Kategoriarkiv: Generalforsamling

VALGKOMITEEN TRENGER FORSLAG OG TIPS!

ER DU INTERESSERT I AT BORETTSLAGET KOLLEKTIVET SKAL VÆRE ET GODT STED Å BO?

På generalforsamlingen den 27. mai skal vi velge 1 styreleder, 1 styremedlem, 2 varamedlemmer og en valgkomité.

Vil du sitte i styret eller kjenner du noen andre som kunne ha lyst til å gjøre en innsats?

Du trenger ingen formelle kvalifikasjoner og arbeidet er både givende og interessant, men styrearbeid tar tid og det er viktig at du har du har kapasitet.

 

Ta kontakt med oss innen 29. april (etter påskeferien).

Gry Hege Johansen – gh-jo@online.no – 97 11 30 98

Kristin Irja Enstad – krenstad@online.no – 92 46 61 16

Alv Erik Jaatun – alverikjaatun@gmail.com – 99 41 91 50

 

-DUGNAD -ØKONOMI/BUDSJETT -DRIFTSAVTALER -HJEMMESIDE-

-HMS -UTEOMRÅDER -BYGGESAKER/NÆROMRÅDE- VEDLIKEHOLD-

FELLESTILTAK SOM HYBLER, TRIMROM OG CAMILLA (SERVERINGS OG FESTLOKALE)

Frist for å melde saker til borettslagets generalforsamling 2019

Er du andelseier og har en sak du ønsker å ta opp på årets generalforsamling? Frist for å melde saker til generalforsamlingen er søndag 14. april. Send den til styret via Lettstyrt eller styrets postkasse i nr. 96.

Styret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er du andelseier og har en sak du ønsker å ta opp på generalforsamlingen den 27. mai, må du sende den til styret via Lettstyrt eller styrets postkasse i nr. 96 innen søndag 14. april.

 

Styret

VALGKOMITEEN TRENGER FORSLAG OG TIPS!

På generalforsamlingen den 23. mai skal vi velge 4 styremedlemmer, 2 varamedlemmer og en valgkomité.

Vil du sitte i styret eller kjenner du noen andre som kunne ha lyst til å gjøre en innsats? Du trenger ingen formelle kvalifikasjoner og arbeidet er både givende og interessant, men styrearbeid tar tid og det er viktig at du har du har kapasitet.

Ta kontakt med oss innen 16. april (etter påskeferien).

Harriet Hovind (102 A)     harriet.hovind@gmail.com                    mobil 41691266

Gurid Aga Askeland (96)  gurid.aga@gmail.com                             mobil 48037985

Andreas Hardhaug Olsen (98) andreas.hardhaug.olsen@nifu.no mobil 41662086