Styret informerer februar 2020

TRIMROM 2020

Det det gamle tilgangssystemet til trimrommet er nå fjernet. Det er fortsatt mulig å få kjøpt ny trimromsnøkkel og betale årsavgiften hos vaktmester. 

AKTIVITETSROMMET

Styret har vedtatt å gi bort stoler og bord som var tilknyttet aktivitetsrommet. Er du interessert i disse stolene eller bordene, kan du ta kontakt med vaktmesteren. Om vi ikke får noen respons innen utgangen av utgangen av denne måneden, legger vi dem ut på Finn.no. Aktivitetsrommet skal være klar til bruk i løpet av mars. 

GJESTEPARKERINGSKORT FOR 2020-2022

De nye kortene har dessverre ikke kommet fra parkeringsselskapet ennå. Styret vil gi beskjed med en gang de kan hentes hos vaktmester. 

HVA SKJER I BORETTSLAGET/HVA JOBBER STYRET MED DENNE VÅREN

Gelendrene på uteområdet er nå ferdigmonter.
Rutiner og regler for leie/bruk av Camilla skal revideres og servise og glass skal suppleres.
Sjekklister for andelseiere for elektrisitet og brannvern skal sendes ut.
Branntrappene på høyblokkene skal sikres slik at det ikke blir mulig å komme inn utenfra.
Styret forsøker å spore opp tekniske tegninger for borettslaget for å kunne få oversikt over blant annet vannrør/stoppekraner og ventilasjonskanaler. 

GJESTEHYBLER

Styret har laget nye regler og rutiner og gjestehyblene har blitt oppdatert med nye tekstiler. Se info på borettslagets nettside. http://www.brlkollektivet.no/?page_id=3310 

ENØK

Veggene i Camilla, trimrommet, aktivitetsrommet, musikkrommet og styrerommet skal etterisoleres før nye enøkvennlig ovner tas i bruk. Styret fortsetter utredning av lysstyring i fellesområder og varmepumper for varmtvannsproduksjon (bergvarmeanlegg og varmegjenvinning av avtrekksluft). 

GENERALFORSAMLING

Årets generalforsamling blir den 27. mai. Frist for innsending av saker til generalforsamlingen er 9. mars. 

VIKTIGE DATOER:

Datoer for vårens styremøter er: 10/3, 16/4 og 14/5
Frist for innsending av saker til generalforsamlingen 9/3
Beboermøte (dato kommer senere)– tema er borettslagets enøk-satsning.
Vårdugnad 6/5 kl. 17-20
Generalforsamling 27/5

Styret holder «Åpent tid» en halv time før hvert styremøte som vanlig. Møt opp om du har spørsmål eller noe du vil diskutere med oss.
Ønsker du skriftlig kontakt, bruk Lettstyrt: https://kollektivet.lettstyrt.no/contact_board
Du finner mye informasjon om Kollektivet på nettsiden vår: http://www.brlkollektivet.no/