Styret informerer April 2018

Helse Miljø og Sikkerhet

Nye lister med store laminerte oppslag om branninstruks, beredskapsplan og  husordensregler henges opp i alle oppganger. Viktig at alle beboere leser og setter seg inn i informasjonen på disse oppslagene.

 Oppussing

Hvis du skal pusse opp badet og må pigge opp betonggulvet er det viktig at du sier fra til naboene i huset ditt med oppslag som angir dato og klokkeslett for det mest støyende arbeidet.

Møte om trimrommet

Mange ivrige trimmere har tatt kontakt med styret for å diskutere plass og utstyr i trimrommet. For at alle som er interessert i dette skal få kommunisert hva de mener, inviterer vi til et åpent møte om trimrommet i trimrommet – torsdag 12 april kl 18:00. Dersom du ikke kan møte kan du også melde inn innspill og meninger via Lettstyrt, eller på epost til anna.fryxelius@gmail.com

Valgkomiteen

Valgkomiteen rekrutterer og intervjuer nye kandidater til styret. Frist 15 april – se eget oppslag.

Viktige datoer denne våren:

Møte om trimrommet  – torsdag 12 april kl 18-19 i trimrommet

Vårdugnad – Tirsdag 8 mai fra kl 17-20

Generalforsamling – 23 mai kl 18.00 i Camilla