Påminnelse om deltakelse i forskningsprosjektet ”Alternative boformer og bofellesskap”

Styret sendte den 14. april følgende forespørsel via Lettstyrt:

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet ”Alternative boformer og bofellesskap”

Styret sender på vegne av masterstudent Eline Solheim en forespørsel til alle beboere i Kollektivet om å delta i forskningsprosjektet ”Alternative boformer og bofellesskap” Eline er student ved fakultetet for Arkitektur og Design på NTNU og spørreundersøkelsen skal brukes i forbindelse med masteroppgaven hvor tema for oppgaven er alternative boformer slike som for eksempel Borettslaget Kollektivet. Styret håper at riktig mange ønsker å hjelpe henne ved å fylle ut spørreskjemaet.

Klikk på linken for å komme til skjemaet: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScadwiIX7QFepb1Aj3xxr_Nx6oT41L6DQfUuxTlkLodDD9gtQ/viewform?usp=sf_link

Er ikke linken klikkbar, kan du kopiere linken og lime den inn i søkefeltet selv.

Pdf Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet.pdf

Infoskrivet trenger IKKE å signeres og leveres tilbake. Det holder med samtykke man gir når man faktisk velger å svare på spørreskjema. Det viktigste er at brevet er lest.