Varsel om generalforsamling i Borettslaget Kollektivet

TIL ANDELSEIERE I BORETTSLAGET KOLLEKTIVET

Iht. gjeldende lov varsles det herved om at ordinær generalforsamling i Borettslaget Kollektivet vil bli avholdt 27.05.20.

Frist for innmelding av saker er 09.03.20.

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamling.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

  • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamling.
  • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møtet med å behandle og ta stilling til saken.
  • Hvis en sak anses lite egnet for behandling på generalforsamling, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter generalforsamling. Du kan også be om et møte med styret om du er i tvil.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig til https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board eller styret postkasse i nr. 96 innen fristen.

Egen innkalling til generalforsamling med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinær generalforsamling

HOVSETER 13.02.20

Styret