Styret informerer november

Budsjett og felleskostnader for 2019

Styret har nå ferdigstilt budsjettet for 2019 og det vil ikke bli noen endringer i felleskostnadene fra 1. januar. Husleien til suppleringsrommene økes med 5 %. Alle leietakere vil få brev om dette.

Trimrom og husordensreglene

Husk at husordensreglene om ro mellom kl. 2200 og 0600 gjelder også på trimrommet. Du kan trene, men ikke spille høy musikk og slippe tunge vekter i gulvet.

Vaskeriene

Husk å skrive tydelig etternavn og etasjenummer når du skriver deg opp på vaskelisten.

Referat fra beboermøtet den 30.10.18

Asfaltering av borettslaget sitt område

Første del av asfalteringen er nå blitt gjennomført. Asfalten vil kreve flere år på å herde fullstendig. Asfalten vil være spesielt sårbar nå når den er nylagt og den første sommeren! Ta hensyn når du kjører bil, parkerer sykkel, setter fra deg stoler og bord. Ved å ta hensynene vil asfalten vare lengre.

 Garasjesaken

Landing sør planlegger å levere sitt planforslag til Plan og Bygningsetaten i månedsskifte desember/januar. Har du et politisk nettverk er det viktig at du begynner å påvirke dem nå i tilfelle saken går til politisk behandling. Ønsker du å være med i en av gruppene i borettslaget som jobber mot utbyggingen, så meld fra til styret. Følg med på https//innsyn.pbe.oslo.kommune.no (Landingsveien 14).

Trimrommet

Styret ser på muligheten til å oppgradere utstyr og utvide trimrommet. Vi mangler medlemmer til trimroms-utvalget, ta kontakt med styret om du ønsker å være med på å legge til rette for egen treningshverdag! Viktig med innspill fra alle.

HMS

Alle har fått kontrollert sine røykvarslere og alle brannslukningsapparater er byttet ut. Styret er i gang med å utarbeide digitale sjekklister for beboere.

Energiøkonomisering

For å få et godt grunnlag for videre beregninger og planer, har styret/energiutvalget brukt tiden etter generalforsamlingen til å kartlegge strømforbruket.

Andre saker

Elbil-lading på gjesteparkeringen. Muligheter for å utvide/organisere sykkelparkeringene. Røyking på balkonger.

Styremøtene ut året

Mandag 10. desember kl. 18.30 – 20.30. Det blir åpen tid fra 18.00 til 18.30 (kun en halvtime, ikke en hel time som før).