Fellestilbud

Borettslaget Kollektivet har flere fellestilbud og felleslokaler for beboerne som gjør vårt borettslag til noe ganske unikt. De fleste av disse tilbudene har eksistert siden Kollektivet ble ferdig oppført i 1975-76, og beboerne setter stor pris på det borettslaget har å tilby, og hva disse mulighetene gjør for miljøet. Felleslokalene er ikke bare til felles arrangementer, noen av dem kan også leies til eget bruk.

Her kan du lese om de ulike tilbudene, sjekke om ønsket lokalet er ledig og sende en forespørsel om leie:

Allrommet | Badstue | Bibliotek | Booking av gjestehybel i 96 | Booking av gjestehybel i 98 | Booking av lokalet Camilla | Bordtennis | Fellesmiddager | Gjestehybler | Hybler/suppleringsrom | Lokalet Camilla | Musikkrom | Trimrom | Treff | Vaskerier |

Allrommet

Allrommet er en del av aktivitetsområdet i nr. 98. Her finner du også Kollektivets bibliotek med lesekrok og boredtennisbord (se egne punkter). I tillegg til å lese og spille bordtennis, er det også plass til å trene yoga ol., ta med barnebursdagen eller vennegjengen for å se en film*, avholde møter (bord og stoler til 8-10 personer), spillkvelder eller bare henge.

VILKÅR/REGLER FOR BRUK:

Bruk av Allrommet er felles og gratis, men du kan også resevere rommet til eget bruk. Sjekk ledig tid og reserver i Allrommets digitale kalender. Oppslag med QR-kode/lenke til kalenderen henger utenfor rommet og ligger i dokumentmodulen i Lettstyrt.

Bruk Allrommet med omtanke, og husk at husordensreglene gjelder også her. Husk at skal det være ro mellom 22.00 og 08.00.

Bord, stoler og annet utstyr skal rengjøres og ryddes på plass etter bruk.

Det er ikke lov til å bruke annet enn innesko i aktivitetsrommet.

Allrommet blir rengjort hver fredag formiddag og vil i dette tidsrommet ikke være tilgjengelig.

Ved mislighold kan du nektes å bruke/holde av Allrommet ved senere anledninger.

* Lerret og projekter er ennå ikke innkjøpt (13.11.22).

Badstue

Badstuen finner du i tilkytning til trimrommet.

Bibliotek

Du finner Kollektivets boksamling i Allrommet. Der kan du sette fra deg bøker du har lest og finne nye bøker du har lyst til å lese. Bøkene er sortert etter kategori og alfabetisk. Husk å sette bøker tilbake på riktig plass.

Bordtennis

Bordtennisbordet står i Allrommet. Du må ta med egne racketer og baller. Følge reglene for booking og bruk av rommet.

Fellesmiddag

I borettslaget vårt serveres det middag! Seks frivillige matgrupper planlegger, lager og serverer middag tirsdag – torsdag gjennom hele året, unntatt ukene med ferie eller helligdager. Maten serveres fra kl. 17.30 så lenge det er mat og så lenge noen vil ha. Middagene servereres i felleslokalet som heter Camilla. Lokalet finner du på bakkeplan i  nr. 96, døren til venstre for vaktmesterkontoret.

Det er ingen påmelding og dette er et tilbud til alle!

En porsjon koster:
50,- for voksne,
10,- for barn (0-12 år)
20,- for tenåringer(13-17år)

Ved høytider som f.eks. julen, serveres ofte en litt dyrere middag og da gjerne med ekstra god drikke! Siste dagen i en uke har vi dessert og kaffe.
Så lenge det er nok mat kan man forsyne seg to ganger. Du kan også kjøpe med ekstra porsjoner hjem. Beboere som ikke selv har muligheten til å komme til serveringen får hjelp av naboer eller mat-gruppen til å få maten levert.

De aller fleste medlemmene av matgruppene er beboere i Kollektivet og noen ekstra engasjerte og tidligere beboere er også med og hjelper til. Men, du behøver ikke være med i en matgruppe for å spise og det er ok å invitere med seg en gjest eller to! så, glem planlegging matlaging og oppvask og kom og spis med oss på Camilla!

Middagsordningen driftes av en gruppe beboere i et Camilla-utvalg. Er du  interessert i å høre nærmere om middagsordningen eller ønsker å bli med i en matgruppe, så kontakt oss gjerne via Lettstyrt eller på telefon til leder Gry Hege Johansen, mob 97113098.

forside Camillaperm-page-001 (2)
Det er utarbeidet en manual for matgruppene. Den finner du ved å klikke på bildet.
Uke 16 2015-page-001
Lurer du på hva som serveres i Camilla denne uken? Menyene henges opp i heisene og på oppslagstavlene. De legges også ut på bortettslagets facebookgruppe.


Gjestehybler

Borettslaget har to gjestehybler (6. etasje i nr. 96 og 8. etasje i nr. 98). Hyblene er ca. 16 km2 store og har bad, liten entré og soverom. Begge gjestehyblene har to senger med overmadrass med trekk, sengeteppe og to pynteputer. Hyblene har også 3 stk. hodeputer og 3 stk. dyner. Det er trådløst internett på gjestehyblene.

Som beboer i Kollektivet kan du leie en eller begge hyblene til egne gjester, til/på vegne av families eller nære venners gjester. Normalt kan du ikke leie en gjestehybel i lengre perioder enn en uke.  Kontakt styret om du er i en spesiell situasjon og har andre behov.

Det koster kr. 200 pr. døgn å leie en gjestehybel.

Du kan sjekke tilgjengelighet og reservere gjestehyblene via disse kalenderne:

Booking av gjestehybel i 96:

Marker tidsrommet du ønsker å leie ved å klikke på de akuelle daotene i kalenderen, fyll ut kontaktskjemaet og klikk på sendknappen. Du vil motta en bekreftelse på bestillingen på e-post.

Bestillinger må behandles av styret og styret godkjenner (eller avviser, om det er grunn til det) disse hver mandag. Vær derfor ute i så god tid som mulig med å bestille. Du vil få en ny e-post som bekrefter godkjenning/avvisning. I e-posten vil det også stå hvordan utlevering av nøkkel og betaling* av leien skal foregå.

*Kort (VISA eller Mastercard) via betalingsterminal eller VIPPS #732628.

Laster kalender...
-
Tilgjengelig
 
-
Reservert

Leietaker (fornavn og etternavn)*:

E-post*:

Telefon-nr*:

Ditt husnummer*:

Ditt leilighetsnummer (H-nummer)*:

Ved leie av Camilla: Oppgi om du ønsker å leie på vegne av deg selv, familie/venner eller arbeidssted/organisasjon/borettslag:

Ved leie av Camilla: Oppgi om du ønsker å leie hele Camilla eller kun kjøkken:

Ved leie av Camilla: Oppgi klokkeslett for arrangementet. (Temperaturen i lokalet styres av vaktmester/styret via en app):

 

Booking av gjestehybel i 98:

Marker tidsrommet du ønsker å leie ved å klikke på de akuelle daotene i kalenderen, fyll ut kontaktskjemaet og klikk på sendknappen. Du vil motta en bekreftelse på bestillingen på e-post.

Bestillinger må behandles av styret og styret godkjenner (eller avviser, om det er grunn til det) disse hver mandag. Vær derfor ute i så god tid som mulig med å bestille. Du vil få en ny e-post som bekrefter godkjenning/avvisning. I e-posten vil det også stå hvordan utlevering av nøkkel og betaling* av leien skal foregå.

*Kort (VISA eller Mastercard) via betalingsterminal eller VIPPS #732628.

Laster kalender...
-
Tilgjengelig
 
-
Reservert

Leietaker (fornavn og etternavn)*:

E-post*:

Telefon-nr*:

Ditt husnummer*:

Ditt leilighetsnummer (H-nummer)*:

Ved leie av Camilla: Oppgi om du ønsker å leie på vegne av deg selv, familie/venner eller arbeidssted/organisasjon/borettslag:

Ved leie av Camilla: Oppgi om du ønsker å leie hele Camilla eller kun kjøkken:

Ved leie av Camilla: Oppgi klokkeslett for arrangementet. (Temperaturen i lokalet styres av vaktmester/styret via en app):

 

Regler og rutine ved leie av gjestehybel

Gjestene skal «sjekke inn» tidligst kl. 12.00 og «utsjekk» må skje senest kl. 11.

Leien inkluderer ikke vask. Leietaker må derfor selv sørge for at gjestehybelen overleveres rengjort og klar for ny gjest.

Leietaker må bruke eget sengetøy, håndklær, toalettpapir og vaskemidler/utstyr. Alt av hyblenes inventar skal være på plass etter utleie.

Gjestehyblene kontrolleres av vaktmester (eller ny leietaker om det er ny utleie utenom vaktmesterens arbeidstid) etter en utleie. Ved manglende renhold eller annet mislighold, kan du bli bedt om å rette opp manglene. Du kan også nektes å leie gjestehyblene ved senere anledninger.

Det er beboer som er ansvarlig for leieforholdet og borettslagets husordensregler gjelder også for gjester på gjestehyblene.

Når leieperioden er over skal leietaker fylle ut en sjekkliste som bekrefter at gjestehybelen er korrekt ryddet og rengjort. Digital utgave av sjekklisten finner du HER. Papirutgave finnes på gjestehyblene.

Hybler/suppleringsrom

Borettslaget har 14 hybler/suppleringsrom fordelt på de høyblokkene. Disse hyblene er ca. 16 km2 store og har bad, liten entré og soverom og kan leies av andelshavere til bolig eller arbeidsrom (hjemmekontor) for medlem(mer) av leierens husstand og maksimum for 2 personer.

Til leierens husstand regnes egen eller ektefelle/samboers slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, barn, svigerbarn, barnebarn, søsken, adoptivbarn adoptert før fylte 20 år eller andre som faktisk står i adoptivbarns stilling. Dersom leieren framleier suppleringsrommet, eller det bebos av flere enn 2 personer kan borettslaget heve leiekontrakten. Er det ledighet, kan hyblene leies til andre enn andelshavere. Disse betaler noe mer i månedsleie.

Ledige hybler blir kunngjort ved oppslag, og styret avgjør søknadene.

Leie pr. mnd (inkludert strøm og internett) er fra 1. januar 2020:

Interne leietakere: 2 750,-
Eksterne leietakere: 3 875,-

Søknad om leie sendes styret via Lettstyrt eller brev (styrepostkassen er i nr. 96).

Retningslinjer for søknad og tildeling av hybel/suppleringsrom:

1.Hvem kan leie, fremleie
Suppleringsrom og hybler kan leies av alle. Andelseiere eller nærmeste familie av disse (barn, barnebarn og søsken) regnes som borettslagsinterne søkere, og har fortrinnsrett foran eksterne søkere. Det er ikke tillat å fremleie hyblene.

2. Annonsering og søknad
Muligheten for leie av suppleringsrom og hybler skal være kjent i borettslaget. Styret skal, gjennom egnede kanaler, sørge for at nye og gamle andelseiere er kjent med tilbudet. Tildeling gjøres etter skriftlig søknad til styret. Se punkt 3 om vurdering av søknader. Dersom ett eller flere rom står, eller forventes å stå ledig, og det ikke foreligger søknader, vil styret gjennomføre de tiltak som finnes nødvendig for å annonsere tilbudet og skaffe leietaker(e). Det er leietaker selv som må søke, og der det er aktuelt, opplyse om sin tilknytning til andelseier i borettslaget. Når eventuell tilknytning til andelseier, ref. punkt 1 er dokumentert, vil søkeren regnes som intern og gis fortrinnsrett. Søknad skal sendes elektronisk via kontaktskjemaet i Lettstyrt eller leveres i styrets postkasse i 96-blokka.

3. Vurdering av søknader og tildeling
Styret vurderer de søknader som kommer inn skjønnsmessig og etterrettelig, og fører om nødvendig venteliste. Ventelisten settes som utgangspunkt opp kronologisk, men styret kan, jf. borettslagets vedtekter, prioritere enkeltsøknader høyere enn utgangspunktet skulle tilsi. I vurderingen legges det vekt på søknadstidspunkt (plass på venteliste), eventuell fortrinnsrett etter punkt 1, tidligere leieforhold (se punkt 4) og andre forhold som fremgår av søknaden. Listen er ikke uttømmende. Styret kan ta hensyn til forhold som ikke er offentlig kjent i tildelingen.

4. Om leieavtalen og Husleieloven
Det skal foreligge skriftlig leieavtale. Denne skal være i tråd med husleieloven. Per dags dato inngås det tidsbegrensede leieavtaler på tre år. Styret skal varsle leietaker i rimelig tid før avtalen utløper.

5. Forlengelse og karantenetid
Det er mulig å søke om forlengelse av leieavtale. Forlengelse gis kun etter særskilt begrunnet søknad, for maks et år av gangen, og maks to ganger. Total leietid inkludert forlengelse(r) vil ikke overstige 5 år. Nye, interne søkere skal som utgangspunkt ha fortrinnsrett foran forlengelse, men styret kan fravike dette ved særlig begrunnelse. Når et leieforhold er avsluttet er det ikke mulig å få tildelt nytt suppleringsrom/hybel før det har gått ett år. Styret kan fravike dette med hensyn til å sikre kontinuerlig utleie og inntekt.

Lokalet Camilla

Camilla er serverings- og festlokalet i Kollektivet. Her serverer de frivillige matgruppene middag 3 dager i uken, men lokalet kan også leies til bursdager, konfirmasjoner, dåp/navnedag ol. (Salongen skal ikke anvendes til barnebursdag)

Camilla er utstyrt med trådløst internett, projektor, lerret og høyttalere.

Camilla kan bare leies av beboere i Kollektivet til seg selv, til familie og nære venner. Beboeren som leier Camilla må selv være til stede og er ansvarlig for leieforholdet. Lokalet leies dessverre ikke ut til private utenfor borettslaget. Leien inkluderer ikke renhold.

Du kan sjekke tilgjengelighet og sende en forespørsel om leie i denne kalenderen:

Booking av Camilla:

Marker tidsrommet du ønsker å leie ved å klikke på de akuelle daotene i kalenderen, fyll ut kontaktskjemaet og klikk på sendknappen.

Når du har sendt en bestillinge vil du få en e-post som bekrefter denne. Styret vil så vil raskt som mulig godkjenne (eller avvise, om det er grunn til det) bestillingen. Du vil få en ny e-post som bekrefter godkjenning/avvisning. I e-posten vil det også stå hvordan utlevering av nøkkel og betaling* av leien skal foregå. Husk at styret ikke kan være pålogget 24/7 så det vil ikke alltid være mulig å få til en booking på kort varsel.

*Kort (VISA eller Mastercard) via betalingsterminal eller VIPPS #732628.

Laster kalender...
-
Tilgjengelig
 
-
Reservert

Leietaker (fornavn og etternavn)*:

E-post*:

Telefon-nr*:

Ditt husnummer*:

Ditt leilighetsnummer (H-nummer)*:

Ved leie av Camilla: Oppgi om du ønsker å leie på vegne av deg selv, familie/venner eller arbeidssted/organisasjon/borettslag:

Ved leie av Camilla: Oppgi om du ønsker å leie hele Camilla eller kun kjøkken:

Ved leie av Camilla: Oppgi klokkeslett for arrangementet. (Temperaturen i lokalet styres av vaktmester/styret via en app):

 

Satsene er som følger:
For beboere: kr   800,-
For familie som ikke bor her eller nære venner: kr 1200,-
Leie av kun kjøkken: kr   100,-

Utenforstående (herunder også beboere som leier på vegne av arbeidssted/organisasjon) kan leie lokalene  til møter, kurs etc. for kr. 2 000,-. Det kun beboere som kan bruke bookingkalenderen, andre må sende forespørsel via Lettstyrt.

Regler og rutiner ved leie av Camilla

Alle leietakere må følge regler og rutiner ved utleie. Regler og rutiner finner du her.

Beboere som leier Camilla må også ha kjenskap til hvordan lokalet fungerer og styret har derfor utarbeidet en utleieperm der du finner alt du trenger å vite når du leier lokalet. Permen finner du her.

Når leieperioden er over skal leietaker fylle ut en sjekkliste som bekrefter at Camilla er korrekt ryddet og rengjort. Digital utgave av sjekklisten finner du HER. Papirutgave finnes på Camilla.

Musikkrom

Tekst kommer

Trimrom

løft

Kollektivets trimrom finner du i Aktivitetsområdet i nr. 98 og det kan benyttes av alle fastboende beboere over 16 år. Trimrommet er åpent hele døgnet utenom fredager mellom kl. 09:00 og 11:00 pga. rengjøring (rommet vil ikke rengjøres dersom det er i bruk).

Det er felles bruk med unntak av mandag, onsdag og lørdag. Disse dagene er reservert alene-treningstid for beboere som ønsker det. Egen-treningstid reseverer du i trimrommets digitale kalender. Lenke/QR-kode til kalenderen henger på trimrommet og ligger også i dokumentmodulen på Lettstyrt. Du kan kun reservere en økt pr. dag og kun en økt av gangen (etter ferdig trent økt)

Husk at husordensreglene også gjelder på trimrommet. Støyende aktiviteter kan ikke utføres mellom kl. 22.00-07.00.

For å benytte trimrommet må du:

Betale en årsavgift (gjelder for hele husstanden begrenset oppad til 5 personer).  Årsavgiften bidrar til å dekke kostnader til vedlikehold, innkjøp av utstyr og renhold av gulv. Betalt avgift vil IKKE tilbakebetales. Avgiften kan endres ved behov. I 2023 er den på kr. 600,- .

Årsavgiften betales via VIPPS #732628.

Fylle ut et digitalt tilgangsskjema for 2023. Det er nøkkelansvarlig som er ansvarlig for at husstanden følger trimrommets regler og vilkår for bruk. Du må oppgi navn på alle i husstanden som benytter seg av trimrommet, nøkkelnummer (står på siden av nøkkelen), mobil og epostadresse og du må også godta vilkårene for bruk av trimrommet.

Inneha en trimromsnøkkel (samme nøkkelsystem som ytterdørene). Nøkkelen koster kr. 500,- og bestilles via Lettstyrt. Hver husstand får tilgang til én nøkkel, og nøkkelen vil kun ha tilgang til trimrommet. Nøkkelen kan ikke lånes ut/gis til andre med unntak av overdragelse til til nye andelseiere ved salg av leilighet. Styret må i tilfelle ha beskjed om dette via Lettstyrt.

Nøkkelen må bare kjøpes en gang. Nøkkelens tilgang fornyes hvert år når ny årsavgift betales. Se hvordan du skal oppdatere nøkkelen HER.

VILKÅR FOR BRUK:

Trimromsbrukere må være beboere i borettslaget og over 16 år.

Kjøperen av trimromsnøkkelen er ansvarlig nøkkelen og for bruken av den. Tap av nøkkel må meldes til styret slik at tilgangen blir sperret. Ny nøkkel kan deretter kjøpes av husstanden.

Alle brukere må følge til enhver tid gjeldende regler. Ved omstendigheter som under Covid-19 pandemien ol., kan det være nødvendig å endre på reglene og det er derfor viktig at alle brukere følger med og leser informasjon som kommer fra styret.

TRIMROMSREGLER:

  • Bruk inngangspartiet til Aktivitetsområdet. Der finner du skohylle/knagger og hånddesinfeksjonsdispenser.
  • Bruk innesko. Utesko ødelegger bånd på tredemøller og gjør gulvet skittent.
  • Bruk apparatene som de er ment å brukes.
  • Forlat trimrommet som du selv ønsker å finne det. Rydd etter deg: ta vekter av vektstangen etter bruk og ta med tingene dine hjem igjen (flasker, håndklær etc.) Tørk av apparatene du har brukt og kast brukt papir i søppelbøtten.
  • Gi beskjed til vaktmesteren om det er tomt for papir og vaskemidler. Mobil 92610977
  • Skader/mangler/feil ved apparater skal meldes til styret via Lettstyrt (se under) eller styrets beredskapsmobil om skaden/feilen medfører fare ved bruk.
  • Respekter at husordensreglene om ro også gjelder for trimrommet. Mellom kl. 22.00 og 07.00 skal det ikke utføres støyende aktiviteter.

SANKSJONER VED BRUDD PÅ RETNINGSLINJER OG REGLER FOR BRUK AV TRIMROMMET:

Beboere som ikke overholder reglene vil først få en skriftlig advarsel og dersom man ikke besvarer denne eller man igjen bryter reglene, kan man bli utestengt i en periode på fire uker.

Dersom overskridelsene stadig gjentar seg, vil man etter 2 slike utestengelser risikere å bli utestengt for resten av året.

Klikk her om du har spørsmål til styrets trimromsansvarlig eller vil melde fra om skader/mangler/feil ved apparater

Treff

12-treffet er for seniorene og andre beboere som er hjemme på dagtid. Det finner sted annenhver mandag i Camilla- lokalet fra klokken 12.

Vaskerier

Kollektivet har tre fellesvaskerier. Du finner dem i sokkeletasjen i hver høyblokk og i nr. 100A. Bruk av vaskeriene er inkludert i felleskostadnene. For å booke en tid må du skrive deg på listene som henger i vaskeriet. Relger for bruk finner du på oppslag i vaskeriene.