Beboerguide A-Å

På denne siden har styret listet opp nyttig og viktig informasjon som de aller fleste beboere vil ha god bruk for gjennom året, enten de er nye eller veletablerte beboere i Kollektivet.

Avfall og kildesortering | Avtrekk og ventilasjon | Bad og oppussing | Balkonger | Barnehage | Boder | Boligtyper | Borettslaget | Brann og sikkerhet | Bredbånd |Calinganlegg |Dyrehold | Felleskostnader | Fellestilbud | Fellesvaskeri | Forsikringer | Forretningsfører | Fremleie | Garasje | Generalforsamling | Grilling |HMS| Husordensregler| Internett | Kabel- TV | | Leie av gjestehybler | Leie av lokalet Camilla | Leilighetsnummer | Markiser | Nøkler | Oppbevaring av gassbeholdere | Parkering | Postkasse | Renhold | Senior i Kollektivet | Strøm og strømmåling | Styret | Sykkel | Takterrasser | Trimrom | Uteområder | Vaktmester | Valgkomité |Vedtekter |

Avfall og kildesortering

Det er obligatorisk å kildesortere i Oslo. Papp, kartong, papir og gavepapir må legges i egne beohldere som er plassert utenfor hver enkelt blokk. All plastemballasje skal legges i blå poser, matavfall i grønne poser og restavfall i vanlige handleposer. Alle posene må knytes med dobbel knute. Blå og grønne poser fås (gratis) i vanlige matbutikker. Glass og metallemballasje leveres på byens returpunkter eller gjenbruksstasjoner. Våre nærmeste returpunkter er på torget ved Hovseter skole og ved Jarbakken borettslag. Det er ikke lov til å kaste løst avfall søppelsjakten.  Borettslaget er kun ansvarlig for vanlig husholdningsavfall. Annet avfall som store gjenstander, byggematerialer og elektrisk avfall, må tas hånd om av den enkelte beboer. Slikt avfall må også oppbevares av den enkelte beober og ikke i fellesarealene våre.  Styret forsøker å få til en årlig innsamlig av farlig/elektrisk avfall. Dette vil det komme egne oppslag om. Har du spørsmål om renovasjon og kildesortering, kan du kontakte Renovasjonsetaten på e-post: postmottak@ren.oslo.kommune.no eller ringe dem på 23 48 36 50. Se Oslo kommunes nettsider om kildesortering.

Avtrekk og ventilasjon

Borettslaget har en mekanisk ventilasjon. Det vil si at det finnes en vifte i hvert hus som trekker ut «gammel» luft, fukt og lukt gjennom ventilene på kjøkken og bad i hver leilighet. Ny frisk luft trekkes inn gjennom spalteventilene over vinduene. For at viften skal kunne gjøre jobben sin (hindre fukt og kondens og for å få et balansert trykk i leilighetene), er det viktig at både ventiler og spalteventiler holdes åpne og ikke dekkes til. Det skal helles ikke kobles kjøkken- eller baderomsvifter til ventilene.

Spalteventilene og ventiler må renses jevnlig av beboer. Ventilasjonskanalene renses av borettslaget ca. hvert 5. år.

Bad og oppussing

Ønsker du å pusse opp badet? Dersom du bytter sluk (med klemring) og legger membran støtter borettslaget deg økonomisk om du har brukt godkjent firma! Bruk skjemaet nedenfor for refundering opp til kr. 6000. Du må kunne legge ved dokumentasjon av våtromssertifikat hos utfører og kvittering for betalt arbeid. Hvis denne dokumentasjonen mangler vil refusjonen bli avkortet. Du kan lese mer om våtromssertifisering og krav til dokumentasjon hos Fagrådet for våtrom, www.ffv.no.

Huskeliste før du setter i gang:
Nabovarsel en uke før arbeidet starter med klokkeslett når det vil bråke mest (for eksempel trykkluftsboring).
Dersom du bor i nummer 98: Informer barnehagen i 1. etg. eksplisitt minst en uke før arbeidet starter da de trenger et annet sted å være under det verste bråket. Bruk dette skjemaet når du søker om refusjon.

Balkonger

Vedlikehold: Gulv og vegger skal vaskes med grønnsåpe eller lignende.

Det er viktig at balkongdekk-belegget er tett. Hvasse gjenstander som stoler og bord må derfor beskyttes med gummiknotter. Det kan legges treplater/tregulv. Kontroller at ikke skruene går ned i gulvet. Det er ikke tillat å legge fliser eller andre tette og permanente dekker på betongen da det vil vanskeligjøre senere vedlikehold og inspeksjoner. Skader på gulvbelegget må repareres snarest – ta kontakt med styret/vaktmester.

Det er lov å ha både gass og elektrisk grill på balkongene. Vis hensyn til naboene når dere griller.

Innglassing: Leverandør til innglassing er Lumon. Se borettslagets vedtekter angående andelseiers ansvar. Vedtektene finner du under beboerguide –  dokumenter. Ønsker du solgardiner til innglassingen, kan du velge mellom:

Gjennomsiktig grå
R=42% A=34% T=24%
Ugjennomsiktig grå
R=60% A=20% T=20%

Barnehage

I underetasjen i Hovseterveien 98 ligger barnehagen, drevet av Barnehagenett. Dersom du har barn og bor i Kollektivet vil barnet ditt få prioritet ved opptak i barnehagen.

Boder

Alle leilighetene har en bod. Denne er lokalisert i kjelleren i alle bolig-kompleksene. Hver leilighet er ansvarlig for at boden er forsvarlig låst og at ting blir oppbevart korrekt der i henhold til Norske lover. Husk: Gassflasker skal IKKE oppbevares i boden om vinteren grunnet eksplosjonsfare da spesielt med Gass under trykk.

Boligtyper
Kollektivet består av 3 blokker; 2 høyblokker og 1 lavblokk. Til sammen finnes det 6 ulike oppganger.
Lavblokken (Hovseterveien 100A, 100B, 102A, 102B): Gjennomgående 3-roms (76 m2) og gjennomgående 4-roms (90 m2) . 3 sokkelleiligheter. Romplan for 4- roms  Romplan for 3-roms

Høyblokkene (Hovseterveien 96 og 98): 2- roms (52 m2), 3- roms (76 m2), 5-roms (118 m2). Romplan 2R-H |Romplan 3-roms  |  Romplan 5-roms

Borettslaget

Borettslaget Kollektivet er registrert i Brønnøysundregistret med orgnummer 950009845.

Brann og sikkerhet

Det er installert røykdetektorer og sirener i alle leilighetene og i oppganger i alle etasjer og i fellesarealer. Disse er koplet til en felles branntavle/brannsentral som finnes i inngangspartiet i nr. 96, nr. 98 og i lavblokkens oppgang 100A. Går sirenen i leiligheten din, drøyer det fem minutter før alarmen begynner å varlse resten av blokken. Skulle det mot formodning være en falsk alarm, HAR DU DA FEM MINUTTER PÅ DEG TIL Å AVSTILLE DEN.
Det gjør du i brannsenstralen som du finner i inngangspartiet i nr. 96 og 98 og i lavblokken rett innenfor inngangsdøren i nr. 100B. Du finner en veiledningsvideo i dokumentmodulen i Lettstyrt (tilgjengelig for alle andelseiere) og en skriftlig veiledning henger også ved siden av brannsentralen.

I høyblokkene vil du kunne benytte heisen så lenge alarmen kun går i din leilighet, men så snart hele anlegget er i gang, vil den kjøre til nærmeste etasje og stopp der.

Brannvarslingssystemet er IKKE koplet direkt til brannvesenet. Les mer om brannsikkerhet, beredskap og beboers ansvar og plikter under HMS-fanen.

Bredbånd

Se under Internett

Callinganlegg

Du finner bruksanvisingen til porttelefonen din her. Bestill navneskilt hos vaktmester på Lettstyrt.

Dyrehold

For å ha hund eller katt i borettslaget kreves skriftlig godkjenning fra styret. Borettslaget legger vekt på at dyret blir godt behandlet og ikke er til sjenanse for naboene.

Generelt for dyrehold gjelder:

  • All avføring fra dyret skal fjernes (samles i pose)
  • Dyr skal ikke etterlates i leilighet eller på veranda slik at de blir stående å hyle eller bjeffe
  • Hunder skal føres i bånd på borettslagets område
  • Hunder skal ikke ha en skremmende eller aggressiv oppførsel.

Styret kan kreve dyret fjernet dersom det forekommer vesentlig brudd på reglene ovenfor.

Du kan søke om godkjennning av dyrehold via kontaktmodulen i Lettstyrt.

Felleskostnader

Felleskostnadene dekker utgifter til avdrag på borettslagets lån og renter, trappevask, tv, internett, varmt vann, vaktmester, vaskeriene og andre tjenester vi leier inn i borettslaget. Det er vår forretningsfører Usbl sender ut faktura for felleskostnader på vegne av borettslaget. Ta kontakt med dem om du har spørsmål.

Fellestilbud

Borettslaget Kollektivet har flere fellestilbud og felleslokaler for beboerne som gjør vårt borettslag til noe ganske unikt. Les mer om fellestilbudene våre HER

Fellesvaskeri

Det er et fellesvaskeri med to vaskemaskiner og to tørketromler i sokkeletasjen på hver høyblokk og i  lavblokken (100 A). Bruk av vaskeriene er inkludert i felleskostnadene.

Forsikringer

Borettslagets eiendom er forsikret gjennom en totalforsikring for borettslag hos If. Alle beboere kan lese forsikringsavtalen på Lettstyrt. Du kan laste ned SKADEMELDINGSKJEMA her. Skjemaet fylles ut og sendes til styret som sender det videre til USBLs forsikringsavdeling.

Forretningsfører

Borettslagets forretningsfører er USBL. Deres adresse er:

Boligbyggelaget Usbl
Arbeidersamfunnets plass 1
Postboks 8944 Youngstorget

Telefon: 22 98 38 00

Fremleie  

Utleie i borettslag kalles nå bruksoverlating og både utleieperiode og leietaker må godkjennes av styret. Andelseier må ha bodd i sin leilighet i minimum ett år før det etter borettslagsloven er adgang til bruksoverlating.  Se her for regler og søknadsskjema

Garasje

Borettslaget leier 107 garasjeplasser i garasjeanlegget i Landingsveien 14. Disse plassene er knyttet til enkelte leiligheter.

Begge garasjeportene kan åpnes med en fjernstyrer (håndsender) i tillegg til nøkkel (ytterdørsnøkkel). Beboere kan bestille håndsenderne fra Portservice Oslo Akershus AS gjennom borettslaget. Send en bestilling på e-post via Lettstyrt.

Generalforsamling

I tråd med «Lov om burettslag», holder borettslaget generalforsamling innen utgangen av juni hvert år. Styret varsler andelseierne om dato for generalforsamlingen og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

Innkalling sendes/deles ut til andelseierne minst åtte og maksimalt tjue dager før generalforsamlingen skal avholdes. Protokoll fra generalforsamling sendes ut via Lettstyrt og legges også i dokumentmodulen med tilgang for andelseiere.

På generalforsamlingen behandles årsregnskap og årsmelding (ikke lenger lovpålagt), valg av styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomite. I tillegg behandles saker som saker som etter lov, eller ifølge vedtektene, hører inn under generalforsamlingen, som styret finner det nødvendig eller som andelseierne har sendt inn.

Saker fra andelseiere

Er du andelseier, opptatt av en sak og ønsker å legge den fram for generalforsamlingen, er det viktig at du forbereder saken din godt. Konkrete, faktabaserte argumenter og tydelighet på hva som skal stemmes over, gir generalforsamlingen et godt grunnlag for å vurdere forslaget. Forslaget skal inneholde:

  • Hva saken gjelder (overskrift)
  • Bakgrunn/begrunnelse for forslaget og hva forslaget innebærer. Fremmer du et forslag om et tiltak som innebærer en kostnad for borettslaget, er det lurt å ha en liste med argumenter for hvorfor en slik kostnad vil gagne fellesskapet. Sjekk også gjerne hva ulike alternativer vil koste.
  • Konkret forslag til vedtak (hva som skal stemmes over)
  • Navn på avsender av saken. Om dere er flere som går sammen for å sende inn sak, må alle navnene være med.

Forslaget skal sendes til styret via Lettstyrt eller styrets postkasse i nr. 96 innen fristen styret har satt. Styret vil lage en egen innstilling om de ser det som nødvendig, men ellers legge forslaget uredigert som egen sak i innkallingen.

Det er også fint om du/dere selv møter opp på generalforsamlingen og presenterer forslaget ditt/deres der.

Vi er mange andelseiere med ulike livssituasjoner, livsfaser og ting som er viktige for oss. Det er naturlig å bli følelsesmessig engasjert, men husk på at naboen din kan være opptatt av helt andre saker enn deg og at vi skal møte hverandre med gjensidig respekt og gjensidig respekt for de fremlagte sakene.

Grilling

Det er lov å grille på balkongene, men kun med elektrisk grill og gassgrill. På takterassene er det KUN lov til å benytte seg av elektrisk grill grunnet brannfaren ved gass etc.

HMS

HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. HMS-arbeid er det arbeidet som gjøres for å unngå ulykker og ivareta folks helse, miljø og sikkerhet på best mulig måte.

Styret har ansvar for internkontroll, ettersyn og vedlikehold av fellesarealer og fellesområder, informere beboerne om deres plikter innen HMS-arbeidet og å følge opp feil og mangler som rapporteres inn.

Du som andelseier/beboer har ansvar for ettersyn og vedlikehold i egen leilighet, sikre forsvarlig utført arbeid ved reparasjoner og andre endringer i leiligheten og å melde fra til styret ved feil eller mangler som kan gå utover naboer eller som skal følges opp av boligselskapet.

Du må også passe på at atferden din ikke går ut over din og/eller andres sikkerhet. Opphold på taket skal foregå innenfor gjerdet på takterrassen. Det skal ikke klatres branntrapp eller fasade og gjenstander skal ikke kastes fra balkongene. Pass også på at ikke gjenstander mistes/ slippes ut gjennom glipen mellom balkongrekkverk og gulv. Se egen fane for mer om borettslagets HMS-arbeid.

Husordensregler

Borettslagets husordensreglene finner du her.

Internett

Borettslaget har en fellesavtale for internett med Global Connect (tidligere Home Net) og hastigheten er 1000/1000 Mbit/s. Denne avtalen gjelder for alle leiligheter (andeler), hybler/suppleringsrom, gjestehybler, aktivitetsområde og Camilla og inngår i fellesutgiftene.

Hver leilighet skal ha en Zyxel EX5401 som er en hjemmesentral for fiberbredbånd med innebygd trådløst nett.


Hjemmesentralen har fire gule porter for tilkobling til eget utstyr. Her kan du koble til annet eget utstyr som spillkonsoller og PC.
Du finner brukernavn og passord for å logge deg på det trådløse nettet på baksiden av hjemmesentralen. Du kan også bruke QR koden på baksiden for rask tilkobling. Du kan også koble deg direkte til hjemmesentralen med kabel for maksimal ytelse

Ta kontakt med Global Connect om du ønsker å oppgradere hastigheten i din leilighet.

Ved feil: Sjekk HER om feilen er oppdaget før du evt. kontakter Homenets kundeservice på telefon 38 99 01 00 (åpningstider mandag-fredag 08.00-21.00) eller chat (mandag-fredag 09.00-21.00 og helg 10.00-15.00). Du kan melde om feil med internettet i Lettstyrt til Styret.

Kabel- TV

Borettslaget har ingen felles tv-avtale, men får rabatterte priser hos RiksTV via vår internettleverandør Global Connect. Ta kontakt med Global Connect om du ønsker å tegne et abbonement.

Leie av gjestehybler

Borettslaget har to gjestehybler i høyblokkene: En i Hovseterveien 96 og en i Hovseterveien 98. Disse kan leies av andelseierne for kr. 250/døgn. Du kan lese mer om gjestehyblene, sjekke om en hybel er ledig og booke en eller begge via bookingkalenederen HER

Leie av lokalet Camilla

Lokalet «Camilla» er serverings- og festlokalet i Kollektivet. Her samles beboere til felles arrangementer (blant annet til fellemiddager tre dager i uken. Camilla kan også leies av beboere til bursdager, konfirmasjoner, dåp/navnedag ol. Du kan lese mer om Camilla, sjekke om lokalet er ledig og  leie via bookingkalenederen HER

Leilighetsnummer

Det finnes tre ulike nummereringer av leilighetene. Her  er de:                    

Bolignummer:  Alle boliger har en egen adresse. Der hvor det er flere boliger til en adresse (et husnummer eller en bokstav), har hver bolig et bolignummer slik at en skiller de enkelte boliger. Bolignummeret inngår i den fullstendige offisielle adressen og skal oppgis til folkeregisteret ved melding om flytting. Bolignummer gjør det enklere for ambulanse, brannvesen, budfirma eller andre å finne riktig bolig.

Bolignummeret består av en bokstav og fire tall. Bokstaven forteller om boligen ligger i Hovedetasje (H), Underetasje (U), Kjelleretasje (K) eller Loft (L). De to første tallene angir hvilken etasje leiligheten ligger i, og de to siste angir leilighetens nummer i etasjen.

Hvis du bruker Kartverkets hjemmeside, finner du generelle regler for hvordan bolignummer tildeles. Merk imidlertid at Oslo og Bærum fraviker dette hovedprinsippet og tar utgangspunkt i ytterdøren eller hovedinngangen til blokken når en bestemmer nummereringen for hver enkelt leilighet.

Slik finner du ditt bolignummer: Når du står utenfor bygningen – og ser mot hovedinngangsdøren din, vil den første leilighetsdøren til venstre for hovedinngangen – sett utenfra – være nummer 1, deretter nummereres det med klokka. Så begynner man å telle på nytt i hver etasje. Du skal altså ikke starte tellingen fra trappesatsen når du står oppe i etasjen.

Eksempel:

Bolignummeret skal være klistret godt synlig på dørlisten over leilighetsdøren din.

Du kan få nye merker fra Oslo kommune ved å sende e-post med adresse og bolignummer til: boligmerker@pbe.oslo.kommune.no

Enhetsnummer: Dette er borettslagets «interne» nummerering av leilighetene. Denne nummereringen ble i sin tid opprettet av utbygger. Alle leilighetene har et unikt enhetsnummer som kun en leilighet i borettslaget bruker. Enhetsnummeret brukes som regel mest internt i borettslaget. Bruk dette når du er i kontakt med styret, på generalforsamling og USBL.

Andelsnummer: Når eierskapet til en leilighet skal registreres i det offentlige eiendomsregisteret, grunnboka, benyttes andelsnummeret (det kalles også andels-id). Andelsnummeret er sammenlignbart med seksjonsnummeret til selveier-leiligheter. Andelsnummeret brukes som regel mest i forbindelse med kjøp/salg av leiligheten og når banken skal ha pant (sikkerhet) i leiligheten. I nye borettslag pleier andelsnummer og leilighetsnummer å være likt. Dette er det tinglyste nummeret for din seksjon (leilighet). Dette nummeret oppgis gjerne sammen med gårds- og bruksnummer for å identifisere en seksjon i en boligblokk. Det er Statens Kartverk som fører grunnboka.

Gårds- og bruksnummer for borrettslaget vårt er: 31 (gårdsnummer) og 330 (bruksnummer). Kommunen er 0301. Ved henvendelse til grunnboka trenger man andelsnummeret i tillegg til organisasjonsnummeret til borettslaget. Vårt org. nr. er 950009845.

Markiser

Markisene i borettslaget skal være enten blå (tempotest nr. 10) eller grå (tempotest nr. 79). Leverandør av markiser er: AS Ringfoss og CO  http://www.solskjermingsgruppen.no/

Dere tar kontakt med de selv.

Nøkler

Borettslaget har fra 01.10.2014 et elektronisk nøkkelsystem, levert av iLOQ og Dasic. Alle boenhetene skal ha fått 3 nøkler utlevert, samt mulighet til å kjøpe ekstra nøkler. Tapte nøkler meldes til vaktmester eller styret umiddelbart, slik at disse kan gjøres ubrukelige. Beboere kan bestille ekstra nøkler/erstatningsnøkler via Lettstyrt. En nøkkel koster 500 kroner og kan hentes/betales hos vaktmester når du får beskjed fra styret om at programmering av nøkkel er klar.

Når nøkler som allerede er i bruk er gitt nye tilganger (f. eks. trimromsnøkler ved nytt år), skal nøkkelen oppdateres i nøkkelboksen utenfor kontoret i nr. 96. Sett nøkkelen inn i sporet og la den står til det lyser grønt. Kontakt styret via Lettstyrt om oppdateringen feiler.

BRUKSANVISNING FOR NY NØKKEL (iLoq):
Nøkkelens metalldel føres helt inn låsen. Vri om nøkkelen.
Hvis låsen ikke åpnes tas nøkkelen helt ut igjen og handlingen gjentas litt saktere. Nøkkelen skal settes inn i låsen på en normal måte. Den elektromekaniske låsesylinderen produserer elektrisitet som både lås og nøkkel trengerfor å gi tilgang.

Er innsettingen av nøkkelen for rask forblir døren låst. Ikke bruk makt, bøy ikke nøkkelen når du setter den inn. Kontakttråden i nøkkelens
må holdes ren. Er den skitten så rengjør den med en myk klut.
Er det skade på kontakttråd eller nøkkelen, må nøkkelen byttes ut.

Informasjonsvideo om iLOQ: iLOQ Digital Locking System

Oppbevaring av gassbeholdere

Det skal ikke under NOEN OMSTENDIGHETER oppbevares gassbeholdere inne i leiligheten. Disse skal lagres forsvarlig ute. Ved lukt eller lekkasje må flasken byttes inn eller punkteres av autorisert personell.
Ta kontakt med styret hvis dette oppstår så vil vi se på saken og kontakte rett instans.

Parkeringsregler for borettslaget 

Borettslaget Kollektivet ligger i et boligfelt som i utgangspunktet er bilfritt. Normalt skal motorisert kjøring opp til blokkene/inngangspartiet derfor ikke forekomme. Unntak er kjøring med bil for å lesse av og på varer, bagasje og lignende. Ved slik nødvendig kjøring kan bilen stå parkert inntil 30 minutter. Elsykler og elsparkesykler må parkeres i sykkelstativ eller i sykkelbod.

Gjesteparkering
Borettslaget har en egen parkeringsplass som kan benyttes til gjesters biler i inntil 48 timer. Biler som står på gjesteparkeringen skal registreres. Det kan du gjøre digitalt HER. Informasjon om brukernavn og passord finner du i et eget dokument i dokumentmodulen i Lettstyrt. Det er kun beboere som skal registrere gjesters/besøkendes biler og påloggingsinformasjonen skal ikke deles med andre.
Du kan også bruke et fysisk parkeringsbevis som legges synlig i frontruten på den parkerte bilen. Parkeringsbeviset kan kjøpes hos vaktmester. For at parkeringsbeviset skal være gyldig, må leilighetens enhetsnummer være påført og signert av andelseier/beboer.

Da vi kun har et begrenset antall gjesteparkeringsplasser, har borettslagets beboere ikke mulighet til å parkere egne biler der. Foreldre som skal bringe eller hente barn i barnehagen i nr. 98 eller besøkende med et kort ærend, har anledning til å stå inntil 20 minutter uten parkeringskort.

Utvidet behov for parkering
Ved besøk lenger enn 2 døgn eller ved til- og fraflytting må det søkes om en utvidet parkeringstillatelsedette på forhånd. Det må også søkes for håndverkere som har oppdrag i borettslaget og det må avtales med vaktmester om hvor bilen(e) kan parkeres. Du kan søke om utvidet parkeringstillatelse i Lettstyrt, og dette må gjøres i god tid før. Søknadsskjema fås på vaktmesters kontor eller skrives ut HER.

Du kan også søke via Lettstyrt. Velg kategori «Søknad om utvidet parkeringstillatelse» og skriv tidsrom for ønsket parkering, bilens registreringsnummer og om tillatelsen gjelder besøk på gjesteparkeringen, til- og fraflytting eller håndverkere.

Reaksjon ved overtredelse
Borettslaget har en avtale om parkeringstjenester med P-SERVICE AS. De har ansvaret for den praktiske gjennomføringen og alle juridiske forhold som måtte oppstå i forbindelse med bøtelegging eller borttauing. Klager/innsigelser må fremlegges skriftlig til P-SERVICE AS og ikke til borettslagets styre eller vaktmester. Spørsmål vedrørende kontrollsanskjoner og fjerning av motorvogn skal også rettes til P-SERVICE AS Tlf: 41255384. 

Området håndheves etter privarettslige regler samt parkeringsforeskriften av 16. mars 2016 nr. 260, kapittel 3, 8 og 9. Fører aksepterer de skiltede parkeringsvilkårene ved hensettelse av kjøretøy, selv om føreren ikke forltater det. Ved parkering i strid med førers plikter utstedes normalt en kontrollsanksjon på kr. 600. Dersom det parkeres uberettiget på plasser som er reservert for besøkende/gjester, er kontrollsanksjonen kr. 300 (§ 36). Feilparkerte kjøretøy kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning (§ 38).

Postkasse

Alle nye beboere må stå for postkasse-skilt selv. Skiltet skiftes ved å ta det ut i bakkant når du har åpnet opp postkassen. Skilt kan bestilles gratis på Posten.no. Ikke bruk teip eller andre festeanordninger for å feste skiltene dine da disse kan være problematiske å få av.

Renhold  

Borettslaget har engasjert et renholdsfirma som sørger for renhold av trapper, ganger og andre fellesområder en gang i uken. Trappene i høyblokkene vaskes en gang i måneden. Firmaet pusser også felles vinduer i gang i året og boner gulv ved behov. Vanlig vaskedag er fredager.

Senior i Kollektivet

12- treffet finner sted normalt annenhver mandag i Camilla- lokalet fra klokken 12 for de av beboerne som er hjemme på dagtid.

Strøm og strømmåling  

Borettslaget gikk i februar 2018 over fra felles til individuell måling av strøm og hver leilighet har blitt knyttet til en ny automatisk strømmåler (AMS). Alle beboere kan nå fritt velge strømleverandør.

Lys og varme i felleslokalene, varmtvann til alle leiligheter og til vaskeriene betales via felleskostnadene. Borettslaget kjøper strøm fra Hjemkraft. Du kan lese mer om dem her.

Styret

Styret består av 1 styreleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Medlemmene velges på generalforsamlingen og for en periode på to år (varamedlemmer ett år). Du finner mer informasjon under fanen Styret.

Sykkel

Borettslaget har sykkelboder i alle husene (en pr. oppgang i lavblokkene) Vanlig nøkkel som går til inngangsdøren går også til sykkelboden. Det er ingen oppmerkede plasser eller lignende i sykkelboden.

Takterrasser

Borettslaget har to takterreasser, en på hver høyblokk. De er til bruk for alle beboere i borettslaget. Bruk samme nøkkel som til hovedinngangen.
På takterassene er det KUN lov til å benytte seg av elektrisk grill grunnet brannfaren ved gass etc.
Beboere skal kun oppholde seg innenfor rekkverk på takterrassene. Ferdsel utenfor er strengt forbudt.

Trimrom

Borettslaget har et eget trimrom i underetasjen i nr. 98. Trimrommet er til bruk for Kollektivets beboere over 16 år. Les her om om tilgang, priser og regler for bruk.

Uteområder

Uteområde mellom Hovseterveien 96 og 98 har en plass hvor det er lagt en steinplatting. Her er det fri bruk, men vær obs på at det bor personer i de nederste etasjene. Her er det stoler og mulighet for oppsett av bord. Det er også uteområde mellom Jarbakken og Kollektivet som er fritt til bruk.

Vaktmester

Kollektivet leier vaktmestertjenester fra Vaktmester Andersen. Vaktmesteren har kontor ved siden av hovedinngangen til #96. Se HER hvordan du kan få kontakt.

Valgkomité

En valgkomités oppgave er å finne gode kandidater til en ønsket sammensetning av et nytt styre og en ny valgkomite. Valgkomiteen arbeider selvstendig på vegne av andelseierne. På generalforsamlingen i 2022 ble det vedtektsfestet at borettslaget skal ha en valgkomité og i 2023 vedtok generalforsamlingen en instruks for valgkomitéen. Du finner borettslagets vedtekter HER og instruks for valgkomitéen HER.

Vedtekter

Borettslagets vedtekter finner du her.