HMS

Denne siden er under konstruksjon -mer kommer senere

I Borettslaget Kollektivet ønsker vi å skape et trivelig og trygt miljø for alle. Sammen skal vi ta vare på både bygninger og uteareal. Vi er opptatt av blant annet brannvern, tilsyn med elektriske anlegg og utstyr, fellesareal og lekeplass.

Det finnes en del lovverk vi som boligselskap må følge. Blant annet lov om brann- og eksplosjonsvern, forurensningsloven og lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr. Lovverket stiller krav både til boligselskapet ved styret og til den enkelte beboer.

Boligselskapets ansvar

  • Etablere og utøve nødvendig internkontroll (egenkontroll).
  • Utføre nødvendig ettersyn og vedlikehold av fellesarealer og fellesområder.
  • Følge opp feil og mangler som rapporteres inn.
  • Informere beboerne om deres plikter innen HMS-arbeidet.

Beboers ansvar

  • Utføre nødvendig ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget i leiligheten.
  • Montere og bruke elektrisk utstyr i henhold til bruksanvisning.
  • Kontrollere at brannverntiltak i leiligheten er i orden og evt. melde i fra til boligselskapet ved mangler.
  • Sikre forsvarlig utført arbeid ved reparasjoner og andre endringer i leiligheten.
  • Melde ifra til styret ved feil eller mangler som kan gå utover naboer eller som skal følges opp av boligselskapet.