for beboerne med henblikk på å lette hverdagen og virke kontaktskapende, men uten noen tvang til å nytte fellestiltakene» (Brynnildsen 1981).

Et av de viktigste tilbudene til beboerne i Kollektivet var matserveringen. I middagssalongen Camilla var det fellesmiddag tre ganger i uka. Etter at man hadde forsøkt ordninger med en ansatt husmor eller levering av mat fra et cateringfirma, dvs. ordninger som bygger på servicehus-prinsippet, gjorde man det slik at fem-seks matgrupper bestående av beboere, sto for matlagingen på omgang. Et annet viktig tilbud var barnehagen som ble drevet av borettslaget og lå i første etasje i den ene høyblokken.

«Det er arbeidsfellesskapet som gir den ekte og gode kontakten oss imellom,»

Gjennom -70, -80 og -90-årene hadde en rekke arbeidsgrupper (utvalg) ansvar for utomhusanlegg, avis, vedlikehold, hundehold og sosiale aktiviteter. Uteområdene ble opparbeidet og vedlikeholdt, reparasjoner ble planlagt og utført og ikke minst arrangerte aktivitetsutvalget barneskirenn, juletrefester, juleverksted, 17.mai frokoster, huskonserter og høstfester mm. Pensjonistene hadde sitt eget forum på 12-treffet som ble arrangert med jevne mellomrom på Camilla.

I dag har vi fortsatt fellesmiddager, fellesvaskeri, gjesterom og 12-treff. Barna våre har fortrinnsrett i barnehagen selv om den nå ikke drives av borettslaget. Derimot ligger tradisjonene med utvalg og sosiale arrangementer i dvale. Styret ønsker å finne ut om disse kan vekkes til livet igjen og vil jobbe med dette fram mot borettslagets 40-årsjubileum i 2016.

Deler av denne teksten er hentet/klippet fra Husbankens artikkel: “Boliger med nogo attåt, nye bofellesskap i ett historisk perspektiv” Sitatene kommer fra beboere i Kollektivet fra undersøkelsen til Husbanken.  Klikk her for å lese hele artikkelen

 

Fra borettslagets historie:

brl 1987 2

Barneskirenn i 1986

avis-1977

Forsiden på Kollektivets avis nr. 1 i 1977

artikkel jubileum-page-002

Fra Kollektivets 20- årsjubileum

sang kollektivet sp-page-001

Vise om Kollektivet. Skrevet av Sonja Polland i 1978 og sunget på utallige høstfester.