Hovseterhjemmet – info mars

Prosjektet skrider videre iht fremdriftsplanen. Bygget er oppe i den høyden det skal og arbeidene på fasadene pågår for fullt bak presenningene på stillasene.

 Innvendig pågår tømrearbeider med vegger, neste uke støpes første runde med gulv og videre starter malerarbeider og øvrige arbeider. Stillasene vil bli stående til i sommer, men krana vil demonteres i overgangen april/mai. Det vil medføre en del utfordringer mht. kjøring og parkering. Det kommer vi tilbake til dere med når det nærmer seg.

 Utenfor bygget blir det noe arbeider med klargjøring for nye veier og støttemurer inn på plassen.

Det vil i fortsettelsen være en del varetransport og de vil tilstrebe å styre dette så det blir minst mulig plunder og heft for oss naboer, men dette er ikke bestandig mulig.