Hovseterhjemmet – info april

Torsdag neste uke (14.04), skal det være en liten filminnspilling foran brakkeriggen. Det er snakk om et par timer med et lite team. Det skal ikke være til hinder for oss ut over det den generelle byggeplassdriften medfører.