Fellestilbud

Borettslaget Kollektivet har flere fellestilbud og felleslokaler for beboerne som gjør vårt borettslag til noe ganske unikt. De fleste av disse tilbudene har eksistert siden Kollektivet ble ferdig oppført i 1975-76, og beboerne setter stor pris på det borettslaget har å tilby, og hva disse mulighetene gjør for miljøet. Felleslokalene er ikke bare til felles arrangementer, noen av dem kan også leies til eget bruk.

Her kan du lese om de ulike tilbudene, sjekke om ønsket lokalet er ledig og sende en forespørsel om leie:

Allrommet | Badstue | Bibliotek | Booking av gjestehybel i 96 | Booking av gjestehybel i 98 | Booking av lokalet Camilla | Bordtennis | Fellesmiddager | Gjestehybler | Hybler/suppleringsrom | Lokalet Camilla | Musikkrom | Trimrom | Treff | Vaskerier |

Allrommet

Allrommet er en del av aktivitetsområdet i nr. 98. Her finner du også Kollektivets bibliotek med lesekrok og boredtennisbord (se egne punkter). I tillegg til å lese og spille bordtennis, er det også plass til å trene yoga ol., ta med barnebursdagen eller vennegjengen for å se en film*, avholde møter (bord og stoler til 8-10 personer), spillkvelder eller bare henge.

VILKÅR/REGLER FOR BRUK:

Bruk av Allrommet er felles og gratis, men du kan også resevere rommet til eget bruk. Sjekk ledig tid og reserver i Allrommets digitale kalender. Oppslag med QR-kode/lenke til kalenderen henger utenfor rommet og ligger i dokumentmodulen i Lettstyrt.

Bruk Allrommet med omtanke, og husk at husordensreglene gjelder også her. Husk at skal det være ro mellom 22.00 og 08.00.

Bord, stoler og annet utstyr skal rengjøres og ryddes på plass etter bruk.

Det er ikke lov til å bruke annet enn innesko i aktivitetsrommet.

Allrommet blir rengjort hver fredag formiddag og vil i dette tidsrommet ikke være tilgjengelig.

Ved mislighold kan du nektes å bruke/holde av Allrommet ved senere anledninger.

Badstue

Badstuen finner du i tilkytning til trimrommet.

Bibliotek

Du finner Kollektivets boksamling i Allrommet. Der kan du sette fra deg bøker du har lest og finne nye bøker du har lyst til å lese. Bøkene er sortert etter kategori og alfabetisk. Husk å sette bøker tilbake på riktig plass.

Bordtennis

Bordtennisbordet står i Allrommet. Du må ta med egne racketer og baller. Følge reglene for booking og bruk av rommet.

Fellesmiddag

I borettslaget vårt serveres det middag! Seks frivillige matgrupper planlegger, lager og serverer middag tirsdag – torsdag gjennom hele året, unntatt ukene med ferie eller helligdager. Maten serveres fra kl. 17.30 så lenge det er mat og så lenge noen vil ha. Middagene servereres i felleslokalet som heter Camilla. Lokalet finner du på bakkeplan i  nr. 96, døren til venstre for vaktmesterkontoret.

Det er ingen påmelding og dette er et tilbud til alle!

En porsjon koster:
60,- for voksne (fra 15 år)
20,- for barn (0-14 år)

Ved høytider som f.eks. julen, serveres ofte en litt dyrere middag og da gjerne med ekstra god drikke! Siste dagen i en uke har vi dessert og kaffe.
Så lenge det er nok mat kan man forsyne seg to ganger. Du kan også kjøpe med ekstra porsjoner hjem. Beboere som ikke selv har muligheten til å komme til serveringen får hjelp av naboer eller mat-gruppen til å få maten levert.

De aller fleste medlemmene av matgruppene er beboere i Kollektivet og noen ekstra engasjerte og tidligere beboere er også med og hjelper til. Men, du behøver ikke være med i en matgruppe for å spise og det er ok å invitere med seg en gjest eller to! så, glem planlegging matlaging og oppvask og kom og spis med oss på Camilla!

Middagsordningen driftes av en gruppe beboere i et Camilla-utvalg. Er du  interessert i å høre nærmere om middagsordningen eller ønsker å bli med i en matgruppe, så kontakt oss gjerne via Lettstyrt eller på telefon til leder Gry Hege Johansen, mob 97113098.

forside Camillaperm-page-001 (2)
Det er utarbeidet en manual for matgruppene. Den finner du ved å klikke på bildet.
Uke 16 2015-page-001
Lurer du på hva som serveres i Camilla denne uken? Menyene henges opp i heisene og på oppslagstavlene. De legges også ut på bortettslagets facebookgruppe.


Gjestehybler

Borettslaget har to gjestehybler (6. etasje i nr. 96 og 8. etasje i nr. 98). Hyblene er ca. 16 km2 store og har bad, liten entré og soverom. Begge gjestehyblene har to senger med overmadrass med trekk, sengeteppe og to pynteputer. Hyblene har også 3 stk. hodeputer og 3 stk. dyner. Det er trådløst internett på gjestehyblene.

Som beboer i Kollektivet kan du leie en eller begge hyblene til egne gjester. Normalt kan du ikke leie en gjestehybel i lengre perioder enn en uke.  Kontakt styret om du er i en spesiell situasjon og har andre behov.

Det koster kr. 250 pr. døgn å leie en gjestehybel. Bookinger som avbestilles minst en uke før dato refunderes.

Du booker via lenkene lengre ned her og betaler med en gang. Du vil motta kode på e-post og SMS til nøkkelboksen (på veggen ved vaskerom i nr. 96) kort tid før din overnatting for å hente ut nøkkelen. Du leverer nøkkel til samme nøkkel boks ved utsjekk. 

Leietaker må bruke eget sengetøy, håndklær, toalettpapir og vaskemidler/utstyr.  Du booker via vår booking løsning i Gibbs og mottar betalings lenke for betaling. Du vil motta kode til nøkkelboks på epost og SMS 30 minutter før innsjekk. Nøkkelboksene henger på veggen ved vaskerommet i 96.

Nøkkel må leveres i samme nøkkel boks som du hentet nøkkelen i. Senest innen 11:00!

Du kan sjekke tilgjengelighet og reservere gjestehyblene via disse lenkene:

Booking av gjestehybel i 96:

Klikk på lenken under for å booke. Bestill minst 24 timer før.

Nøkkel må leveres i samme nøkkel boks som du hentet nøkkelen i. Senest innen 11:00!

KLIKK HER FOR Å BOOKE GJESTEHYBEL I 96!

Eller Scan QR.

Booking av gjestehybel i 98:

Klikk på lenken under for å booke. Bestill minst 24 timer før.

Nøkkel må leveres i samme nøkkel boks som du hentet nøkkelen i. Senest innen 11:00!

KLIKK HER FOR Å BOOKE GJESTEHYBEL I 98!

Eller scan QR.

Regler og rutine ved leie av gjestehybel

Gjestene skal «sjekke inn» tidligst kl. 12.00 og «utsjekk» må skje senest kl. 11, og nøkkel må leveres i samme nøkkelboks som man hentet den senest klokken 11.

Leietaker må bruke eget sengetøy, håndklær, toalettpapir og vaskemidler/utstyr. Alt av hyblenes inventar skal være på plass etter utleie.

Gjestehyblene kontrolleres av vaktmester (eller ny leietaker om det er ny utleie utenom vaktmesterens arbeidstid) etter en utleie. Det er andelseieren som er ansvarlig for leieforholdet og at gjest følger husordensreglene til borettslaget. Det skal ikke røykes inne på hyblene. Lokalet skal ikke bli brukt til fest eller store sammenkomster. Ved brudd på reglene kan andelseier bli fakturert for arbeid og vask som tilkommer. Om husordensreglene blir brutt gjentatte ganger, kan andelseier bli nektet å leie hybelen i fremtiden.  

Hybelen skal rengjøres og være i samme stand som man fant den. Gjestehyblene kontrolleres av vaktmester eller ny leietaker etter en utleie. Ved manglende renhold kan andelseier bli fakturert for vask som tilkommer.  

Når leieperioden er over skal leietaker fylle ut en sjekkliste som bekrefter at gjestehybelen er korrekt ryddet og rengjort

Digital utgave av sjekklisten finner du HER. Papirutgave finnes på gjestehyblene.

Ved å sende inn booking bekrefter du som andelseier disse betingelsene. 

Hybler/suppleringsrom

Borettslaget har 14 hybler/suppleringsrom fordelt på de høyblokkene. Disse hyblene er ca. 16 km2 store og har bad, liten entré og soverom og kan leies av andelshavere til bolig eller arbeidsrom (hjemmekontor) for medlem(mer) av leierens husstand og maksimum for 2 personer.

Til leierens husstand regnes egen eller ektefelle/samboers slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, barn, svigerbarn, barnebarn, søsken, adoptivbarn adoptert før fylte 20 år eller andre som faktisk står i adoptivbarns stilling. Dersom leieren framleier suppleringsrommet, eller det bebos av flere enn 2 personer kan borettslaget heve leiekontrakten. Er det ledighet, kan hyblene leies til andre enn andelshavere. Disse betaler noe mer i månedsleie.

Ledige hybler blir kunngjort ved oppslag, og styret avgjør søknadene.

Leie pr. mnd (inkludert strøm og internett) er fra 1. januar 2020:

Interne leietakere: 2 750,-
Eksterne leietakere: 3 875,-

Søknad om leie sendes styret via Lettstyrt eller brev (styrepostkassen er i nr. 96).

Retningslinjer for søknad og tildeling av hybel/suppleringsrom:

1.Hvem kan leie, fremleie
Suppleringsrom og hybler kan leies av alle. Andelseiere eller nærmeste familie av disse (barn, barnebarn og søsken) regnes som borettslagsinterne søkere, og har fortrinnsrett foran eksterne søkere. Det er ikke tillat å fremleie hyblene.

2. Annonsering og søknad
Muligheten for leie av suppleringsrom og hybler skal være kjent i borettslaget. Styret skal, gjennom egnede kanaler, sørge for at nye og gamle andelseiere er kjent med tilbudet. Tildeling gjøres etter skriftlig søknad til styret. Se punkt 3 om vurdering av søknader. Dersom ett eller flere rom står, eller forventes å stå ledig, og det ikke foreligger søknader, vil styret gjennomføre de tiltak som finnes nødvendig for å annonsere tilbudet og skaffe leietaker(e). Det er leietaker selv som må søke, og der det er aktuelt, opplyse om sin tilknytning til andelseier i borettslaget. Når eventuell tilknytning til andelseier, ref. punkt 1 er dokumentert, vil søkeren regnes som intern og gis fortrinnsrett. Søknad skal sendes elektronisk via kontaktskjemaet i Lettstyrt eller leveres i styrets postkasse i 96-blokka.

3. Vurdering av søknader og tildeling
Styret vurderer de søknader som kommer inn skjønnsmessig og etterrettelig, og fører om nødvendig venteliste. Ventelisten settes som utgangspunkt opp kronologisk, men styret kan, jf. borettslagets vedtekter, prioritere enkeltsøknader høyere enn utgangspunktet skulle tilsi. I vurderingen legges det vekt på søknadstidspunkt (plass på venteliste), eventuell fortrinnsrett etter punkt 1, tidligere leieforhold (se punkt 4) og andre forhold som fremgår av søknaden. Listen er ikke uttømmende. Styret kan ta hensyn til forhold som ikke er offentlig kjent i tildelingen.

4. Om leieavtalen og Husleieloven
Det skal foreligge skriftlig leieavtale. Denne skal være i tråd med husleieloven. Per dags dato inngås det tidsbegrensede leieavtaler på tre år. Styret skal varsle leietaker i rimelig tid før avtalen utløper.

5. Forlengelse og karantenetid
Det er mulig å søke om forlengelse av leieavtale. Forlengelse gis kun etter særskilt begrunnet søknad, for maks et år av gangen, og maks to ganger. Total leietid inkludert forlengelse(r) vil ikke overstige 5 år. Nye, interne søkere skal som utgangspunkt ha fortrinnsrett foran forlengelse, men styret kan fravike dette ved særlig begrunnelse. Når et leieforhold er avsluttet er det ikke mulig å få tildelt nytt suppleringsrom/hybel før det har gått ett år. Styret kan fravike dette med hensyn til å sikre kontinuerlig utleie og inntekt.

Lokalet Camilla

Camilla er serverings- og festlokalet i Kollektivet. Her serverer de frivillige matgruppene middag 3 dager i uken, men lokalet kan også leies til bursdager, konfirmasjoner, dåp/navnedag ol. (Salongen skal ikke anvendes til barnebursdag)

Camilla er utstyrt med trådløst internett, projektor, lerret og høyttalere.

Camilla kan bare leies av beboere i Kollektivet til seg selv, til familie og nære venner. Beboeren som leier Camilla må selv være til stede og er ansvarlig for leieforholdet. Lokalet leies dessverre ikke ut til private utenfor borettslaget. Leien inkluderer ikke renhold.

Du kan sjekke tilgjengelighet og sende en forespørsel om leie i denne kalenderen:

Booking av Camilla:

Klikk lenken under for å bestille Camilla. Betaling skjer med en gang. Bookinger som blir avbestilt under 1 uke før dato refunderes ikke. Husk å book til og fra dato. Du har lokalet fra 12 til 12 neste dag. Skriv tidspunkt dere trenger varme i lokalet i kommentarfeltet når du booker.

Om du har behov for pynting dagen før, må du booke via lettstyrt i god tid til styret. Det må sjekkes om lokalet er ledig eller ikke dagen før. Ved å varsle oss i lettstyrt kan du booke dagen før for pynting.

Du booker via lenken under her og betaler med en gang. Du vil motta kode på e-post og SMS til nøkkelboksen (på veggen ved vaskerom i nr. 96) kort tid før din booking for å hente ut nøkkelen. Du leverer nøkkel til samme nøkkel boks ved utsjekk. 

KLIKK HER FOR Å BOOKE CAMILLA

Satsene er som følger:
For beboere: kr   1000,-
For familie som ikke bor her eller nære venner: kr 1000,-

Utenforstående (herunder også beboere som leier på vegne av arbeidssted/organisasjon) kan leie lokalene  til møter, kurs etc. for kr. 2 000,-. Det kun beboere som kan bruke bookingkalenderen, andre må sende forespørsel via Lettstyrt.

Regler og rutiner ved leie av Camilla

Alle leietakere må følge regler og rutiner ved utleie. Regler og rutiner finner du her.

Beboere som leier Camilla må også ha kjenskap til hvordan lokalet fungerer og styret har derfor utarbeidet en utleieperm der du finner alt du trenger å vite når du leier lokalet. Permen finner du her.

Når leieperioden er over skal leietaker fylle ut en sjekkliste som bekrefter at Camilla er korrekt ryddet og rengjort. Digital utgave av sjekklisten finner du HER. Papirutgave finnes på Camilla.

Musikkrom

Musikkrommet er en del av aktivitetsområdet i 98 og er et multibruksrom for beboerne i Kollektivet.

Her kan du øve i fred på borettslagets piano eller eget instrument. Her kan du også få arbeidsro til å skrive, avholde digitale møter eller breie deg med dine kreative prosjekter på den lange arbeidspulten.

For å benytte deg av musikkrommet må du inneha en trimromsøkkel og betale årsavgift (se avsnitt om trimrommet). Her gjelder samme regler som på trimrommet (se vilkår og regler for bruk under): Barn under 16 år får ikke være her alene, du må rydde etter deg og holde deg til husordensreglene.

Du reserverer tid i musikkrommets digitale kalender. Lenke/QR-kode til kalenderen henger i garderoben til aktivitetsområdet og ligger også i dokumentmodulen på Lettstyrt.

Trimrom

løft

Kollektivets trimrom finner du i Aktivitetsområdet i nr. 98 og det kan benyttes av alle fastboende beboere over 16 år. Barn mellom 12 og 16 år kan benytte trimrommet sammen med en ansvarlig voksen.

Hybelboere over 18 år, regnes som egen husstand og må betale egen årsavgift. De må også være registrert som beboere i Lettstyrt (ta kontakt med styret via Lettstyrt)

Trimrommet er åpent hele døgnet utenom fredager mellom kl. 09:00 og 11:00 pga. rengjøring (rommet vil ikke rengjøres dersom det er i bruk).

Det er felles bruk med unntak av mandag, onsdag og lørdag. Disse dagene er reservert alene-treningstid for beboere som ønsker det. Egen-treningstid reseverer du i trimrommets digitale kalender. Lenke/QR-kode til kalenderen henger på trimrommet og ligger også i dokumentmodulen på Lettstyrt. Du kan kun reservere en økt pr. dag og kun en økt av gangen (etter ferdig trent økt)

Husk at husordensreglene også gjelder på trimrommet. Støyende aktiviteter kan ikke utføres mellom kl. 22.00-07.00.

For å benytte trimrommet må du:

Inneha en trimromsnøkkel. Husstander som ikke allerede har nøkkel til trimrommet kan bestille en via Lettstyrt til kr. 500,-. Hver husstand får tilgang til én nøkkel og en person i husstanden skal være nøkkelansvarlig og ansvarlig for husstandens bruk av nøkkelen. Den nøkkelansvarliges navn registreres i nøkkelsystemet. Nøkkelens tilgang fornyes hvert år når tilgangs-skjema er fylt ut og årsavgiften er betalt. Se hvordan du skal oppdatere nøkkelen HER.

Nøkkelen kan ikke lånes ut/gis bort til andre med unntak av overdragelse til nye andelseiere ved salg av leilighet. Styret må i tilfelle ha beskjed om dette via Lettstyrt. Velg kategori «Nøkler (trimrom og ytterdører)».
Tap av nøkkel må meldes til styret med en gang slik at tilgangen blir sperret. Ny nøkkel kan deretter kjøpes av husstanden.

Betale en årsavgift (gjelder for hele husstanden begrenset oppad til 5 personer).  Årsavgiften bidrar til å dekke kostnader til vedlikehold, innkjøp av utstyr og renhold av gulv. Betalt avgift vil IKKE refunderes. Avgiften kan endres ved behov. I 2024 er den på kr. 1000,-. Årsavgiften gjelder også for bruk av musikkrommet. Årsavgiften betales via VIPPS #732628.

Fylle ut et digitalt tilgangsskjema for 2024. Tilgangsskjemaet gjelder for ett kalenderår. Nøkkelansvarlig fyller ut tilgangsskjemaet og er ansvarlig for at husstanden følger trimrommets regler og vilkår for bruk.

Styret sender ut informasjon om årsavgift og nytt tilgangsskjema i starten av januar hvert år. Siste frist for å betale og fylle ut skjema er 30. januar. Normalt sett kan beboer oppdatere trimromnøkkelen sin i nøkkelboksen utenfor styrerommet i blokk 96 uken etter utfylt skjema og betaling. Om nøkkelen din ikke blir oppdatert så sjekk at du har fylt ut tilgangsskjemaet og betalt før du purrer på styret (via Lettstyrt).

Du kan selvfølgelig betale årsavgift og fylle ut tilgangsskjema etter januar, men da vil ikke styret følge automatisk med og du må i tillegg sende oss en melding om dette via Lettstyrt. Velg kategori «Trimrom».

VILKÅR FOR BRUK:

Trimromsbrukere må være beboere i borettslaget og over 16 år. Barn mellom 12 og 16 år kan benytte trimrommet sammen med en ansvarlig voksen.

Borettslaget kollektivet er ikke ansvarlig for eventuelle skader som oppstår. Trening skjer på eget ansvar, og du plikter å bruke utstyret på riktig måte.

Kjøperen av trimromsnøkkelen er ansvarlig nøkkelen og for bruken av den. Tap av nøkkel må meldes til styret slik at tilgangen blir sperret. Ny nøkkel kan deretter kjøpes av husstanden. Nøkkelen kan ikke lånes ut/gis bort til andre med unntak av overdragelse til nye andelseiere ved salg av leilighet. Styret må i tilfelle ha beskjed om dette via Lettstyrt. Velg kategori «Nøkler (trimrom og ytterdører)».

Alle brukere må følge til enhver tid gjeldende regler. Ved omstendigheter som under Covid-19 pandemien ol., kan det være nødvendig å endre på reglene og det er derfor viktig at alle brukere følger med og leser informasjon som kommer fra styret.

TRIMROMSREGLER:

 • Bruk inngangspartiet til Aktivitetsområdet. Der finner du skohylle/knagger. Beboere kan også gå via garderoben, som er like ved heisen i kjelleren i 98 blokken.
 • Bruk innesko. Utesko ødelegger bånd på tredemøller og gjør gulvet skittent.
 • Bruk apparatene som de er ment å brukes.
 • Forlat trimrommet som du selv ønsker å finne det. Rydd etter deg: ta vekter av vektstangen etter bruk og ta med tingene dine hjem igjen (flasker, håndklær etc.) Tørk av apparatene du har brukt og kast brukt papir i søppelbøtten.
 • Gi beskjed til vaktmesteren om det er tomt for papir og vaskemidler. Mobil 92610977
 • Skader/mangler/feil ved apparater skal meldes til styret via Lettstyrt (se under) eller styrets beredskapsmobil om skaden/feilen medfører fare ved bruk.
 • Respekter at husordensreglene om ro også gjelder for trimrommet. Mellom kl. 22.00 og 07.00 skal det ikke utføres støyende aktiviteter.
 • Det er ikke tillatt å konsumere narkotiske stoffer eller alkoholholdig drikke i trimrommet.
 • Det er ikke tillatt å utføre handlinger på trimrommet som er ulovlig under norsk rett, slik som trusler, trakassering eller stjeling.
 • Det er ikke tillatt å bruke trimrommet, garderoben eller badstuen til å utføre seksuelle handlinger.
 • Det er ikke tillatt å blokkere nødutganger.

SANKSJONER VED BRUDD PÅ RETNINGSLINJER OG REGLER FOR BRUK AV TRIMROMMET:

Beboere som ikke overholder reglene vil først få en skriftlig advarsel og dersom man ikke besvarer denne eller man igjen bryter reglene, kan man bli utestengt i en periode på fire uker.

Dersom overskridelsene stadig gjentar seg, vil man etter 2 slike utestengelser risikere å bli utestengt for resten av året.

Klikk her om du har spørsmål til styrets trimromsansvarlig eller vil melde fra om skader/mangler/feil ved apparater

Treff

12-treffet er for seniorene og andre beboere som er hjemme på dagtid. Det finner sted annenhver mandag i Camilla- lokalet fra klokken 12.

Vaskerier

Kollektivet har tre fellesvaskerier. Du finner dem i sokkeletasjen i hver høyblokk og i nr. 100A. Bruk av vaskeriene er inkludert i felleskostadnene. For å booke en tid må du skrive deg på listene som henger i vaskeriet. Relger for bruk finner du på oppslag i vaskeriene.